Đảng Ủy khối Các Cơ quan tỉnh: Tập trung giải quyết dứt điểm những hạn chế

Cập nhật: 05-01-2015 | 08:15:28

 Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh vừa có văn bản gửi các ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức trong Đảng bộ khối hướng dẫn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2015 “Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Dự kiến, cuối quý I-2015 sẽ hoàn thành việc tổ chức học tập, nghiên cứu chuyên đề năm 2015 trong toàn Đảng bộ khối.

Mô hình Nụ cười tiếp dân của Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh đã tạo ấn tượng tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Năm 2014, việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh quan tâm thực hiện và đi vào nề nếp, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Đảng ủy khối là một trong những Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tập trung xây dựng và triển khai các mô hình học tập và làm theo tấm gương của Bác mang lại hiệu quả thiết thực như mô hình “Công sở thân thiện - hiệu quả”, “Nụ cười tiếp dân”… Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến về trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác, trách nhiệm với công việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03 của Bộ Chinh trị và chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh năm 2015, trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối đã có hướng dẫn về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2015 “trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.

Theo đó, thực hiện chuyên đề học tập làm theo Bác năm 2015 trong Đảng bộ khối nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức học tập, làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức của Bác trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và cụ thể hóa nội dung phù hợp với tình hình và nhiệm vụ năm 2015; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội IX của Đảng bộ tỉnh; tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp trong khối sẽ quán triệt các nội dung học tập và làm theo tấm gương của Bác; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, quán triệt và thực hiện trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên các nội dung của chuyên đề về phẩm chất “trung thực” và “trách nhiệm”; “gắn bó với nhân dân”; “đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.

Ông Lê Văn Sơn, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh, cho biết việc học tập, liên hệ theo chuyên đề năm 2015 thực hiện ở chi, đảng bộ do cấp ủy chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện. Từng chi, đảng bộ định kỳ hàng tháng sẽ tổ chức sinh hoạt chuyên đề, thảo luận phương hướng phấn đấu, đồng thời đánh giá kết quả “làm theo Bác”. Sau khi học tập, từng đảng viên xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Một trong những nội dung đáng chú ý trong học tập và liên hệ của chuyên đề năm 2015 đó là việc cấp ủy phối hợp với lãnh đạo chính quyền, tổ chức đoàn thể quần chúng lựa chọn những vấn đề hạn chế còn tồn tại có liên quan đến nội dung của chuyên đề để tập trung giải quyết dứt điểm. Thực hiện có hiệu quả nội dung này có ý nghĩa rất lớn trong việc thực hiện chuyên đề năm 2015 gắn với kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” cũng như thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các phong trào của ngành, cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, cũng theo ông Sơn, việc tuyên truyền những nội dung chuyên đề cần gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2015 (kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng, 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9…)… gắn với các phong trào thi đua yêu nước và tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ của ngành, cơ quan, đơn vị.

TRÍ DŨNG

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter