Đảng ủy phường Phú Hòa, TP.TDM: Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI

Cập nhật: 23-09-2014 | 08:04:19

Ngày 22-9, tại hội trường Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, Đảng ủy phường Phú Hòa đã tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI cho trên 700 cán bộ, đảng viên, các đoàn thể.

 

Hội nghị giới thiệu những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 9 khóa XI, đi sâu phân tích Nghị quyết số 33-NQ/TW “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Trong đó nhấn mạnh những thành tựu thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII trong xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam. Với mục tiêu chung là xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học... Hội nghị còn triển khai quán triệt nội dung về việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Qua đợt học tập này sẽ giúp cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nhận thức và nắm vững mục tiêu, quan điểm, các giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, nhằm tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong toàn Đảng bộ.

KIM CHI

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter