Đăng ký cấp mã số thuế, khai, tính, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Cập nhật: 08-02-2012 | 00:00:00
(Tiếp theo kỳ trước)III- Hồ sơ khai thuế SDĐPNN:1. Hồ sơ khai thuế SDĐPNN cho từng thửa đất phải nộp của năm, gồm:a) Tờ khai thuế SDĐPNN cho từng thửa đất chịu thuế theo mẫu số 01/TK-SDĐPNN áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân hoặc mẫu số 02/TK-SDĐPNN áp dụng cho tổ chức; b) Bản chụp các giấy tờ liên quan đến thửa đất chịu thuế như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyết định giao đất, Quyết định hoặc Hợp đồng cho thuê đất, Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;c) Bản chụp các giấy tờ chứng minh thuộc diện được miễn, giảm thuế (nếu có). Người nộp thuế lập tờ khai thuế SDĐPNN đối với từng thửa đất và nộp tại Chi cục Thuế huyện, thị xã nơi có quyền sử dụng đất. Đối với kỳ tính thuế năm 2012, thời hạn nộp tờ khai thuế SDĐPNN cho từng thửa đất chịu thuế chậm nhất là ngày 30-6-2012. 2. Hồ sơ khai tổng hợp thuế SDĐPNN (chỉ áp dụng đối với đất ở vượt hạn mức): Trường hợp người nộp thuế có quyền sử dụng đối với nhiều thửa đất ở tại các huyện, thị xã thuộc tỉnh và tổng diện tích các thửa đất chịu thuế trong phạm vi tỉnh vượt quá hạn mức đất ở nơi có quyền sử dụng đất, ngoài các tờ khai thuế SDĐPNN theo mẫu số 01/TK-SDĐPNN cho từng thửa đất, người nộp thuế lập tờ khai tổng hợp thuế SDĐPNN theo mẫu số 03/TK-SDĐPNN, tự xác định phần chênh lệch giữa số thuế phải nộp theo quy định với số thuế phải nộp trên các tờ khai thuế đã kê khai tại các Chi cục Thuế nơi có đất chịu thuế. * Nơi nộp tờ khai tổng hợp thuế SDĐPNN:- Trường hợp có nhiều thửa đất nhưng chỉ có một (01) thửa đất vượt hạn mức đất ở nơi có quyền sử dụng đất thì nộp tờ khai tổng hợp thuế SDĐPNN tại Chi cục Thuế nơi có thửa đất ở vượt hạn mức.- Trường hợp có nhiều thửa đất nhưng không có hoặc có hơn một (01) thửa đất vượt hạn mức đất ở nơi có quyền sử dụng đất thì người nộp thuế lựa chọn hạn mức đất ở tại một (01) nơi có quyền sử dụng đất để làm căn cứ xác định diện tích đất vượt hạn mức, nộp tờ khai tổng hợp thuế SDĐPNN tại Chi cục Thuế nơi có quyền sử dụng đất người nộp thuế đã lựa chọn.Chậm nhất là ngày 31-3 của năm sau năm tính thuế, người nộp thuế lập tờ khai tổng hợp thuế SDĐPNN và nộp tại Chi cục Thuế nơi người nộp thuế lựa chọn và đăng ký... (còn tiếp)* Mọi thắc mắc về Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp xin vui lòng liên hệ :- Văn phòng Cục thuế: điện thoại số: 0650.3856444; fax: 0650.3824001; hoặc địa chỉ email: dqchinh.bdu@gdt.gov.vn 
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter