Huyện Bắc Tân Uyên

Sáng qua (8-7), Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bắc Tân Uyên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020- 2025 bước vào ngày làm việc thứ 3 và tiến hành bế mạc.

Phát huy truyền thống của vùng đất Chiến khu Đ anh hùng, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bắc Tân Uyên đã đoàn kết, năng động, vận dụng sáng tạo các chủ trương,

Sáng 7-7, Đảng bộ huyện Bắc Tân Uyên long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nhu cầu và việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên.

Trong suốt nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy, chính quyền huyện Bắc Tân Uyên đã chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.

Từ quyết tâm của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, trong nhiệm kỳ qua, các nghị quyết, chương trình của Đảng bộ Bắc Tân Uyên

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI và qua 6 năm thành lập huyện (1-4-2014), Bắc Tân Uyên đã có bước phát triển rõ nét về hạ tầng kinh tế - xã hội.

Quay lên trên free html hit counter