Đảng bộ khối Các cơ quan tỉnh: Tiếp tục đẩy mạnh thi đua làm theo Bác

Cập nhật: 08-08-2013 | 00:00:00
   Huyện Phú Giáo tuyên dương các cá nhân thực hiện tốt cuộc vận động Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác (ảnh tư liệu)  Phong trào thi đua làm theo Bác được tập trung triển khai thực hiện theo 2 đợt: Đợt I: Từ ngày phát động đến ngày 19-5- 2013; đợt II: Từ ngày 20-5 đến 31-12-2013 đã được cấp ủy Đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời theo mục đích, yêu cầu, quan điểm chỉ đạo của Đảng ủy khối. Đến ngày 30- 3-2013 đã có 59/59 chi, Đảng bộ cơ sở triển khai xong; nhiều cơ sở đã lồng ghép phát động thi đua trong hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2013. Đến ngày 30-7-2013 đã có 59/59 chi, Đảng bộ cơ sở tổ chức sơ kết đợt I. Trong đó, nhiều chi, Đảng bộ, đoàn thể đã gửi báo cáo về Đảng ủy khối, lựa chọn biểu dương 20 tập thể và 88 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua làm theo Bác để nhân rộng điển hình tại cơ sở. Nội dung thi đua của CB, ĐV và quần chúng chủ yếu tập trung đăng ký thực hành tiết kiệm trong mua sắm tài sản công, đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm thiết bị, công cụ, dụng cụ; tiết kiệm điện, điện thoại, nước sinh hoạt, văn phòng phẩm, nhiên liệu; áp dụng cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa và một cửa liên thông; học tập chuyên đề đạo đức Hồ Chí Minh... Việc thi đua học tập chuyên đề làm theo tấm  gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của CB, ĐV, nhất là CB lãnh đạo chủ chốt các cấp và nghiên cứu tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, bản “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Giáo sư - Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo trình bày thông qua đĩa DVD được 153 cuộc cho gần 3.560 ĐV và hơn 5.890 quần chúng học tập, tiếp thu (đạt 99,84%). Đối với học sinh, sinh viên, cấp ủy Đảng đã xây dựng kế hoạch để tổ chức học tập, quán triệt. Phong trào thi đua được xác định là một trong những giải pháp trọng tâm để khắc phục những khuyết điểm, hạn chế yếu kém sau đợt kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tại cơ quan, đơn vị, nhất là những vấn đề nổi cộm bức xúc ở một số lĩnh vực nhạy cảm như: giải tỏa và đền bù đất đai, giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội; bố trí tái định cư cho người dân, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chứng nhận đầu tư… nhằm củng cố lòng tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Việc triển khai phong trào thi đua trong cơ quan, đơn vị cụ thể, phù hợp với yêu cầu và theo tiêu chí của từng ngành, từng cơ quan, đơn vị nên xuất hiện nhiều phong trào hay, cách làm tốt, giải pháp cụ thể, thiết thực đưa việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác trở thành những công việc gần gũi, thường ngày như phong trào “Công sở thân thiện - hiệu quả”, “Nụ cười công chức”, “Nụ cười tiếp dân” của Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường, hay những hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tham gia hiến máu cứu người, thắp nến tri ân anh hùng liệt sĩ, xây tặng nhà tình nghĩa, tình thương, nghĩa tình biên giới - hải đảo của Đoàn Thanh niên khối cơ quan tỉnh... Để phong trào thi đua làm theo Bác ngày càng đi vào thực chất hơn, Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh yêu cầu, từng cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc tiếp tục triển khai thực hiện 8 nội dung Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của Tỉnh ủy, Đảng ủy khối theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện, đặc thù, chức năng, nhiệm vụ của từng đối tượng; nâng cao chất lượng thi đua làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Bác trong CB, ĐV và quần chúng, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể hàng tháng theo Chỉ thị số 10- CT/TW của Ban Bí thư; tiếp tục bổ sung hoàn thiện các quy định, quy chế phối hợp, quy chuẩn đạo đức, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, phát huy dân chủ, tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW về những điều ĐV không được làm; tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động nêu gương nhân điển hình người tốt, việc tốt trong các cuộc họp, sinh hoạt chi, Đảng bộ, cơ quan, đoàn thể để đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trở thành phong trào thường xuyên; đồng thời, tập trung chỉ đạo giải quyết các vấn đề nổi cộm bức xúc trong phương hướng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và những thắc mắc, kiến nghị của CB, ĐV và quần chúng nhân dân, doanh nghiệp nhằm tạo niềm tin và sự đồng thuận của toàn xã hội để thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. KHÁNH TOÀN
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter