Đại hội Đảng bộ xã Đất Cuốc nhiệm kỳ 2015-2020: Quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp…

Cập nhật: 25-03-2015 | 08:08:21

Sáng qua (24-3), Đảng bộ xã Đất Cuốc đã long trọng tổ chức Đại hội (ĐH) Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 trong không khí trang nghiêm và tự hào phấn khởi. Từ sáng sớm, trên những con đường vào xã Đất Cuốc, cờ đỏ tung bay phấp phới, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân xã Đất Cuốc nô nức chào mừng ĐH với một niềm tin vững chắc trong thời gian tới, với lợi thế về tiềm năng và truyền thống hào hùng bất khuất sẽ là những động lực để đưa Đất Cuốc ngày càng phát triển đi lên.

ĐH Đảng bộ xã Đất Cuốc vinh dự có đồng chí Nguyễn Thanh Liêm, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Hữu Lộc, Bí thư Huyện ủy Bắc Tân Uyên đến dự, chỉ đạo ĐH. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, đồng chí Nguyễn Hữu Lộc đã nhiệt liệt chúc mừng những thành quả mà xã đã đạt được; hoan nghênh và biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm vượt khó khăn, vươn lên để phát triển của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân xã Đất Cuốc trong những năm qua. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân xã Đất Cuốc đạt được nhiều thành quả quan trọng, từng bước chuyển dịch kinh tế theo hướng công nghiệp - nông nghiệp và dịch vụ - thương mại. Đời sống nhân dân được nâng cao rõ rệt cả về vật chất lẫn tinh thần, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Trên tinh thần đó, tại ĐH lần thứ III, Đảng bộ xã Đất Cuốc đã kiểm điểm, đánh giá sâu sắc những kết quả sau 5 năm thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ lần thứ II, qua đó nhằm đề ra những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của toàn Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới.

Ông Nguyễn Thanh Liêm (thứ 5, từ phải qua), Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy và ông Nguyễn Hữu Lộc (thứ 7, từ phải qua), Bí thư Huyện ủy Bắc Tân Uyên chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đất Cuốc nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: X.THI

Trong quá trình chuẩn bị, Đảng bộ xã Đất Cuốc đã nhận được rất nhiều ý kiến quý báu của các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ, đảng viên, các chi bộ trực thuộc, các ban ngành, đoàn thể… đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị, đánh giá 5 năm thực hiện nghị quyết của nhiệm kỳ qua và mục tiêu nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới. Các báo cáo trình tại ĐH là công sức và trí tuệ của toàn Đảng bộ, là cơ sở ban đầu quan trọng, bảo đảm cho sự thành công của ĐH. ĐH lần thứ III của Đảng bộ xã Đất Cuốc lần này có một ý nghĩa rất lớn, đánh dấu bước tiến của toàn Đảng bộ, toàn dân trong xã quyết tâm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, từng bước đưa quê hương phát triển tiến lên cùng với huyện Bắc Tân Uyên thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Tại ĐH, Đảng bộ xã Đất Cuốc đã đề ra những chủ trương, giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; đồng thời tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, công khai, ĐH đã bầu 11 đồng chí vào Ban chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự ĐH cấp trên. Đây là những cán bộ tiêu biểu về phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, có trí tuệ, năng lực để bảo đảm thực hiện thắng lợi nghị quyết ĐH lần thứ III. Với tinh thần đoàn kết thống nhất cao, ĐH Đảng bộ xã Đất Cuốc lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt đẹp, đáp ứng niềm tin và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

* Ông NGUYỄN HỮU LỘC, Bí thư Huyện ủy Bắc Tân Uyên: Phát huy tiềm năng, xây dựng thành công xã nông thôn mới

Đại hội (ĐH) Đảng bộ lần thứ III của xã Đất Cuốc cùng với ĐH của các cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện thành công sẽ góp phần quan trọng vào thành công của ĐH Đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015- 2020 vào tháng 8 tới đây. Với những thành tựu đã đạt được, những kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn sinh động trong thời gian qua, cùng với tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và nhân dân xã Đất Cuốc, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện hoàn toàn tin tưởng rằng, Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong xã sẽ chung sức, chung lòng, phát huy tối đa tiềm năng và lợi thế, nhanh chóng nắm bắt thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để tiếp tục có bước phát triển mới to lớn hơn, xây dựng thành công xã nông thôn mới vào năm 2018; góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐH Đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020.

* Ông HUỲNH THANH TUẤN, Bí thư Đảng ủy xã Đất Cuốc: Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch kinh tế

Phát huy các thành quả đạt được, trong nhiệm kỳ mới, để đưa Đất Cuốc ngày càng phát triển, Đảng bộ xã đã đề ra mục tiêu chiến lược cụ thể. Đó là, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu quả hoạt động của chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; tiếp tục quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ, đảng viên vững về tư tưởng chính trị, gắn với tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và toàn diện trên các lĩnh vực; thực hiện tốt cải cách hành chính, tạo môi trường thông thoáng để thu hút đầu tư; tập trung phát triển kinh tế một cách bền vững, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng định hướng gắn với phát triển công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, đi đôi với công tác bảo vệ môi trường. Trên cơ sở quán triệt tinh thần các nghị quyết của Đảng, Đảng bộ xã Đất Cuốc sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững quốc phòng - an ninh ở địa phương.

* Đảng viên CHU VĂN QUỐC: Tin tưởng vào sự đột phá

Tôi đánh giá cao kết quả ĐH của Đảng bộ xã Đất Cuốc. Sự chuẩn bị chu đáo đã tạo ra bầu không khí đoàn kết, lòng tin và sự phấn khởi của đại biểu về dự ĐH. Tại ĐH lần này, tôi tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng nói chung và Đảng bộ xã Đất Cuốc nói riêng, sẽ tạo ra đột phá, quyết tâm đưa xã ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa, nâng cao đời sống nhân dân, sớm trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu.

* Đảng viên LÊ THỊ THANH THỦY: Tiếp tục quan tâm đến thế hệ trẻ

Là Bí thư Đoàn Thanh niên xã Đất Cuốc, bản thân tôi luôn ý thức rằng, tổ chức Đoàn là cánh tay đắc lực của Đảng. Vì vậy, trong thời gian qua, chúng tôi luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, thường xuyên xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng bộ đề ra. Tôi hy vọng trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã Đất Cuốc sẽ tiếp tục thể hiện sự quan tâm đối với thế hệ trẻ trong công tác chỉ đạo hoạt động, tạo nguồn, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ kế thừa… Riêng với Đoàn Thanh niên xã Đất Cuốc, trong nhiệm kỳ 2015-2020, chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên trở thành đảng viên với chỉ tiêu đề ra đạt hơn 70% đảng viên mới được kết nạp do tổ chức Đoàn giới thiệu.

 

KIẾN GIANG - XUÂN THI

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter