Đảng bộ Sư đoàn 7, Quân đoàn 4: Quyết tâm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Cập nhật: 18-06-2020 | 05:39:53

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Sư đoàn 7, Quân đoàn 4 đã tập trung lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, xây dựng sư đoàn vững mạnh toàn diện, xây dựng Đảng bộ Sư đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đó là những thành quả quan trọng đáng tự hào, tiếp tục tạo nền tảng vững chắc để sư đoàn thực hiện hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần giữ vững truyền thống vẻ vang của Sư đoàn 7, đơn vị hai lần được vinh danh anh hùng.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị thăm, kiểm tra hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị tại Sư đoàn 7

Đại tá Trương Ngọc Hợi, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 4, động viên lực lượng dự bị động viên trong diễn tập

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Sư đoàn 7 đã lãnh đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, công điện của các cấp về sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đến 100% cán bộ, chiến sĩ. Từ đó nhận thức của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên, nắm chắc nhiệm vụ, đối tượng, đối tác và âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Thường xuyên chủ động rà soát, bổ sung và luyện tập các phương án tác chiến, duy trì nghiêm túc các chế độ trực, tổ chức tuần tra, canh gác chặt chẽ ở tất cả các cấp. Hàng năm, sư đoàn chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các địa phương rà soát, bổ sung, báo động sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên và phương tiện kỹ thuật, từng bước có nề nếp, chất lượng ngày càng nâng lên. Thường xuyên phối hợp, hiệp đồng với cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang trên địa bàn, nắm chắc tình hình, sẵn sàng xử lý tốt các tình huống, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn khu vực đóng quân.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng ủy Sư đoàn tập trung thực hiện đó là chú trọng lãnh đạo đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng, nhất là lực lượng dự bị động viên. Sư đoàn đã làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, bổ sung, nâng cấp hệ thống thiết bị thao trường, bãi tập, giáo án, bài giảng, mô hình, học cụ, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ các cấp chặt chẽ; chú trọng tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ công tác tham mưu, điều hành kế hoạch, tổ chức và thực hành huấn luyện cho đội ngũ cán bộ. Trong huấn luyện bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” và vận dụng tốt các quan điểm nguyên tắc, mối kết hợp trong quá trình huấn luyện; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu với giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, sức khỏe cho bộ đội. Kết quả huấn luyện, diễn tập chỉ huy cơ quan, diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật các cấp hàng năm đều đạt khá, giỏi, an toàn tuyệt đối; tham gia hội thi, hội thao các cấp đạt kết quả tốt. So với nhiệm kỳ trước, chất lượng huấn luyện có nhiều chuyển biến tiến bộ, các nội dung đều đạt và vượt chỉ tiêu

Trong nhiệm kỳ qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, quán triệt và triển khai chặt chẽ việc học tập, giáo dục cho các đối tượng, coi trọng giáo dục truyền thống, pháp luật, nhiệm vụ của đơn vị. Chủ động dự báo tình hình, kịp thời thông tin, tuyên truyền, định hướng nhận thức tư tưởng, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trước các vấn đề “nóng” mang tính thời sự và tình hình liên quan trực tiếp đến hoạt động của cơ quan, đơn vị. Thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Thực hiện nghiêm túc, có chất lượng kế hoạch giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật hàng năm. Tập trung đổi mới phương pháp giáo dục và tổ chức kiểm tra nhận thức chính trị cho các đối tượng; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” và phong trào thi đua quyết thắng, các đợt thi đua cao điểm với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; cụ thể hóa vào nghị quyết tháng, quý, năm của các cấp ủy Đảng. Qua triển khai tổ chức thực hiện 100% đảng viên, tổ chức Đảng xây dựng tiêu chí, kế hoạch, bản cam kết phấn đấu. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, nhiều điển hình tiên tiến của tập thể, cá nhân được tôn vinh, khen thưởng, kịp thời cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ ra sức thi đua khắc phục khó khăn hoàn thành tốt các nội dung, chỉ tiêu cuộc vận động góp phần tỏa sáng phẩm chất “bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Cơ bản cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch lành mạnh; có tinh thần đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “bộ đội Cụ Hồ” sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc, Đảng bộ trong sạch vững mạnh, sư đoàn vững mạnh toàn diện.

Song song đó, sư đoàn thường xuyên duy trì thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng gắn với thực hiện các cuộc vận động, các đợt thi đua cao điểm chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng, những ngày lễ lớn của đất nước và ngày truyền thống của đơn vị. Các hoạt động thi đua, tuyên truyền đã bám sát và hướng vào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, cấp ủy, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, trong 5 năm qua đã có nhiều tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng.

Bên cạnh xây dựng sư đoàn vững mạnh toàn diện có nhiều tiến bộ, Đảng ủy Sư đoàn 7 đã tập trung lãnh đạo có hiệu quả các nhiệm vụ quan trọng, như: Công tác xây dựng Đảng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng sư đoàn trong giai đoạn mới, xứng đáng với truyền thống Sư đoàn 7 anh hùng trong hai cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại của dân tộc ta. 

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, với phương châm, tư tưởng chỉ đạo: “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đổi mới”, Đảng bộ Sư đoàn 7 đề ra phương hướng mục tiêu: Tập trung xây dựng sư đoàn vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng động viên khi có lệnh, xử lý tốt các tình huống, không để bị động bất ngờ. Lãnh đạo đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng nề nếp chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật, bảo đảm an toàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; hoàn thành tốt các mặt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật. Xây dựng Đảng bộ Sư đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong quân đội giai đoạn mới đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng sư đoàn trong tình hình mới.
 
ĐÌNH HẬU - KIẾN GIANG

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter