Đại hội đại biểu Đảng bộ TX.Tân Uyên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025: Vì mục tiêu phát triển theo hướng văn minh, hiện đại và bền vững

Cập nhật: 11-06-2020 | 21:43:21

Sáng qua (11-6), Đảng bộ TX.Tân Uyên đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đại hội được Đảng bộ tỉnh lựa chọn là đại hội điểm khốiĐ ảng bộ cấp huyện. Tham dự đại hội có đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Nguyễn Minh Thủy, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Lê Hữu Phước, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương; Thường trực 13 Đảng bộ cấp trên cơ sở; 252 đại biểu đại diện cho 3.745 đảng viên của 46 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Thị ủy Tân Uyên.

 

Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ TX.Tân Uyên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: QUỐC CHIẾN

 Đại hội của “Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Phát triển”

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Dành, Bí thư Thị ủy Tân Uyên, cho biết đại hội lần này tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XI, đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả trên các lĩnh vực, tìm ra ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc trong việc lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời đánh giá đúng tiềm năng thế mạnh để xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả; đặc biệt là những giải pháp để phát triển và xây dựng TX.Tân Uyên trở thành đô thị loại II trước năm 2025 và hướng tới đô thị thông minh; phấn đấu giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Đại hội sẽ thảo luận và thông qua tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và các báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ thị xã, chương trình hành động thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội sẽ phát huy dân chủ, thảo luận thật kỹ về tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu cấp ủy thị xã nhiệm kỳ 2020-2025, lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025 để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 và lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, đại diện cho trí tuệ của Đảng bộ thị xã để bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sự nghiệp cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị xã đang đứng trước thời cơ vận hội mới nhưng cũng đang đối mặt với những khó khăn thách thức; thành công của đại hội có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của thị xã từ nay đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Đồng chí Nguyễn Văn Dành đề nghị các đại biểu với tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, tích cực tham gia thảo luận và thực hiện tốt nội dung, chương trình đại hội đã đề ra; đồng thời khẳng định: Đại hội lần thứ XII của Đảng bộ TX.Tân Uyên là đại hội “Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Phát triển”, vì mục tiêu xây dựng TX.Tân Uyên phát triển theo hướng văn minh, hiện đại và bền vững.

Phấn đấu đạt đô thị loại II

Trình bày báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Đoàn Hồng Tươi, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX.Tân Uyên, cho biết với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và sự trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp, trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XI, các cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đã có sự tập trung trong lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm cao thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của thị xã, đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Cụ thể, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng, tốc độ tăng trưởng của các ngành công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp tăng dần theo từng năm. Các ngành công nghiệp chủ lực của thị xã tiếp tục duy trì và phát triển ổn định. Thu hút đầu tư được thực hiện tốt. Đầu tư hạ tầng kinh tế, kỹ thuật được chú trọng, nhất là các công trình trọng điểm, kết nối với các địa phương đang phát triển, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ - thương mại. Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân từng bước được cải thiện. Quốc phòng - an ninh được giữ vững và ổn định; việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân, xây dựng khu vực phòng thủ được củng cố, phát triển ngày càng vững chắc; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn bảo đảm ổn định, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ tiếp tục được nâng lên. Hệ thống chính trị thường xuyên được củng cố, kiện toàn, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được đẩy mạnh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng. Tinh thần trách nhiệm, tác phong trong công tác và ý thức rèn luyện, giữ gìn đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu được nâng lên; tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân ổn định, tin tưởng vào đường lối đổi mới và sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước.

Đồng chí Đoàn Hồng Tươi khẳng định: Những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ 2015- 2020 là tiền đề quan trọng tạo nền tảng vững chắc để Đảng bộ TX.Tân Uyên tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XII đề ra. Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được và xác định những hạn chế trong nhiệm kỳ qua, báo cáo chính trị trình tại đại hội đã đề ra mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2020-2025 là: Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Cơ cấu kinh tế thị xã tiếp tục phát triển theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp, trong đó chú trọng tăng nhanh tỷ trọng dịch vụ; phát triển công nghiệp gắn với phát triển dịch vụ, phát triển đô thị và các khu dân cư theo quy hoạch. Đẩy mạnh đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng hiện đại làm động lực cho sự phát triển; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính gắn liền với đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý ngang tầm với nhiệm vụ trong tình hình mới và thực hiện tốt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân gắn với chăm lo, xây dựng và phát triển con người TX.Tân Uyên theo hướng văn minh, tiến bộ. Phấn đấu đến năm 2025, TX.Tân Uyên đạt tiêu chuẩn đô thị loại II.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân TX.Tân Uyên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời lưu ý một số vấn đề trọng tâm trong thời gian tới. Cụ thể, TX.Tân Uyên cần xác định đúng vị trí, vai trò và tiềm năng của thị xã trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 5 năm tới. TX.Tân Uyên đóng vai trò là “cửa ngõ” của tỉnh về hướng đông, do vậy cần phải tận dụng tối đa vị trí “thiên thời, địa lợi” để xây dựng, điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với quy hoạch phát triển chung của tỉnh; đồng thời quản lý, điều hành và tập trung đầu tư phát triển kinh tế - xã hội theo quy hoạch, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thị xã và của tỉnh trong những năm tới.

Huy động mạnh mẽ các nguồn lực để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị. Chú trọng đầu tư xây dựng hệ thống đường ven sông, đồng thời khai thác có hiệu quả các cảng sông và phát triển giao thông đường thủy, gắn với quy hoạch phát triển dịch vụ du lịch sinh thái ven sông Đồng Nai. Quy hoạch và kêu gọi đầu tư xây dựng các đô thị mới, đô thị cảng logistic, đô thị sinh thái ven sông, gắn với chỉnh trang đô thị; tập trung đầu tư nâng cấp đô thị, phấn đấu đạt tiêu chuẩn đô thị loại II trước năm 2025, đồng thời có định hướng, lộ trình xây dựng TX.Tân Uyên trở thành đô thị thông minh trong tương lai; bảo đảm nâng cao mức sống người dân, tạo điều kiện để nhân dân có thể tiếp cận, thụ hưởng được đầy đủ những thành quả đạt được trong việc xây dựng và phát triển đô thị; quan tâm xây dựng, nâng cao ý thức và vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị, gắn với bảo vệ môi trường.

Tiếp tục thu hút đầu tư có chọn lọc các ngành công nghiệp có công nghệ cao, công nghiệp thân thiện với môi trường; kiên quyết không thu hút và bố trí đầu tư bên ngoài các khu, cụm công nghiệp; phát triển các ngành dịch vụ, nhất là dịch vụ chất lượng cao; tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và xây dựng các xã nông thôn mới theo tiêu chí nâng cao, kiểu mẫu.

Phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển các lĩnh vực văn hóa xã hội, chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, đẩy mạnh xã hội hóa trên các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế. Thị xã cần đặc biệt quan tâm đến công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; phát động mạnh mẽ phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, Đảng bộ thị xã cần chú trọng thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng với ý nghĩa là một nhiệm vụ then chốt. Phải tập trung cho công tác xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Trước hết phải tiếp tục chăm lo xây dựng nội bộ đoàn kết, nhất trí, đây là tiền đề cơ bản bảo đảm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thị xã; tiếp tục rà soát, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, gắn với tinh giản biên chế, bảo đảm hoạt động ngày càng có hiệu lực, hiệu quả hơn; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền thân thiện, minh bạch, hiệu quả, phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Phải coi cán bộ và công tác cán bộ là “cái gốc của mọi công việc”, “nguyên nhân của mọi nguyên nhân”, “then chốt của then chốt” để từ đó thực hiện tốt khâu quản lý, đánh giá, bố trí đúng cán bộ, gắn với quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ chuyên môn giỏi trên các lĩnh vực, ngang tầm nhiệm vụ.

 Những chỉ tiêu giai đoạn 2020-2025
-l Chỉ tiêu kinh tế: Cơ cấu kinh tế công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp: 55,2% - 44% - 0,8%. Giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 2020-2025 tăng bình quân 12 - 13%/năm. Phát triển ngành thương mại, logistics, du lịch, tài chính - ngân hàng trở thành những ngành chủ lực của khu vực dịch vụ. Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ giai đoạn 2020-2025 tăng bình quân 23 - 25%/năm. Phát triển các loại trái cây đặc sản, cây kiểng, chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao trở thành sản phẩm chủ lực của ngành nông nghiệp. Giá trị sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2020-2025 tăng bình quân 2 - 3%/năm. Thu ngân sách giai đoạn 2020-2025 tăng bình quân hàng năm là 15%. Chi ngân sách tăng bình quân 10% năm.
- Chỉ tiêu văn hóa - xã hội: Xây dựng phường đạt tiêu chuẩn văn minh đô thị từ 70 - 80%; 2 xã Bạch Đằng, Thạnh Hội) đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu; 70 - 80% xã, phường có Trung tâm Văn hóa - Thể thao. Diện tích nhà ở bình quân đạt 26,5m2/ người. Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh đạt 100% (trong đó, tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch 98%). Tỷ lệ xã, phường có bác sĩ là 100%. Tỷ lệ xã, phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế là 100%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt 90%. Cơ bản thoát nghèo theo tiêu chí của tỉnh.
- Chỉ tiêu môi trường: Tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom, xử lý đạt 99%. Tỷ lệ đất cây xanh toàn đô thị đạt 8,6m2/người.
- Chỉ tiêu về đô thị thông minh: Tỷ lệ lượng thông tin cung cấp công khai cho người dân có cơ chế phản hồi thông tin đạt 70%. Tỷ lệ dân cư có bệnh án điện tử đạt 50%; 100% các cơ sở y tế cấp thị xã cho phép đăng ký khám chữa bệnh thông qua các ứng dụng ICT. Các trường THCS, THPT có sử dụng sổ liên lạc điện tử đạt 70%.
- Chỉ tiêu quốc phòng - an ninh: Hàng năm giao quân đạt 100% chỉ tiêu. Tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 29%. Tổ chức bồi dưỡng, giáo dục, phổ biến kiến thức quốc phòng - an ninh cho 100% đối tượng theo quy định
- Chỉ tiêu công tác tổ chức và đảng viên: Phát triển mới 500 đảng viên; trên 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 234476
      [news_title] => Các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
      [newcate_code1] => dai-hoi-dang
      [newcate_code2] => all
      [news_publicdate] => 2020-11-10 12:11:13
      [news_type] => 9
      [news_createdate] => 2020-11-10 12:10:04
      [news_picture] => 1604985068.jpg
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 233757
      [news_title] => Tổng kết công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025: Đại hội được chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, tổ chức thành công tốt đẹp
      [newcate_code1] => dai-hoi-dang
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2020-10-30 08:16:17
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2020-10-30 08:13:44
      [news_picture] => 1604020423.gif
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 233717
      [news_title] => Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI: Tổ chức trọng thể và thành công tốt đẹp
      [newcate_code1] => dai-hoi-dang
      [newcate_code2] => all
      [news_publicdate] => 2020-10-29 12:30:59
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2020-10-29 12:30:45
      [news_picture] => 1603949445.jpg
    )

  [3] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 232901
      [news_title] => Danh sách Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025
      [newcate_code1] => dai-hoi-dang
      [newcate_code2] => all
      [news_publicdate] => 2020-10-16 07:09:04
      [news_type] => 9
      [news_createdate] => 2020-10-16 15:08:31
      [news_picture] => 1602835709.jpg
    )

  [4] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 232889
      [news_title] => Danh sách Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương, khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 (Xếp theo thứ tự A-B-C)
      [newcate_code1] => dai-hoi-dang
      [newcate_code2] => all
      [news_publicdate] => 2020-10-16 12:26:24
      [news_type] => 9
      [news_createdate] => 2020-10-16 12:26:00
      [news_picture] => 1602825960.jpg
    )

  [5] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 232859
      [news_title] => Tự tin, vững bước trên đường hội nhập và phát triển
      [newcate_code1] => dai-hoi-dang
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2020-10-16 07:49:11
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2020-10-16 07:44:40
      [news_picture] => 1602809078.jpg
    )

  [6] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 232855
      [news_title] => Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI thể hiện ý chí, quyết tâm chính trị cao và khát vọng vươn lên mạnh mẽ (*)
      [newcate_code1] => dai-hoi-dang
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2020-10-16 07:49:11
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2020-10-16 07:31:32
      [news_picture] => 1602808292.jpg
    )

  [7] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 232847
      [news_title] => Tự hào, phấn khởi và tin tưởng
      [newcate_code1] => dai-hoi-dang
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2020-10-16 07:18:39
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2020-10-16 07:18:12
      [news_picture] => 1602807491.jpg
    )

)
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 224840
      [news_title] => Chùm ảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ TX.Tân Uyên nhiệm kỳ 2020 - 2025
      [newcate_code1] => dai-hoi-dang
      [newcate_code2] => dhd-tx-tan-uyen
      [news_publicdate] => 2020-06-11 19:56:54
      [news_createdate] => 2020-06-11 19:56:21
      [news_picture] => 1591880181.jpg
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 224826
      [news_title] => Đại hội Đại biểu Đảng bộ TX.Tân Uyên thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025: Vì mục tiêu phát triển theo hướng văn minh, hiện đại và bền vững
      [newcate_code1] => dai-hoi-dang
      [newcate_code2] => dhd-tx-tan-uyen
      [news_publicdate] => 2020-06-11 15:04:45
      [news_createdate] => 2020-06-11 15:04:04
      [news_picture] => 1591862640.JPG
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 224799
      [news_title] => Dấu ấn trên đường phát triển
      [newcate_code1] => dai-hoi-dang
      [newcate_code2] => dhd-tx-tan-uyen
      [news_publicdate] => 2020-06-11 08:38:29
      [news_createdate] => 2020-06-11 08:37:00
      [news_picture] => 1591839420.jpg
    )

)
Quay lên trên free html hit counter