Đại hội MTTQVN thị trấn Mỹ Phước (Bến Cát) nhiệm kỳ 2013-2018: Đoàn kết vì mục tiêu dân giàu nước mạnh

Cập nhật: 09-11-2013 | 00:00:00

Sáng qua (8-11), MTTQVN thị trấn Mỹ Phước (Bến Cát) đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu khóa VIII, nhiệm kỳ 2013-2018. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để các hội viên, quần chúng nhân dân phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hướng mạnh về cơ sở

Đúng 7 giờ, Đại hội Đại biểu MTTQVN thị trấn Mỹ Phước nhiệm kỳ 2013-2018 chính thức bắt đầu với 82 đại biểu tham dự. Đây là đại hội MTTQVN điểm của huyện Bến Cát. Với chủ đề “Đại đoàn kết - Cùng nhau tiến lên - Ổn định và phát triển bền vững”, các đại biểu đã đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ thảo luận, bổ sung vào báo cáo tổng kết, đánh giá công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2008-2013, đề ra chương trình hành động nhiệm kỳ 2013-2018; đồng thời, góp ý sửa đổi Điều lệ MTTQVN, cử ra Ủy viên Ủy ban MTTQVN nhiệm kỳ mới và cử đại biểu dự đại hội cấp trên.

Các Ủy viên Ủy ban MTTQVN thị trấn Mỹ Phước nhiệm kỳ 2013-2018 ra mắt đại hội

Trong không khí trang nghiêm của đại hội, ông Trịnh Phục Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thị trấn Mỹ Phước thay mặt cho Đoàn Chủ tịch khẳng định: Đại hội Đại biểu MTTQVN thị trấn nhiệm kỳ 2013-2018 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng mà đông đảo các tầng lớp nhân dân trong thị trấn đã chuẩn bị trong hơn 3 tháng nay. Đại hội lần này được tiến hành trong điều kiện toàn Đảng, toàn dân thị trấn Mỹ Phước đang ra sức đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ, xây dựng văn minh đô thị, xứng đáng là địa bàn trung tâm của huyện Bến Cát nên vai trò của tổ chức Mặt trận ngày càng được khẳng định, không chỉ là chiếc cầu nối giữa Đảng với dân mà còn là nòng cốt để nhân dân phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đại đoàn kết của dân tộc. Bằng những hành động và việc làm cụ thể, nhân dân thị trấn đã và đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi chương trình hành động của Mặt trận, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra.

Thật vậy, 5 năm qua, MTTQVN thị trấn Mỹ Phước không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Theo đó, cán bộ Mặt trận tăng cường bám sát cơ sở, khu dân cư, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đặc biệt, Mặt trận còn phối hợp các tổ chức thành viên thực hiện tốt chương trình Quốc gia giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo. Qua các nguồn vốn vay như vốn học sinh - sinh viên, vốn hộ nghèo, vốn 120, vốn mua xe ba gác, Mặt trận đã xét cho 886 lượt người nghèo, cận nghèo được vay vốn làm ăn với tổng số tiền gần 8,4 tỷ đồng. Ngoài ra, Mặt trận còn thành lập được 63 tổ xoay vòng vốn giúp nhau làm kinh tế gia đình, vận động gửi tiền tiết kiệm, tặng quà cho gia đình khó khăn. Nhờ vậy, nhiều gia đình thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, Mặt trận còn vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo nhằm giúp đỡ các nạn nhân bị tàn tật và những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá hàng trăm triệu đồng. Tiếp tục thi đua học tập noi theo gương Bác gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Mặt trận thực hiện thành công 2 mô hình làm theo Bác và đã tiết kiệm được hơn 105 triệu đồng để giúp đỡ gia đình khó khăn, học sinh nghèo hiếu học.

Gắn phong trào thi đua với chỉ tiêu cụ thể

Đại hội Đại biểu MTTQVN thị trấn Mỹ Phước khóa VIII, nhiệm kỳ 2013-2018 đã hiệp thương cử 37 đại biểu tiêu biểu cho các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo làm Ủy viên Ủy ban MTTQVN thị trấn; cử 10 đại biểu dự Đại hội MT-TQVN huyện Bến Cát. Kỳ họp thứ nhất của Ủy ban MTTQVN thị trấn khóa VIII đã hiệp thương cử Ban Thường trực gồm 3 người, ông Trịnh Phục Minh tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thị trấn Mỹ Phước nhiệm kỳ 2013-2018.

Trên cơ sở những thành quả đã đạt được, đại hội đã đề ra mục tiêu cho nhiệm kỳ 2013-2018 là tiếp tục mở rộng khối đại đoàn kết, hướng mạnh về cơ sở, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; không ngừng xây dựng và củng cố về tổ chức, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Từ mục tiêu đó, MTTQVN thị trấn quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu như: 100% các khu phố triển khai cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, phấn đấu khu phố văn hóa đạt từ 60% trở lên, đến cuối nhiệm kỳ hộ gia đình văn hóa đạt từ 95% trở lên, 100% khu phố tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết dân tộc”, duy trì tỷ lệ hộ nghèo hàng năm dưới 1%.

Để biến mục tiêu thành hành động, MTTQVN thị trấn đã cụ thể hóa các phong trào. Cụ thể, Mặt trận chú trọng công tác tập hợp, vận động quần chúng vào khối đại đoàn kết vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương; chăm lo bảo vệ quyền lợi của nhân dân, phát huy quyền tự do dân chủ, đóng góp ý kiến xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh công tác tôn giáo, dân tộc và đối ngoại nhân dân; củng cố tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động của Ủy ban Mặt trận thị trấn và Ban công tác Mặt trận khu phố.

“Phát huy truyền thống yêu nước của quê hương, Ủy ban MTTQVN thị trấn quyết tâm đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, đem hết tinh thần, trí tuệ và năng lực góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, đưa thị trấn Mỹ Phước trở thành một địa bàn phát triển vững chắc về công nghiệp, văn minh đô thị”, ông Trịnh Phục Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thị trấn Mỹ Phước nhiệm kỳ 2013-2018 cho biết.

* Ông LÊ ANH QUÝ, Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Bến Cát: Nhiệm kỳ qua, MTTQVN thị trấn Mỹ Phước tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Các tầng lớp nhân dân hăng hái phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Tiêu biểu phải kể đến cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Ngày vì người nghèo”. Không dừng lại ở đó, Mặt trận còn tạo điều kiện cho nhân dân phát huy quyền tự do dân chủ trong việc đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh như tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, hòa giải, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại... Với thành tích xuất sắc đó, Ủy ban MTTQVN thị trấn được Ủy ban MTTQVN các cấp tặng nhiều bằng khen và giấy khen. Trong nhiệm kỳ tới, MTTQVN thị trấn cần phối hợp tốt với các tổ chức thành viên căn cứ nội dung, chương trình hành động nhiệm kỳ 2013-2018 đã đề ra tiếp tục đẩy mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, ra sức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước nhằm xây dựng quê hương ngày càng vững mạnh.

* Ông TRẦN CÔNG UẨN, Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy thị trấn Mỹ Phước: 5 năm qua, MTTQVN thị trấn Mỹ Phước đã chủ trì các phong trào thi đua yêu nước, cùng các tổ chức thành viên thực hiện các cuộc vận động: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; xây dựng gia đình hạnh phúc, ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền; phong trào xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết; vận động ủng hộ nhân dân các vùng bị thiên tai, lũ lụt; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc… Bên cạnh đó, Mặt trận còn làm tốt công tác xây dựng chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Trong nhiệm kỳ 2013-2018, MTTQVN thị trấn cần phát huy vai trò của mình, tăng cường và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện có hiệu quả hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, làm tốt vai trò phản biện xã hội, cùng Đảng bộ, chính quyền thị trấn hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ thị trấn đã đề ra.

K.HÀ

 

KIM HÀ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter