Đại đoàn kết - cốt lõi tạo nên sức mạnh

Cập nhật: 18-11-2013 | 00:00:00

Đại đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta. Trong suốt chiều dài lịch sử hàng ngàn năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, đại đoàn kết toàn dân là yếu tố cốt lõi để tập hợp sức mạnh của mọi tầng lớp nhân dân, tạo nên sức mạnh toàn dân tộc. Đoàn kết đã trở thành truyền thống văn hóa, động lực phát triển của đất nước.

Cách đây 83 năm, sau khi Đảng ra đời, ngày 18-11-1930, Đảng ta đã ban hành chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế đồng minh - hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, đánh dấu sự phát triển về chất của phong trào yêu nước, của khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Từ đó đến nay, với mỗi giai đoạn cách mạng, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã có những hình thức tổ chức, tên gọi khác nhau và luôn làm tròn sứ mệnh vẻ vang của mình.

Ngày nay, đặc biệt trong sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phát huy vai trò, tích cực tham gia đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị; vận động toàn dân phát huy dân chủ, đẩy mạnh các hoạt động giám sát, nhất là ở cơ sở và địa bàn khu dân cư, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, góp phần tăng cường sự đồng thuận xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhiều năm qua, nhất là những năm gần đây, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhiều nội dung, hình thức phong phú, ở hầu khắp các khu dân cư trong cả nước nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11). Ngày hội đã khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, tăng cường sự đồng thuận ở cộng đồng dân cư; là biểu hiện sinh động tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành ngày hội lớn của tình đoàn kết toàn dân. Việc tổ chức ngày hội đoàn kết ở khu dân cư đã thật sự tạo ra một diễn đàn dân chủ, tập hợp và phát huy sức mạnh của mỗi cá nhân, từng hộ gia đình, của cộng đồng nhằm đoàn kết cùng nhau góp trí, góp công, góp sức, xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển...

Thực tế đã chứng minh rằng, nhiều phong trào mang lại kết quả tốt, vững mạnh được bắt nguồn từ cơ sở. Mặt trận các cấp trong tỉnh đã phát huy vai trò tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát động nhiều phong trào và đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng ngày càng cao của đông đảo các tầng lớp nhân dân, góp phần khơi dậy lòng yêu nước, vượt qua khó khăn, phát huy dân chủ và nội lực của nhân dân, làm đổi thay bộ mặt kinh tế - xã hội ở các khu dân cư trong tỉnh.

NHẬT HUY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter