Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng

Tham dự Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, các đại biểu đều thể hiện tinh thần phấn khởi, tin tưởng vào sự phát triển bền vững của công ty trong giai đoạn mới,

Trong phiên làm việc hôm qua (16-6), các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã nghe các đơn vị,

Sáng 16-6, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng (Đảng bộ công ty) đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ công ty lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng 16-6, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng (Đảng bộ công ty) đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ công ty lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng luôn phát huy truyền thống đoàn kết, tạo được niềm tin, sự đồng thuận, thống nhất cao của cán bộ, đảng viên và người lao động;

Hôm nay (16-6), Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã phát huy tinh thần đoàn kết,

Chiều 15-6, Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành phiên họp trù bị.

Với quan điểm nhất quán và sâu sắc về công tác cán bộ và chất lượng nguồn nhân lực đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp,

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong nhiệm kỳ qua

Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020- 2025 sẽ được tổ chức trong 3 ngày, từ 15 đến 17-6-2020.

Quay lên trên free html hit counter