Đảng bộ phường Bình Thắng (TX.Dĩ An): Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Cập nhật: 19-04-2019 | 08:04:30

Thời gian qua, Đảng bộ phường Bình Thắng (TX.Dĩ An) đã có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, nhất là trong sinh hoạt Đảng. Nhờ vậy, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng ngày càng đi vào chiều sâu, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên được nâng lên, từ đó tạo niềm tin vững chắc của quần chúng nhân dân.

 Cán bộ, đảng viên phường Bình Thắng luôn gương mẫu trong thực hiện các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương

 Chuyển biến tích cực

Đảng bộ phường Bình Thắng có 224 đảng viên, tham gia sinh hoạt ở 13 chi bộ trực thuộc. Thực hiện chỉ đạo của cấp ủy cấp trên về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy phường đã chủ động ban hành nhiều nghị quyết, chương trình, kế hoạch phù hợp để triển khai; trong đó chú trọng việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực ban hành các nghị quyết; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo đó, thời gian qua, Đảng bộ phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người chủ trì, đứng đầu cấp ủy, cơ quan. Từ nội dung đăng ký, sau kiểm điểm, cán bộ, đảng viên luôn gương mẫu trong thực hiện các nội quy, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương. Cán bộ, công chức, viên chức của phường thường xuyên đổi mới tác phong làm việc, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng kịp thời tiến bộ khoa học, kỹ thuật, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Những đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường phát huy tốt vai trò lãnh đạo, đã bố trí nhiều thời gian đi cơ sở, lắng nghe và kịp thời giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc trong nhân dân.

Về thực hiện kế hoạch, đề án theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW (khóa XII), đến nay phường Bình Thắng đã bố trí theo đề án một số chức danh như: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường; Bí thư chi bộ khu phố Trung Thắng kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận khu phố; 3/4 trưởng các khu phố là đảng viên. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được kiện toàn; chức trách, nhiệm vụ của từng bộ phận được phân công rõ người, rõ việc gắn với vai trò người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Ông Lê Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy phường Bình Thắng, cho biết để nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đội ngũ cán bộ, đảng viên của phường đã thực sự là lực lượng tiên phong trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, từ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), tinh thần phê bình và tự phê bình của cán bộ, đảng viên đã có bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động. Mọi cán bộ, đảng viên đã xây dựng kế hoạch tự học, tự rèn, không ngừng chỉnh đốn tác phong làm việc, công tác, nhận được sự đồng thuận và tin tưởng của người dân trên địa bàn.

Đổi mới phương thức lãnh đạo

Để không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, Đảng ủy phường Bình Thắng cũng đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; không ngừng phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc, chế độ phê bình và tự phê bình, giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được Đảng ủy phường Bình Thắng quán triệt, triển khai nghiêm túc, có hiệu quả. Căn cứ vào các nội dung công tác hàng năm, hàng quý và hàng tháng, Đảng ủy phường đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch sinh hoạt sát với đặc thù. Trên cơ sở đó, từng chi bộ đã lựa chọn chuyên đề sinh hoạt thường kỳ và phân công cụ thể cho đảng viên tham luận. Trong quá trình sinh hoạt, từng cán bộ, đảng viên được bày tỏ chính kiến của mình... Nhờ vậy, chất lượng các cuộc sinh hoạt ở chi bộ ngày càng được nâng lên, không còn tình trạng hình thức, chung chung như trước đây. Từ đó, việc ban hành các nghị quyết lãnh đạo sát với thực tiễn. Bên cạnh đó, lãnh đạo các ban chỉ đạo luôn kịp thời đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ hàng tháng, hàng quý; đổi mới mô hình “Gần dân, sát dân và giúp dân” tại các khu phố; tổ chức thành công các buổi gặp gỡ, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trên địa bàn phường.

Ông Lê Anh Tuấn cho biết, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là một trong những yếu tố quan trọng để Bình Thắng hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân... Nhờ đổi mới phương thức lãnh đạo, cùng với sự đoàn kết nhất trí trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận cao trong nhân dân, Đảng ủy phường Bình Thắng đã từng bước chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khó khăn của địa phương, phát huy những thế mạnh, tạo ra tiền đề vững chắc để xây dựng Đảng bộ phường luôn trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo nhân dân vươn lên phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội ngày càng bền vững. Nhờ đó, liên tiếp 5 năm liền Đảng bộ phường Bình Thắng đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 Qua đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2018, Đảng bộ phường Bình Thắng có 3 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 10 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 34 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đạt 19,1%), 135 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (đạt 75,8%), 9 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ (đạt 5%), không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Năm 2019, Đảng bộ phường Bình Thắng phấn đấu có 100% chi bộ đạt mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên đạt mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên; Đảng bộ phường đạt “trong sạch, vững mạnh”.

 NGỌC THANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter