Đảng bộ Khối Đoàn thể TX.Tân Uyên, Xã Vĩnh Hòa, An Linh, Tân Hiệp (Phú Giáo), Bảo hiểm Xã hội TX.Tân Uyên, Hội Chữ Thập đỏ - Hội Cựu Chiến binh huyện Dầu Tiếng: Tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2015-2020

Cập nhật: 27-05-2015 | 08:13:43

- Trong 2 ngày 25 và 26-5, Đảng bộ khối Đoàn thể TX.Tân Uyên tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015- 2020. Trong nhiệm kỳ 2010- 2015, Đảng ủy khối đã tập trung chỉ đạo các chi bộ, các cơ quan cụ thể hóa nghị quyết các cấp ủy Đảng, xác định chỉ tiêu, xây dựng giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà nghị quyết các cấp ủy Đảng đã đề ra. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ gắn với việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong khối tiếp tục được đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động. Các phong trào thi đua yêu nước luôn được phát động, tổ chức thường xuyên và được hưởng ứng mạnh mẽ, qua đó đã xây dựng nhiều mô hình tiêu biểu và được nhân rộng trong cộng đồng dân cư. Đại hội đã xác định phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 là: Tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phối hợp thống nhất chương trình công tác của Mặt trận - đoàn thể; phát huy tính chủ động, sáng tạo sức mạnh đại đoàn kết; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà nghị quyết đã đề ra. Phấn đấu Đảng bộ và các chi bộ giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh.

- Ngày 26-5, Đảng bộ xã Vĩnh Hòa (Phú Giáo) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020. Nhiệm kỳ 2010- 2015, Đảng bộ xã Vĩnh Hòa đã đoàn kết thống nhất, lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương. Thu nhập bình quân đầu người đạt 26,5 triệu đồng/người/ năm; thu mới ngân sách hàng năm vượt chỉ tiêu trên giao; tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 99,98%; tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 93,09%, ấp văn hóa đạt 50%. Đến nay, xã đạt 11/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, có 3/4 trường công lập đạt chuẩn quốc gia; trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo và trẻ 6 tuổi vào lớp 1 và học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 đều đạt 100%. Trong nhiệm kỳ đã xây dựng và sửa chữa 10 căn nhà tình nghĩa, 35 căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết với tổng trị giá hơn 1,2 tỷ đồng… Nhiệm kỳ qua Đảng bộ kết nạp được 58 đảng viên, đạt 116% nghị quyết đề ra, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 203 người; hàng năm có từ 70% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh, đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân đạt 86,4%. Đại hội đề ra các chỉ tiêu như đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người đạt 58 triệu đồng/người/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng và giảm tỷ trọng ngành nông - lâm nghiệp; tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm còn dưới 2%; hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phấn đấu kết nạp từ 40 đảng viên mới trở lên; trên 80% chi bộ trực thuộc đạt trong sạch, vững mạnh.

- Trong 2 ngày 25 và 26-5, Đảng bộ xã An Linh (Phú Giáo) tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã đã tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu nghị quyết đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đến cuối năm 2014, thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng/năm; tăng 17 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,06%. Số hộ khá, giàu có thu nhập từ 70 triệu đồng/ người/năm trở lên có 755 hộ. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 41,6 tỷ đồng. Trường Mầm non và trường THCS được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Hoàn thành 12/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hàng năm, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt trên 95%. Trong 5 năm đã xây dựng và trao tặng được 17 căn nhà tình nghĩa, 70 căn nhà Đại đoàn kết, với tổng trị giá hơn 2,7 tỷ đồng. Đảng bộ xã đã kết nạp được 55 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 137,5% so với nghị quyết đề ra; nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ đến cuối năm 2014 là 127 đảng viên. Đảng bộ 3 năm liền (2010-2012) đạt trong sạch, vững mạnh. Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã An Linh phấn đấu đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người 58 triệu đồng/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng nông nghiệp chiếm 70%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chiếm 15%; thương mại, dịch vụ chiếm 15%. Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm còn dưới 2%. Phấn đấu 100% trường đạt chuẩn quốc gia, xã đạt chuẩn nông thôn mới.

- Trong 2 ngày 25 và 26-5, Đảng bộ xã Tân Hiệp (Phú Giáo) cũng đã tổ chức Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015- 2020. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đề ra. Đến cuối năm 2014, thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng/năm; tăng 2,2 lần so với năm 2010. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch với nông nghiệp chiếm 85%; thương mại - dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp chiếm 15%. Tổng thu ngân sách nhà nước 5 năm đạt hơn 47,4 tỷ đồng. 100% trường học đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2014 giảm còn 7 hộ, chiếm tỷ lệ 0,57%. Hàng năm có gần 70% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh; Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh hàng năm. Năm 2014, xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2011-2015. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xã đã kết nạp được 39 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 156% so với nghị quyết đề ra; nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ đến nay là 121 đảng viên. Đảng bộ xã Tân Hiệp phấn đấu đến cuối năm 2020 thu nhập bình quân đầu người đạt 58 triệu đồng/ năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng nông nghiệp chiếm tỷ trọng 80%, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 10%, thương mại - dịch vụ 10%. Nâng cao chất lượng các tiêu chí và giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới. Duy trì chất lượng phổ cập giáo dục các cấp đã đạt được, đào tạo và giới thiệu việc làm cho khoảng 250 lao động, kết nạp 30 đảng viên mới; Đảng bộ hàng năm đạt trong sạch, vững mạnh.

 

Bí thư Đảng ủy xã Tân Hiệp nhiệm kỳ mới tặng hoa cảm ơn những đảng viên có nhiều đóng góp trong nhiệm kỳ qua

 

- Ngày 26-5, Chi bộ Bảo hiểm xã hội TX.Tân Uyên tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015- 2020. Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ đã thể hiện vai trò lãnh đạo toàn diện, thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ đảng viên, cán bộ viên chức; tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng, các chương trình, kế hoạch của BHXH tỉnh, nghị quyết của chi bộ đến từng cán bộ đảng viên. Hàng năm, chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được cải thiện và nâng cao, công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên hàng năm đều đạt chỉ tiêu, trong nhiệm kỳ chi bộ đã chuyển sinh hoạt Đảng cho 3 đồng chí, đến nay chi bộ có 9 đảng viên; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm về số lượng và chất lượng. Cũng trong nhiệm kỳ qua, BHXH thị xã đã tiếp nhận 131.854 hồ sơ các loại, hồ sơ tiếp nhận đều có phiếu hẹn và thực hiện theo quy trình tiếp nhận và trả kết quả. Nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Bảo hiểm xã hội TX.Tân Uyên tiếp tục chú trọng và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bảo đảm 100% cán bộ đảng viên tham gia học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước. Phấn đấu hàng năm 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, chi bộ luôn đạt trong sạch, vững mạnh, phấn đấu cuối nhiệm kỳ phát triển mới 5 đảng viên.

- Ngày 26-5, Chi bộ Hội Chữ thập đỏ - Hội Cựu chiến binh huyện Dầu Tiếng tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020. Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Chi bộ Hội Chữ thập đỏ - Hội Cựu chiến binh huyện luôn quan tâm công tác chính trị, tư tưởng theo tinh thần Nghị quyết số 16-NQ/ TW của Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X. Chi bộ tổ chức triển khai đến 100% cán bộ, đảng viên các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tham gia thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình và công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân… với tổng số tiền trên 64 tỷ đồng. Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, công tác phát triển đảng viên cũng như công tác quản lý đảng viên luôn được chi bộ quan tâm chú trọng và xem đây là nhiệm vụ quan trọng góp phần trực tiếp nâng cao năng lực lãnh đạo. Nhiệm kỳ qua đã kết nạp mới 2 đảng viên, nâng tổng số đảng viên chi bộ hiện nay là 7 đảng viên. Qua đánh giá chất lượng, hầu hết đảng viên có nhận thức chính trị, lập trường quan điểm rõ ràng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

V.SANG - T.THÊM - H.PHƯƠNG - T.LÊ - T.UY - D.QUANG

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter