TP.Thuận An

Trong nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng bộ Y tế TP.Thuận An luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Đảng bộ Y tế và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng.

Quay lên trên free html hit counter