Đảng ủy Khối Doanh nghiệp: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Cập nhật: 04-02-2012 | 00:00:00

Ông Huỳnh Tân Định, Chủ nhiệm UBKT đuk doanh nghiệp  cho biết: Để làm tốt công tác KT, GS, ngay từ đầu năm, UBKT đã kịp thời xây dựng các văn bản của UBKT, của Ban Thường vụ ĐUK phục vụ cho công tác KT, GS; xây dựng chương trình KT, GS; và hướng dẫn UBKT cơ sở, tổ chức cơ sở Đảng xây dựng chương trình KT, GS và tổ chức thực hiện.  

“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” là một trong những nội dung cần kiểm tra

Cụ thể hóa từ các văn bản chỉ đạo, trong năm 2011, Ban Thường vụ ĐUK đã tiến hành KT, GS 17 tổ chức cơ sở Đảng. Nội dung GS là việc thực hiện “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc, quy chế phối hợp của cấp ủy Đảng; về tổ chức thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2011. Nội dung KT về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tạo nguồn và phát triển ĐV; “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, ĐV”; “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” và “Năm thanh niên 2011”...

Riêng UBKT ĐUK cũng đã KT, GS 9 tổ chức cơ sở Đảng. Nội dung kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KT, GS và thi hành kỷ luật trong Đảng; việc thu chi tài chính Đảng và giám sát chuyên đề về thực hiện Quy chế làm việc, quy chế phối hợp của cấp ủy với lãnh đạo đơn vị, Ban chấp hành các đoàn thể. Ngoài ra, các Ban tham mưu của ĐUK đã tiến hành giám sát 18 cấp ủy cơ sở trong việc thực hiện chế độ báo cáo, việc lưu trữ văn bản của Đảng, tình hình quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động của tổ chức Đảng... Qua mỗi đợt KT, GS đều đánh giá ưu, khuyết điểm để cơ sở Đảng, ĐV có hướng phát huy những mặt đã làm được, khắc phục những yếu kém còn tồn tại.

Ông Huỳnh Tân Định, đánh giá: UBKT của ĐUK, các tổ chức cơ sở Đảng và UBKT Đảng ủy cơ sở chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của ĐUK, hướng dẫn của UBKT Tỉnh ủy; thực hiện nhiệm vụ KT, GS và thi hành kỷ luật trong Đảng đúng theo quy định. Trong toàn Đảng bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ KT, GS. Tăng cường công tác KT, GS của Đảng cho kết quả rõ ràng nhất là hầu hết ĐV giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác...

Một trong những yếu tố đem đến thành công cho công tác KT, GS là UBKT các cấp, các tổ chức cơ sở Đảng kịp thời xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình KT, GS bảo đảm đúng phương châm, phương hướng, nguyên tắc; KT có trọng tâm, trọng điểm; GS được mở rộng phù hợp với đặc điểm tình hình của tổ chức cơ sở Đảng trong đơn vị, doanh nghiệp. Việc tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác KT, GS cũng nhằm giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, ĐV; góp phần tích cực ngăn ngừa các hành vi, vi phạm lúc mới nảy sinh, hạn chế sai phạm, tiêu cực.

Đẩy mạnh công tác KT, GS của Đảng góp phần tích cực nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, ĐV... Từ nhận thức đến hành động, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị trong từng đơn vị, doanh nghiệp.

THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter