Để kết nạp đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân

Cập nhật: 13-12-2011 | 00:00:00

Hiện nay, thành phần kinh tế tư nhân phát triển khá nhanh, hoạt động có hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Hiện cả nước có hơn 500.000 DN, với khoảng 5 triệu người kinh doanh (tính cả chủ hộ kinh doanh). Hàng năm, các DN nhỏ và vừa đóng góp 60% GDP, 70% nguồn thu ngân sách, góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện đời sống nhân dân... Đội ngũ chủ DNTN cơ bản là những người có kiến thức, có bản lĩnh trên thương trường. Sự phát triển của các DNTN, sự thành đạt của các chủ DNTN cũng chính là sự phát triển, phồn vinh của đất nước. Do vậy, cần quan tâm, tạo điều kiện cho thành phần kinh tế này phát triển cũng như tạo điều kiện cho đội ngũ chủ DNTN có đủ điều kiện được đứng trong hàng ngũ của Đảng để họ có cơ hội phát huy hết khả năng của mình, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Để kết nạp đảng viên là chủ DNTN vào Đảng, thiết nghĩ cần có những giải pháp như xây dựng có những quy định, hướng dẫn cụ thể về kết nạp các chủ DNTN, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, quan tâm lãnh đạo phát triển khu vực kinh tế tư nhân và có nghị quyết chuyên đề về xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Nhà nước cần có những chính sách để các thành phần kinh tế được bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh; tạo môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh thuận lợi, để họ có thể tiếp cận các nguồn vốn, công nghệ, thị trường và các nguồn lực cần thiết cho sự phát triển.

Đối với các đảng viên là chủ DNTN, các tổ chức Đảng cần có yêu cầu cao trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; quan tâm giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, cũng như bồi dưỡng lý luận chính trị với những nội dung, hình thức phù hợp, để họ thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, bồi dưỡng các kiến thức về công tác Đảng... Khi kết nạp chủ DNTN vào Đảng, cần ưu tiên những chủ DN thành đạt, có tâm, có tài, quan tâm động viên, tạo điều kiện thuận lợi, có các biện pháp giúp đỡ để họ thực sự trở thành các đảng viên ưu tú của Đảng; giữ vững các chế độ, nguyên tắc sinh hoạt Đảng, phát huy dân chủ trong Đảng để các đảng viên là chủ DNTN đóng góp ý kiến cho Đảng; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với các đảng viên là chủ DNTN và các tổ chức Đảng trong các DNTN về việc chấp hành cương lĩnh, điều lệ và các nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy Đảng, về phẩm chất chính trị đạo đức, lối sống của đảng viên...

M.H (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter