Khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Bình Dương lần thứ X, nhiệm kỳ 2016-2021:

“Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển”

Cập nhật: 06-10-2016 | 07:34:31

Sáng qua (5-10), Đại hội Đại biểu Phụ nữ (ĐHĐBPN) tỉnh Bình Dương lần thứ X, nhiệm kỳ 2016-2021 chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh. Tham dự đại hội có đồng chí (đ/c) Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đ/c Phạm Văn Cành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đ/c Nguyễn Thanh Liêm, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đ/c Đặng Minh Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh và các đ/c nguyên là lãnh đạo tỉnh. Đại hội cũng vinh dự chào đón sự tham dự của đ/c Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam; đ/c Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Đoàn đại biểu Hội LHPN 6 tỉnh, thành phố cụm miền Đông Nam bộ; các mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân... và 300 đại biểu đại diện cho hơn 171.000 hội viên phụ nữ trong tỉnh.

 Vinh dự được Trung ương Hội LHPN Việt Nam chọn làm đại hội điểm của các tỉnh miền Đông Nam bộ, ĐHĐBPN tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016- 2021 đã được mở màn bằng chương trình nghệ thuật truyền thống với chủ đề: “Phụ nữ Bình Dương - tự hào bản hùng ca, bay cao khát vọng tương lai”. Chương trình đã tái hiện xuyên suốt thời kỳ lịch sử đấu tranh bảo vệ Tổ quốc của dân tộc, cũng như những đóng góp đáng tự hào của các tầng lớp phụ nữ cả nước nói chung và Bình Dương nói riêng...

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà (bìa phải), Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tặng lẵng hoa chúc mừng ĐHĐBPN tỉnh lần thứ IX,
nhiệm kỳ 2011-2016. Ảnh: Q.CHIẾN

Bước vào chương trình, đại hội đã nghe trình bày tóm tắt báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐBPN tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016-2021. Trong nhiệm kỳ qua, với sự chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt, kịp thời của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, cấp ủy địa phương, Hội LHPN các cấp trong tỉnh đã tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua gắn với việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phấn đấu rèn luyện các phẩm chất đạo đức “Tự tin - Tự trọng- Trung hậu - Đảm đang”; 7 chỉ tiêu cơ bản, 4 vấn đề ưu tiên và6 nhiệm vụ trọng tâm do Nghị quyết ĐHĐBPN tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2011- 2016 đề ra.

Với tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển”, chỉ tiêu, mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp mà ĐHĐBPN tỉnh Bình Dương lần thứ X, nhiệm kỳ 2016-2021 đề ra là hàng năm có 80% trở lên hội viên, phụ nữ được phổ biến kiến thức pháp luật liên quan phụ nữ và bình đẳng giới; 90% trở lên cán bộ, hội viên phụ nữ được bồi dưỡng, cung cấp kiến thức, kỹ năng về xây dựng gia đình hạnh phúc. Hàng năm, mỗi cơ sở hội giúp ít nhất 3 hộ gia đình yếu kém đạt các tiêu chí “5 không, 3 sạch”; 80% trở lên phụ nữ nghèo và 90% trở lên phụ nữ chủ hộ nghèo được hội hỗ trợ thoát nghèo... Trong đó, vấn đề ưu tiên trong nhiệm kỳ là tiếp tục quan tâm phụ nữ nghèo, trẻ em gái, nữ công nhân ở các khu công nghiệp, khu nhà trọ; thành lập Hội Nữ trí thức; vận động hội viên thực hiện nếp sống văn minh đô thị và xây dựng nông thôn mới.

Các đại biểu tham dự ĐHĐBPN tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2011-2016. Ảnh: T.LÊ

Đại hội cũng đã đề ra các nhóm giải pháp lớn như: Đổi mới hoạt động thi đua theo hướng “Tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ trọng tâm, phát động thi đua có chủ đề, tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, hiệu quả”; nắm vững quan điểm của Đảng, nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo và tham mưu, đề xuất chính sách, phản biện xã hội; phát huy nội lực, thế mạnh của hội viên, phụ nữ và tăng cường khai thác các nguồn lực xã hội phục vụ cho hoạt động của hội; đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục cả về nội dung và phương pháp; nâng cao chất lượng hoạt động hội ở cơ sở; đổi mới nội dung và đa dạng hóa hình thức sinh hoạt, thu hút các tầng lớp phụ nữ tham gia tổ chức hội; duy trì và phát triển đội ngũ hội viên nòng cốt... góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, góp phần xây dựng Bình Dương trở thành đô thị văn minh, hiện đại; vì sự tiến bộ, hạnh phúc và bình đẳng của phụ nữ.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đ/c Phạm Văn Cành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã thay mặt lãnh đạo tỉnh biểu dương những thành tích trong công tác và các phong trào phụ nữ của Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ qua; đồng thời gợi mở thêm những nhiệm vụ trọng tâm để đại hội thảo luận. Đ/c Phạm Văn Cành lưu ý, Hội LHPN các cấp trong tỉnh cần nắm vững và quán triệt sâu sắc những quan điểm, tư tưởng, nội dung của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X; tiếp tục thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ, Kết luận số 62- KL/TW của Bộ Chính trị khóa X về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy đầy đủ vai trò nòng cốt trong công tác vận động phụ nữ, hướng mạnh về cơ sở, khu dân cư, nhà trọ...; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm từng thời điểm để tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo hiệu quả rõ rệt, tránh hình thức, phô trương, hành chính hóa trong hoạt động của hội...; tập trung các giải pháp đồng bộ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội các cấp; đồng thời góp phần tạo nguồn cán bộ nữ cho các cấp, các ngành. Đại hội cần tập trung trí tuệ, sáng suốt lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, từng bước trẻ hóa, thể hiện tính liên hiệp rộng rãi và có khả năng đảm đương hoàn thành tốt nhiệm vụ của tổ chức hội...

Ngày mai (6-10), theo chương trình, ĐHĐBPN tỉnh Bình Dương lần thứ X, nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ tổ chức ra mắt Ban Chấp hành khóa mới và Đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên; thông qua Nghị quyết đại hội và tiến hành bế mạc đại hội…

Tại đại hội, đ/c Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cũng đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Hội LHPN tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Các phong trào của các cấp hội đã phát triển cả chiều rộng và chiều sâu như “Tiết kiệm vì phụ nữ nghèo”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”... Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà cho rằng trong nhiệm kỳ 2016- 2021, phụ nữ Bình Dương cần tiếp tục nâng cao năng lực, kỹ năng của cán bộ hội, chăm lo hỗ trợ cho hội viên, phụ nữ; đặc biệt là quan tâm tới phụ nữ trong xây dựng gia đình hạnh phúc, giáo dục đạo đức trong gia đình; cụ thể hóa phong trào “5 không, 3 sạch” theo nhiều hướng khác nhau. Hội LHPN các cấp trong tỉnh phải trở thành chỗ dựa thực sự của chị em hội viên, phụ nữ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo diễn đàn để chị em cùng đóng góp ý kiến; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở hội; nâng cao chất lượng hội viên, xây dựng đội ngũ cán bộ nữ có phẩm chất, đạo đức và bản lĩnh.

 

THANH LÊ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter