Đại hội MTTQ tỉnh: Ngày hội lớn của khối đại đoàn kết

Cập nhật: 11-06-2019 | 05:38:51

Tính đến thời điểm hiện nay, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh đã hoàn thành việc tổ chức đại hội MTTQ cấp huyện. Đại hội MTTQ cấp huyện đã được tổ chức trang trọng, chu đáo, đúng theo kế hoạch và bảo đảm chất lượng. Công tác chuẩn bị đại hội MTTQ tỉnh đang tiếp tục tích cực thực hiện nhằm bảo đảm cho đại hội diễn ra thành công tốt đẹp và thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ trong toàn xã hội.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TX.Bến Cát nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt đại hội

 Bảo đảm yêu cầu

Sau đại hội điểm MTTQ phường Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một (đại hội MTTQ điểm cấp cơ sở), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội MTTQ cấp xã trước khi tổ chức đại hội MTTQ của 90 xã, phường, thị trấn còn lại. Đối với đại hội MTTQ cấp huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp với cấp ủy địa phương chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban MTTQ TX.Bến Cát tổ chức thành công đại hội điểm MTTQ cấp huyện. Sau đại hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng tiến hành tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội MTTQ cấp huyện với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị, thành phố trước khi các địa phương tiến hành đại hội MTTQ cấp huyện. Công tác tổ chức đại hội MTTQ cấp huyện đã được MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hoàn thành trong tháng 5-2019. Theo đánh giá của Ban Thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh, việc tổ chức đại hội MTTQ cấp cơ sở đạt kết quả cao. Điều này xuất phát từ sự quan tâm của cấp ủy Đảng địa phương và sự phối hợp của chính quyền trong việc bố trí kinh phí tổ chức đại hội, đồng thời còn có sự linh hoạt của Ủy ban MTTQ Việt Nam của nhiều đơn vị cấp xã trong việc tranh thủ nguồn kinh phí hỗ trợ của các tổ chức và cá nhân cho công tác tuyên truyền và tổ chức đại hội. Công tác nhân sự đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã tham mưu cấp ủy Đảng thực hiện tốt. Nhiều đơn vị đã tham mưu linh hoạt để Đảng ủy viên giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam và thực hiện lộ trình phó bí thư kiêm chủ tịch MTTQ trong thời gian tới. Đại hội MTTQ cấp huyện đã được tổ chức trang trọng, chu đáo, bảo đảm về mặt chất lượng, thu hút được sự quan tâm của đông đảo cán bộ và nhân dân, thực sự trở thành ngày hội lớn của khối đại đoàn kết tại các địa phương. Nhiều hoạt động, công trình, phần việc đã được triển khai thực hiện trong suốt quá trình chuẩn bị cho việc tổ chức đại hội đã có tác động tích cực tại các cộng đồng dân cư. Ông Lê Anh Quý, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TX.Bến Cát, cho biết Đại hội MTTQ Việt Nam TX.Bến Cát đã đánh giá một cách tổng quát hoạt động của mặt trận địa phương trong nhiệm kỳ qua, đồng thời hiệp thương thống nhất những nội dung chương trình hoạt động trong nhiệm kỳ mới. Việc tổ chức thành công đại hội đã tạo ra không khí vui tươi trong các tầng lớp nhân dân; góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước.

Hướng tới đại hội MTTQ tỉnh

Hiện nay công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 đang được tích cực chuẩn bị nhằm bảo đảm đại hội diễn ra thành công tốt đẹp, trở thành sự kiện văn hóa, xã hội, đồng thời cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối chiến lược của Đảng về tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; khẳng định vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới. Đồng thời, đây cũng là dịp để MTTQ Việt Nam các cấp của tỉnh tiếp tục củng cố, tăng cường và xây dựng MTTQ Việt Nam xứng đáng là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; là một bộ phận quan trọng của hệ thống chính trị, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của các tầng lớp nhân dân, có vai trò giám sát và phản biện xã hội. Đại hội cũng là dịp để MTTQ tỉnh đề ra các giải pháp thiết thực củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội MTTQ Việt Nam các cấp.

Để đại hội diễn ra thành công tốt đẹp, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã sớm xây dựng kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Bình Dương khóa IX và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 với chủ đề: Tiếp tục nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Hiện nay, các địa phương đang tiếp tục thực hiện các chương trình, phần việc chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ IX. Nhiều công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa, hướng đến nhiều đối tượng đã được triển khai tại nhiều địa bàn dân cư. Ông Huỳnh Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Bắc Tân Uyên, cho biết cùng với việc chào mừng thành công của đại hội MTTQ huyện, Ban Thường trực MTTQ huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội MTTQ tỉnh nhằm tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong các tầng lớp nhân dân; đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc về dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo nhằm phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch. Nội dung và hình thức tuyên truyền về đại hội sẽ được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng để có sức thuyết phục, lan tỏa, tạo ấn tượng sâu sắc trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Có thể khẳng định, công tác chuẩn bị tổ chức được thực hiện chu đáo, kỹ lưỡng sẽ bảo đảm cho Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, là sự kiện chính trị - xã hội ý nghĩa, là ngày hội lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc của địa phương.

CAO SƠN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter