Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng: Sẵn sàng cho ngày hội lớn

Cập nhật: 13-06-2020 | 05:28:18

Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020- 2025 sẽ được tổ chức trong 3 ngày, từ 15 đến 17-6-2020. Đây là Đảng bộ cấp trên cơ sở được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn là đơn vị tổ chức đại hội điểm, thí điểm bầu trực tiếp bí thư tại đại hội. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đã hoàn tất, bảo đảm các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2020-2025.


Hội trường công ty, nơi diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng lần thứ XIV được trang trí chu đáo

Không khí thi đua sôi nổi

Có dịp đến Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng những ngày giữa tháng 6 này mới cảm nhận được không khí rộn ràng, tưng bừng cờ hoa, băng rôn chào mừng Đại hội Đảng bộ công ty. Tại khuôn viên hội trường công ty - nơi diễn ra đại hội, công tác trang trí từ cổng vào đến hội trường đã hoàn chỉnh. Ở mặt trước và hai bên hội trường được trưng bày nhiều hình ảnh về hoạt động sản xuất, kinh doanh, chăm lo đời sống người lao động, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao… của các nông trường, đơn vị trực thuộc công ty. Bên trong hội trường, cơ sở vật chất phục vụ đại hội như nguồn điện, âm thanh, ánh sáng, màn hình trình chiếu, máy tính, nguồn điện dự phòng… đều đã được bố trí và kiểm tra kỹ lưỡng, bảo đảm sẵn sàng khi cần sử dụng.

Tại các nông trường cao su và các đơn vị trực thuộc công ty, không khí rộn ràng hướng đến ngày hội lớn không chỉ biểu hiện trên những tấm panô, áp phích, khẩu hiệu trực quan mà còn thể hiện qua các phong trào thi đua lao động sản xuất để lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ công ty.

Đồng chí Nguyễn Văn Hải, Phó trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, cho biết hiện nay 15 tổ chức cơ sở và khu vực trung tâm công ty đều có panô, khẩu hiệu tuyên truyền Đại hội Đảng bộ công ty, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Song song đó, công ty còn đẩy mạnh phong trào thi đua lao động, thi đua yêu nước, tích cực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bên cạnh đó, từ đầu tháng 2-2020 đến nay, Ban Tuyên giáo Đảng ủy công ty còn tuyên truyền xuyên suốt công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội các chi, Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 trên các phương tiện truyền thông đại chúng như Đài Truyền thanh huyện Dầu Tiếng; tuyên truyền trên báo Bình Dương, Tạp chí Lao động Bình Dương, Tạp chí Cao su Việt Nam và phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương làm phim tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ công ty.

Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trong những ngày diễn ra Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, Đoàn Thanh niên công ty đã thực hiện công trình bồn rửa tay sát khuẩn ở những lối vào hội trường. Đồng thời, thông qua công trình này nhằm tuyên truyền những thông điệp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch rửa tay; chia sẻ thông tin phòng chống dịch bệnh từ Bộ Y tế và không đăng tin chưa kiểm chứng...

Tất cả đã sẵn sàng

Xác định công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ công ty là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhất là khi đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội điểm, thí điểm bầu trực tiếp bí thư tại đại hội, thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy công ty đã tổ chức triển khai, quán triệt nghiêm túc Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn 26 của Ban Tổ chức Trung ương, Kế hoạch 101 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn 04 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn một số nội dung về công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; triển khai thực hiện Kết luận số 55-KL/TW, ngày 15-8-2019 của Ban Bí thư về tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự Đại hội Đảng các cấp theo tinh thần Công văn 2568-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến toàn thể cán bộ chủ chốt trong toàn công ty. Đồng thời, Đảng ủy công ty chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tổ chức triển khai đến 100% cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Để thực hiện tốt công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong toàn công ty, Đảng ủy công ty đã ban hành nhiều văn bản gồm kế hoạch, công văn, hướng dẫn, quyết định… để tổ chức đại hội. Song song đó là thành lập các tiểu ban đại hội để tham mưu Ban Thường vụ trong công tác chuẩn bị tổ chức đại hội. Đồng chí Huỳnh Thị Cẩm Hồng, Bí thư Đảng ủy công ty, cho biết đến thời điểm này, công tác chỉ đạo chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ công ty lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 được triển khai thực hiện bảo đảm theo kế hoạch đề ra và đúng thời gian quy định.

Là đơn vị được chọn đại hội điểm, thí điểm trực tiếp bầu bí thư tại đại hội, do vậy công tác nhân sự được Ban Thường vụ Đảng ủy công ty chú trọng thực hiện chu đáo, đúng nguyên tắc và quy trình theo quy định của Trung ương. Theo đó, từ giữa tháng 9-2019 đến 2-2020, Đảng ủy công ty đã tổ chức 3 cuộc họp để rà soát và xây dựng phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Từ giữa tháng 2-2020 đến giữa tháng 3-2020 công tác nhân sự cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra và chức danh chủ chốt được thực hiện bảo đảm các bước lấy ý kiến giới thiệu, nhận xét của Ban Thường vụ; ý kiến nhận xét của đơn vị công tác và cấp ủy nơi cư trú theo quy trình. Đối với các đồng chí dự kiến ứng cử đã được Ban Thường vụ Đảng ủy rà soát, thẩm định tiêu chuẩn chính trị, kết luận về lịch sử chính trị.

Cùng với công tác nhân sự, việc chuẩn bị văn kiện cho đại hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Ban Thường vụ Đảng ủy công ty quan tâm thường xuyên. Từ giữa tháng 9-2019 đến đầu tháng 2-2020, Đảng ủy công ty đã tổ chức 6 cuộc họp để lấy ý kiến xây dựng Dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ. Sau khi cơ bản hoàn thiện dự thảo văn kiện, Ban Thường vụ Đảng ủy công ty đã gửi văn kiện đến các cấp ủy cơ sở để tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên tại Đại hội các chi, Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 trong toàn Đảng bộ công ty .

Thời gian qua, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ và các tiểu ban đại hội đã tổ chức nhiều cuộc họp và lấy ý kiến để thảo luận, đóng góp ý kiến cho các dự thảo văn kiện. Qua đại hội có 26/26 chi, Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 thống nhất 100% với dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ công ty lần thứ XIV, đúng theo Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 101-KH/TU, ngày 14-8-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nội dung dự thảo văn kiện đã phản ánh được kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015-2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy đã khái quát được kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, thiếu sót của cấp ủy, nghiêm túc nhìn nhận khuyết điểm.

Có thể nói, với sự chuẩn bị tích cực, chủ động và chu đáo, tin tưởng rằng Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ thành công tốt đẹp, mở ra giai đoạn phát triển mới thành công và bền vững hơn nữa, xứng đáng với truyền thống đơn vị hai lần anh hùng.

 TRÍ DŨNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter