Huyện Phú Giáo

Đảng bộ Công an (CA) huyện Phú Giáo vừa tổ chức thành công Đại hội đảng viên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Đảng bộ huyện Phú Giáo đã tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng yêu cầu, đạt chất lượng và kế hoạch.

Quay lên trên free html hit counter