Đảng bộ huyện Bắc Tân Uyên: Nâng cao năng lực lãnh đạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới

Cập nhật: 01-04-2015 | 08:25:21

Thực hiện Nghị quyết số 136/NQ-CP, ngày 29-12-2013 của Chính phủ và các quyết định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, huyện Bắc Tân Uyên được thành lập mới và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-4-2014. Trong năm đầu thành lập, mặc dù có những khó khăn nhất định, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự giúp đỡ tận tình của các sở, ban, ngành trong tỉnh; những đóng góp quan trọng của cộng đồng các doanh nghiệp trong và ngoài huyện và sự nỗ lực của toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân, huyện Bắc Tân Uyên đã vươn lên, khắc phục khó khăn, tiếp tục kế thừa và phát huy những thành quả của huyện Tân Uyên trước đây, nhanh chóng ổn định và triển khai thực hiện đạt được những kết quả bước đầu trên từng lĩnh vực ngay từ năm đầu tiên; tạo tiền đề quan trọng để thực hiện được quyết tâm đưa huyện nhà ngày càng phát triển, xứng đáng với truyền thống anh dũng trong đấu tranh và kiên cường trong lao động.

Ông Nguyễn Hữu Lộc,

Bí thư Huyện ủy Bắc Tân Uyên

Trong không khí tưng bừng của nhân dân cả nước chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; kỷ niệm 1 năm ngày thành lập huyện Bắc Tân Uyên, trong tháng 4 lịch sử này, Đảng bộ và nhân dân huyện Bắc Tân Uyên - cái nôi của Chiến khu Đ anh hùng rất đỗi tự hào với truyền thống cách mạng hào hùng của thế hệ cha ông thuở trước. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nhân dân vùng đất Tân Uyên, trong đó có Bắc Tân Uyên ngày nay đã kiên cường chịu đựng biết bao gian khổ, hy sinh, vượt qua mọi thử thách mà có lúc tưởng chừng không thể vượt qua. Đó là những ngày phong trào cách mạng bị dìm trong bể máu sau thất bại của cuộc khởi nghĩa Nam kỳ; là những ngày đói rét, bệnh tật giữa rừng Chiến khu Đ trụi lá vì bom đạn quân thù; là những ngày đen tối dưới chế độ tay sai độc tài Ngô Đình Diệm vô cùng độc ác thực hiện chiến dịch “tố cộng, diệt cộng”, lê máy chém khắp nơi tàn sát dã man đồng bào và cán bộ của ta. Kỳ lạ thay, cuộc sống chiến đấu càng gian lao ác liệt, đồng bào Tân Uyên càng son sắt niềm tin vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Bác Hồ vĩ đại. Đảng bộ và nhân dân huyện Tân Uyên trước đây muôn người như một, không một lần nao núng trước quân thù, người trước ngã xuống, người sau đứng lên, lần lượt đạp bằng thử thách chông gai quyết tâm giương cao ngọn cờ giải phóng đi đến ngày 30-4 lịch sử trong độc lập tự do. Chiến tranh đã gây ra bao đau thương mất mát trên vùng đất oanh liệt này. Chỉ tính riêng trong 30 năm đánh Pháp và Mỹ, đất Tân Uyên nói chung có hơn 2.600 người con ưu tú đã hy sinh cho sự nghiệp của Tổ quốc. Máu xương của cha ông đổ xuống đã tô điểm lên những trang sử trên quê hương anh hùng này càng thêm chói lọi. Đất Cuốc, Nhà Nai, cầu Bà Kiên, dốc Bà Nghĩa, Nhà Đỏ, Bông Trang…, anh hùng Huỳnh Văn Nghệ, Huỳnh Thị Chấu là những cái tên sáng ngời, lẫm liệt trong trang sử kháng chiến của huyện.

 Ông Nguyễn Hữu Lộc, Bí thư Huyện ủy Bắc Tân Uyên tặng hoa, chúc mừng các mẹ Việt Nam anh hùng tại lễ truy tặng danh hiệu Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng năm 2014. Ảnh: P.V

Kế thừa và phát huy truyền thống anh dũng bất khuất của cha ông, kể từ ngày đất nước thống nhất đến nay, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, vùng đất Tân Uyên đầy bom đạn trong chiến tranh đã vươn lên phát triển từng ngày, đời sống nhân dân được nâng cao rõ rệt cả về vật chất lẫn tinh thần. Riêng huyện Bắc Tân Uyên, tuy mới được thành lập, bước đầu còn gặp khó khăn nhưng Đảng bộ và nhân dân toàn huyện đã nỗ lực vượt lên, đạt được những thành quả quan trọng trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng vững mạnh hệ thống chính trị. Cơ cấu kinh tế đã có bước chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp và đời sống các tầng lớp nhân dân được ổn định và có bước phát triển. Thời gian qua, huyện đã tập trung triển khai được một số dự án về hạ tầng kinh tế - xã hội, giải quyết nhu cầu bức xúc trước mắt và tạo tiền đề phát triển trong thời gian tới; thực hiện đạt và vượt một số chỉ tiêu quan trọng đề ra từ ngày thành lập huyện, đặc biệt là chỉ tiêu giảm nghèo đạt 120%, thu ngân sách vượt chỉ tiêu 106%. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước phát triển mới. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác gọi thanh niên nhập ngũ thực hiện đạt chỉ tiêu, đúng luật, dân chủ và công bằng. Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử bổ sung Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2011-2016. Chính quyền các cấp đã nhanh chóng được kiện toàn, sắp xếp và đi vào hoạt động thông suốt, ngày càng hiệu lực, hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng được tập trung thực hiện, đã thành lập, củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc và đi vào hoạt động theo đúng Điều lệ Đảng; tập trung triển khai thực hiện các nhóm giải pháp về xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được kiện toàn, hoạt động ổn định và phát triển.

Đầu tư xây dựng hạ tầng là một nhiệm vụ quan trọng được huyện Bắc Tân Uyên tập trung thực hiện. Ảnh: P.V

Tuy nhiên, là huyện mới thành lập, thời gian đầu trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển của địa phương còn gặp một số khó khăn, hạn chế cần khắc phục. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vẫn còn yếu kém, lạc hậu, thiếu đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông, một yếu tố chính gây trở ngại cho quá trình phát triển kinh tế chung của huyện nhà. Hệ thống điện cho sản xuất nông nghiệp, nhất là phục vụ các vườn cây ăn trái tại các xã ven sông chưa đáp ứng được yêu cầu chất lượng về nguồn điện, lưới điện. Kết quả xây dựng nông thôn mới chuyển biến chậm, lĩnh vực dịch vụ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của huyện. Thị trường tiêu thụ nông sản không ổn định, giá mủ cao su từ năm 2013 đến nay và dự báo trong vài năm tới vẫn còn thấp, tiếp tục ảnh hưởng đến đời sống của người dân… Đây là những khó khăn, thách thức và cũng là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ và chính quyền các cấp huyện Bắc Tân Uyên trong thời gian tới phải nỗ lực vượt qua.

Tiếp tục phát huy những thành quả đạt được trong năm đầu hoạt động, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Bắc Tân Uyên đã đề ra mục tiêu tổng quát như sau: Tiếp tục củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; huy động tối đa mọi nguồn lực tập trung xây dựng nông thôn mới và kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường; nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, thực hiện tốt cải cách hành chính, tạo môi trường thông thoáng để thu hút đầu tư; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, tạo nền tảng để huyện Bắc Tân Uyên sớm trở thành đô thị sinh thái của thành phố Bình Dương.

Lễ khánh thành trường Mẫu giáo Hoa Cúc, công trình được huyện Bắc Tân Uyên nỗ lực hoàn thành trong năm 2014. Ảnh: P.V

Để thực hiện được mục tiêu tổng quát như trên, trong 5 năm tới Đảng bộ huyện sẽ tập trung một số chủ trương kế hoạch mang tính đột phá. Trước hết, huy động tối đa mọi nguồn lực từ các thành phần kinh tế, tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện, bảo đảm tính kết nối, tính đồng bộ và phù hợp với định hướng phát triển đô thị của Bình Dương, nhất là các công trình mang tính động lực, hạ tầng giao thông, điện và chợ. Thứ hai, sớm xây dựng hoàn thành khu Trung tâm hành chính của huyện, gắn với xây dựng hạ tầng trung tâm huyện mở rộng theo quy hoạch. Thứ ba, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tiếp tục hình thành các vùng chuyên canh cây trồng có giá trị kinh tế cao và chăn nuôi theo mô hình trang trại tập trung có ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại, khép kín, đồng thời hoàn thành mục tiêu xây dựng 100% xã đạt tiêu chí nông thôn mới. Thứ tư, hình thành và phát triển hệ thống các ngành dịch vụ, gắn với đẩy nhanh phát triển công nghiệp và đô thị trên địa bàn huyện theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, văn minh, hiện đại. Trong nhiệm kỳ tới, huyện Bắc Tân Uyên phấn đấu đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm từ 9 - 10%; GDP bình quân đầu người đến cuối nhiệm kỳ đạt 59 - 60 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh 99,9%...

Tuổi trẻ huyện Bắc Tân Uyên tiếp nối truyền thống Chiến khu Đ anh hùng, hăng hái lên đường nhập ngũ năm 2014. Ảnh: THU THẢO

Trước mắt, cả hệ thống chính trị của huyện cần tập trung thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2015; đặc biệt là tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp huyện, góp phần vào thành công chung của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI. Thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 61 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương, Huyện ủy đã chủ động, tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng các cấp trong toàn Đảng bộ huyện một cách nghiêm túc, bảo đảm quy định và phù hợp với đặc điểm của địa phương. Trên cơ sở rút kinh nghiệm từ đại hội điểm cấp cơ sở, các cơ sở Đảng còn lại khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị để tiến hành đại hội đạt kết quả cao, góp phần vào thành công chung của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 dự kiến sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 8-2015. Cùng với vịêc chuẩn bị và tiến hành đại hội Đảng, từng cấp, từng ngành phải tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của mình trong năm 2015.

Trong khí thế hào hùng của những ngày tháng 4 lịch sử, hôm nay trên mảnh đất Chiến khu Đ anh hùng này, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Tân Uyên tin tưởng sâu sắc rằng sẽ luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự giúp đỡ tận tình của các sở, ban, ngành tỉnh; sự động viên hỗ trợ của các đơn vị bạn; đồng thời toàn Đảng bộ và nhân dân huyện nhà, cộng đồng các doanh nghiệp sẽ tiếp tục đoàn kết một lòng, phát huy tinh thần cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, truyền thống Chiến khu Đ anh hùng và thành quả đạt được sau một năm thành lập huyện, tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện có hiệu quả cao các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong năm 2015 và của cả giai đoạn 5 năm tới, tạo tiền đề vững chắc để Bắc Tân Uyên sớm trở thành đô thị sinh thái của thành phố Bình Dương trực thuộc Trung ương văn minh, giàu đẹp.

 “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, huy động tối đa mọi nguồn lực, tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng và xây dựng nông thôn mới, tạo nền tảng để huyện sớm trở thành đô thị sinh thái của thành phố Bình Dương…”.

 

NGUYỄN HỮU LỘC (Bí thư Huyện ủy Bắc Tân Uyên)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter