Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh:Nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình

Cập nhật: 02-08-2012 | 00:00:00

Thực hiện Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ khối năm 2012, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã cụ thể hóa các chương trình kế hoạch, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị cụ thể hóa các nhiệm vụ chính trị của từng sở, ngành. Qua đó đã thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, quản lý về mặt kinh tế - xã hội, thúc đẩy sản xuất phát triển đạt các chỉ tiêu đề ra...

Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng

Theo Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh, trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện và tổ chức học tập, quán triệt các kết luận của Hội nghị lần thứ 3 BCH Trung ương (khóa XI), Nghị quyết số 12-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết số 13-NQ/TW BCH Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”. Song song đó, Đảng ủy khối đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, đồng thời chỉ đạo các cấp chi, Đảng bộ cơ sở tổ chức học tập tại cơ quan, đơn vị bằng nhiều hình thức phù hợp với từng loại hình cơ sở Đảng. Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh Nguyễn Văn Liêu cho biết, việc học tập, quán triệt được tổ chức thành nhiều lớp, nhiều đợt theo kế hoạch cụ thể có sự phối hợp chặt chẽ với các báo cáo viên... đã tạo thuận lợi để các đối tượng tham gia học tập đầy đủ. Đặc biệt, tinh thần thái độ học tập của cán bộ, đảng viên và quần chúng khá nghiêm túc, thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị trong Đảng bộ khối.

 Các đảng viên được trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Để thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng xây dựng kế hoạch thực hiện các chuyên đề; xây dựng, bổ sung quy chuẩn đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Đã có 57/57 chi, Đảng bộ cơ sở tổ chức  đăng ký tập thể, cá nhân thực hiện phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” cho cán bộ, đảng viên và quần chúng gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị... làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhận thức đúng đắn về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thực hiện nguyên tắc phê và tự phê bình

Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ từ nay đến cuối năm 2012 là cấp ủy Đảng cùng với lãnh đạo cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai kết luận Nghị quyết Trung ương 3 (khóa XI); Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh giao để lãnh đạo và tổ chức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng thực hiện đạt hiệu quả cao theo tinh thần Kết luận 02-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về kinh tế - xã hội và Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ nhằm kiềm chế lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; qua đó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị năm 2012. Song song với việc tổ chức học tập, quán triệt kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước... Đảng ủy khối sẽ đẩy mạnh việc thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình để xây dựng Đảng. Thực hiện tốt nhiệm vụ này nhằm đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống của đảng viên. Chủ động nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng bằng nhiều hình thức, qua đó định hướng tư tưởng chính trị, uốn nắn kịp thời những tư tưởng, quan điểm lệch lạc, nhận thức mơ hồ trước âm mưu, thủ đoạn của kẻ địch.

Phát biểu tại Hội nghị BCH (mở rộng) Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh mới đây, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh Phạm Văn Cành nhấn mạnh một số nhiệm vụ Đảng ủy khối cần thực hiện tốt trong thời gian tới đó là: tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng cấp dưới; nâng cao chất lượng giám sát đảng viên trong việc chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Bộ Chính trị về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay để phục vụ tốt cho việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra. Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh Nguyễn Văn Liêu cũng khẳng định sẽ tiếp tục phát huy tính dân chủ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong mỗi đảng viên và nhiệm vụ này phải được thực hiện thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ.

TRÍ DŨNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter