Bảng Giá Quảng Cáo

  BÁO BÌNH DƯƠNG                                 

TRUNG TÂM TTQC-PH        

 

BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO

TRÊN CÁC ẤN PHẨM BÁO BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: 543 Lê Hồng Phong, P Phú Hoà, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Duơng

Điện thoại : 0650.3822135 - Fax : 0650.3822135

Email: quangcaobinhduong007@gmail.com


I/ BÌNH DƯƠNG NHẬT BÁO: (Đvt: VNĐ)II/ BÌNH DƯƠNG ĐIỆN TỬ:(Đvt: VNĐ)

   -  Điện thoại: 0650.3833470

   - Email: baobinhduongdientu@gmail.com


 

 III/ BÁO CUNG & CẦU (Đvt: VNĐ)


  

  Tp.Thủ Dầu Một, ngày 01 tháng 1 năm 2014

TM.BAN BIÊN TẬP

Đã ký

 

 

 

NGUYỄN QUANG HIỆP