Đảng bộ Công Ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng: Sẵn sàng cho đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Cập nhật: 25-05-2020 | 07:54:21

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng là Đảng bộcấp trên cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy Bình Dương, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn là đơn vị tổ chức đại hội điểm và thí điểm bầu trực tiếp bí thư tại đại hội. Đến thời điểm này, Đảng ủy công ty đang hoàn chỉnh các khâu cuối cùng trong công tác chuẩn bị để Đại hội Đảng bộcông ty lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra thành công tốt đẹp.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng lần thứ XIV sẽ có 200 đại biểu tham dự. Trong ảnh: Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộcông ty của Đảng bộ Nông trường Cao su Minh Hòa

Khẩn trương, chặt chẽ trong chuẩn bị

Thực hiện Chỉ thị số 35- CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 101- KH/TU ngày 14-8-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về đại hội Đảng bộcác cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã ban hành Kế hoạch số 63-KH/ĐU ngày 12-9-2019 chỉ đạo các chi, Đảng bộ cơ sở thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đúng nguyên tắc, Điều lệ Đảng và đúng quy trình hướng dẫn.

Ngày 4-5-2020, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã ban hành Quyết định số 394 về việc tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, thời gian đại hội dự kiến được tổ chức từ ngày 15 đến 17-6- 2020. Tổng số đại biểu được triệu tập về dựđại hội là 200 đồng chí, trong đó đại biểu đương nhiên là 23 đồng chí, đại biểu bầu 175 đồng chí, đại biểu chỉ định 2 đồng chí.

Đồng chí Huỳnh Thị Cẩm Hồng, Bí thư Đảng ủy công ty, cho biết quá trình chuẩn bị đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy công ty luôn sâu sát, bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, cụ thể hóa các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở trong công tác chuẩn bị, tổ chức thành công đại hội. Song song đó, các Ban xây dựng Đảng, thành viên các Tiểu ban đại hội công ty đã tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao; tham mưu xây dựng kịp thời các kế hoạch triển khai thực hiện, nhất là trong công tác xây dựng văn kiện đại hội, đề án nhân sự…

Công tác nhân sự và xây dựng văn kiện đại hội là hai nhiệm vụ quan trọng được Ban Thường vụ Đảng ủy công ty thường xuyên quan tâm, chỉ đạo. Trong thời gian qua, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ và các Tiểu ban đại hội đã tổ chức nhiều cuộc họp và lấy ý kiến để thảo luận, đóng góp ý kiến cho các dự thảo văn kiện. Bên cạnh đó, qua đại hội có 26/26 chi, Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 thống nhất 100% với dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ công ty lần thứ XIV, đúng theo Chỉ thị số 35-CT/ TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 101- KH/TU ngày 14-8-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Song song đó, công tác nhân sự nhiệm kỳ mới đã được Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ công ty chuẩn bị chu đáo, đúng nguyên tắc và quy trình theo quy định của Trung ương. Sau các bước chuẩn bị theo đúng quy định, ngày 19-5- 2020, Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra của Đảng ủy công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt. Các công tác chuẩn bị phiếu bầu cử, biên bản bầu cử đã được chuẩn bị theo quy chế bầu cử trong Đảng. Riêng công tác chuẩn bị cho kiểm phiếu bằng phần mềm kiểm phiếu sẽ triển khai thực hiện sau khi được tập huấn.

Cơ sở vật chất đã sẵn sàng

Theo Tiểu ban tổ chức Đại hội Đảng bộCông ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, đến thời điểm này, địa điểm và cơ sở vật chất phục vụ đại hội đã được chuẩn bị sẵn sàng. Theo đó, hội trường công ty sẽ là địa điểm tổ chức đại hội. Ngoài hội trường, công ty còn bố trí 3 địa điểm để đại hội thảo luận. Các địa điểm đều bảo đảm về cơ sở vật chất, đủ điều kiện để tổ chức thảo luận theo tổ. Việc trang trí hội trường và khu vực đại hội đã được các đơn vị thiết kế hoàn chỉnh và sẽ chính thức trang trí trước thời gian diễn ra đại hội 1 tuần. Riêng các băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền khu vực trung tâm công ty và các đơn vị cơ sở đã được thực hiện. Bên cạnh đó, công ty đã kiểm tra, bảo đảm nguồn điện (có nguồn điện dự phòng), âm thanh, ánh sáng, máy tính, màn hình led nhỏ để trình chiếu trong đại hội. Hiện nay, 15 tổ chức cơ sở và khu vực trung tâm công ty đều có pano, khẩu hiệu tuyên truyền Đại hội Đảng bộ công ty, Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Để bảo đảm an toàn trước trong và sau đại hội, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã chỉ đạo Phòng Thanh tra bảo vệ công ty xây dựng kế hoạch phối hợp với địa phương bảo vệ, bảo đảm an toàn cho đại hội, đại biểu trước, trong và sau đại hội tại công ty và các đơn vị cơ sở; chỉ đạo bệnh viện đa khoa công ty xây dựng kế hoạch kiểm tra sức khỏe cho đại biểu dự đại hội, kiểm tra an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của cấp trên trong suốt thời gian diễn ra đại hội. Hiện Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng cũng đã chỉ đạo bộ phận y tế phun thuốc khử khuẩn tại hội trường công ty, khu vực xung quanh hội trường và khu vực nhà hàng - trung tâm văn hóa thể thao của công ty để bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Đồng chí Huỳnh Thị Cẩm Hồng cho biết thêm, thời gian qua, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ công ty đã chỉ đạo sâu sát, quyết liệt công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ công ty. Trong quá trình thực hiện công tác chuẩn bị gặp không ít khó khăn như thay đổi về nhân sự; thời gian đại hội thay đổi do tình hình dịch bệnh… nhưng được sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự hướng dẫn, hỗ trợ của các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy đã giúp Ban Thường vụ Đảng ủy công ty hoàn thành các nội dung chuẩn bị cho đại hội. Đến thời điểm này, mọi công việc về cơ bản đã hoàn thành, bảo đảm đủ điều kiện để tổ chức đại hội đúng thời gian quy định.

Dự kiến Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra vào giữa tháng 6-2020. Với sự chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ của Đảng ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ công ty và các đơn vị liên quan, tin tưởng Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng nhiệm kỳ2020-2025 sẽ thành công tốt đẹp, tạo khí thế phát triển trong nhiệm kỳ mới và cả chặng đường phía trước.q

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đại hội
Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng cũng đã xây dựng và ban hành Kếhoạch số 69-KH/ĐU về tuyên truyền đại hội Đảng các cấp trong toàn công ty tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Theo đó, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy tuyên truyền Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền những kết quả đạt được của các cấp ủy trong thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020.
Bên cạnh đó, từ ngày 7-2-2020 đến nay, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng tuyên truyền xuyên suốt công tác chuẩn bị, tổ chức vàkết quảđại hội các chi, Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 trên Đài Truyền thanh huyện Dầu Tiếng; viết bài đăng trên báo, tạp chí…

TRÍ DŨNG

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter