Để đội ngũ trí thức cống hiến nhiều hơn...

Cập nhật: 30-10-2014 | 09:25:56

Cùng với sự phát triển của tỉnh nhà, vai trò đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ càng trở nên quan trọng và cần thiết. Xác định vai trò đội ngũ trí thức trong thời kỳ đổi mới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) và Kết luận 90- K/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước” cho đội ngũ trí thức và văn nghệ sĩ Bình Dương.

Sau nhiều năm thực hiện chính sách đào tạo, thu hút và đãi ngộ nhân tài, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ Bình Dương đã lớn mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng. Hội Văn học - Nghệ thuật (VHNT), Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật, Hội Nhà báo, Hội Luật gia, Hội Doanh nhân trẻ, Hội Sinh viên, Liên hiệp các Hội Hữu nghị, Hội Liên hiệp thanh niên, Hội Khuyến học… là nơi để trí thức, văn nghệ sĩ tỉnh gặp gỡ, học hỏi và thể hiện những sáng tạo, sáng kiến của mình. Tác phẩm của trí thức, văn nghệ sĩ tỉnh nhà đã cống hiến cho sự phát triển chung về kinh tế, văn hóa, xã hội…

Đại diện Ban tổ chức trao thưởng cho tác giả đoạt giải cao tại Triển lãm Mỹ thuật khu vực VII (Đông Nam bộ) năm 2014 tại tỉnh Bình Dương. Ảnh: XUÂN THI

Đến nay, toàn tỉnh được Nhà nước phong tặng danh hiệu cho 3 Thầy thuốc nhân dân, 74 Thầy thuốc ưu tú, 136 Nhà giáo ưu tú và 2 Nghệ sĩ ưu tú. Đội ngũ trí thức cũng luôn xác định vai trò, vị trí của mình trên tất cả các lĩnh vực, phát huy tinh thần yêu nước, sức sáng tạo và cống hiến xây dựng quê hương Bình Dương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ CNH-HĐH và hội nhập quốc tế; góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Với Hội VHNT, nhiều chuyên ngành được thành lập như mỹ thuật, văn học, nhiếp ảnh, âm nhạc… Ở lĩnh vực nào nghệ sĩ cũng thể hiện tài năng, những đóng góp trong sáng tác của mình. Hàng năm, hội viên đều có được những giải thưởng cao trong các cuộc thi cấp tỉnh và khu vực. Đội ngũ trí thức tại các trường đại học, các hội khoa học, kỹ thuật đã đóng góp cụ thể vào những đề tài, sáng kiến có giá trị thực tiễn cao. Vai trò của các tổ chức hội cũng thể hiện sự đoàn kết, tập hợp trí thức, văn nghệ sĩ trong hoạt động sáng tác tạo nên những sản phẩm tập thể, cá nhân cũng như hỗ trợ hội viên trong phát triển chuyên môn.

Để đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ lớn mạnh hơn và đóng góp nhiều hơn nữa, kế hoạch thực hiện Kết luận 90- K/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước” của Tỉnh ủy đã đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Theo đó, Bình Dương sẽ tiếp tục triển khai các nghị quyết của Trung ương, kế hoạch của tỉnh trong xây dựng đội ngũ trí thức. Bản kế hoạch này cũng đưa ra những nhiệm vụ cho các cấp từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên quan tâm lãnh đạo có hiệu quả công tác xây dựng đội ngũ trí thức ở địa phương. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng như các đoàn thể, các tổ chức hội tham mưu, đề xuất cho tỉnh xây dựng, bổ sung chính sách, cơ chế hỗ trợ để tiếp tục tập hợp, phát huy vai trò đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ cho sự phát triển của tỉnh nhà. Đồng thời quan tâm đến các chính sách, chế độ đãi ngộ, trọng dụng văn nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà khoa học, trí thức đầu ngành cũng như bổ sung nguồn trí thức của tỉnh từ việc đào tạo trong và ngoài nước cho học sinh, sinh viên xuất sắc.

Hiền tài là nguyên khí quốc gia và luôn cần được phát triển, bồi dưỡng. Bàn về điều này, ông Nguyễn Minh Giao, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định, việc “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước” cũng như công tác xây dựng đội ngũ trí thức và đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội là trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân góp phần xây dựng đội ngũ trí thức Bình Dương vừa có năng lực chuyên môn, vừa có tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, có ý chí tự lực, năng động, sáng tạo, có tác phong công nghiệp, ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

 

Ông Nguyễn Minh Giao, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Trí thức, văn nghệ sĩ Bình Dương đã phát huy tinh thần sáng tạo, bám sát thực tiễn sôi động của đời sống nhân dân để sáng tác, phấn đấu có tác phẩm hay và giá trị, thể hiện trách nhiệm với xã hội và vai trò của công dân. Cần thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác hàng năm và 5 năm của các tổ chức hội, đơn vị góp phần xây dựng đội ngũ trí thức, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong điều kiện phát triển nhanh về công nghiệp, dịch vụ, đô thị và hiện đại hóa nông thôn của tỉnh nói chung cũng như đưa công nghệ thông tin ứng dụng rộng rãi và trở thành một ngành kinh tế có tác động lan tỏa, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, góp phần nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia, chất lượng cuộc sống, chỉ số phát triển con người Việt Nam.

Nhạc sĩ Võ Đông Điền, Chủ tịch Hội VHNT tỉnh

Đầu tháng 10 này, Hội VHNT tỉnh đã triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết 33-NQ/TW, kết luận 90-KL/TW và Nghị quyết 36-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) cho hơn 30 cán bộ, đảng viên là ủy viên Ban chấp hành của hội và một số hội viên tiêu biểu của các chuyên ngành trực thuộc hội. Về hoạt động sáng tác, anh chị em luôn thực hiện đúng định hướng, chủ trương chung, bám sát thực tế để phản ánh sinh động trong tác phẩm của mình… Hội cũng thường xuyên tổ chức các trại sáng tác để anh chị em có điều kiện đi thực tế, sáng tác những tác phẩm mới.

Ông Nguyễn Xuân Ngàn, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Các hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Bình Dương

Thời gian qua, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh đã nỗ lực tập hợp, đoàn kết lực lượng trí thức phấn đấu thực hiện nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; nâng cao trình độ mọi mặt, tham gia tích cực vào các hoạt động khoa học công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa - xã hội, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ban chấp hành Liên hiệp hội và các hội thành viên chủ động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh để tìm kiếm những sáng kiến mới, áp dụng vào thực tiễn, mỗi năm số lượng đề tài gửi về dự thi tăng về chất lượng và số lượng; tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội với trên 60 - 70 đề tài nghiên cứu khoa học, chiến lược quan trọng của tỉnh mỗi năm.

Thạc sĩ Nguyễn Bá Tư, giảng viên, nghiên cứu sinh của trường Đại học Thủ Dầu Một 

Đội ngũ trí thức đã đóng góp nhiều sáng kiến khoa học, áp dụng trong thực tế. Để Bình Dương tiếp tục phát triển, tỉnh cần đầu tư đào tạo đội ngũ trí thức trẻ. Bên cạnh đó, mở đường để đội ngũ tri thức có cơ chế chính sách phù hợp với công việc; tạo điều kiện cho những người đam mê nghiên cứu khoa học; đầu tư cho liên hiệp hội vì liên hiệp hội là nơi tập trung giới trí thức.

Q.NHƯ - THIÊN LÝ

 

QUỲNH NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter