Điểm mới về nguyên tắc và căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Cập nhật: 25-05-2019 | 09:18:23

Ngày 5-4-2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 07/2019/ QĐ-UBND quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Dương, bao gồm: Nguyên tắc thi đua, khen thưởng; hình thức, nội dung tổ chức các phong trào thi đua; đối tượng, tiêu chuẩn, cơ cấu, tỷ lệ xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; thẩm quyền quyết định, đề nghị, xét duyệt các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; quỹ thi đua, khen thưởng; kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác thi đua, khen thưởng.

So với quy định trước đây thì Quyết định số 07/2019/QĐ- UBND quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh có nhiều điểm mới, đặc biệt là nguyên tắc và căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, cụ thể:

Thứ nhất: Về nguyên tắc căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua bảo đảm tự nguyện, công khai, đoàn kết, cùng phát triển; danh hiệu thi đua được xét dựa trên thành tích đạt được trong phong trào thi đua và tiêu chuẩn danh hiệu thi đua.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thì việc xét tặng danh hiệu thi đua căn cứ nội dung đăng ký thi đua và thành tích đạt được của cá nhân.

Thứ hai: Về nguyên tắc căn cứ xét khen thưởng bảo đảm chính xác, công khai, công bằng, kịp thời. Không tặng nhiều hình thức khen thưởng cho một thành tích đạt được. Khen thưởng phải căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn và thành tích đạt được; thành tích đạt được tiêu biểu ở cấp nào thì cấp đó khen thưởng, không nhất thiết phải có hình thức khen thưởng mức thấp mới được khen thưởng mức cao hơn. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ và cá nhân là người trực tiếp lao động, sản xuất, học tập, công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu, hộ gia đình, nhân dân. Đặc biệt quan tâm khen thưởng, động viên đối với các tập thể, cá nhân trong điều kiện thực hiện nhiệm vụ khó khăn nhưng năng động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thành tích có phạm vi ảnh hưởng rộng lớn.

Đối với tập thể, cá nhân, trong một năm chỉ đề nghị tặng danh hiệu thi đua hoặc hình thức khen thưởng (trừ khen thưởng đột xuất). Tập thể và người đứng đầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tham gia cụm, khối thi đua của tỉnh, do cụm, khối thi đua bình xét, suy tôn và đề nghị khen thưởng thông qua hoạt động thi đua theo cụm, khối. Khi xét khen thưởng thành tích toàn diện đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải xem xét đến thành tích của tập thể do người đó phụ trách, người đứng đầu tập thể chỉ được khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng khi tập thể do người đó phụ trách được đánh giá công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (trừ khen thưởng đột xuất, khen thưởng quá trình cống hiến).

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-5-2019.

SỞ TƯ PHÁP

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter