Đổi mới, nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc

Cập nhật: 15-03-2019 | 08:19:13

Trong thời gian này, Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 đang được các địa phương trong tỉnh tổ chức trong niềm phấn khởi và tin tưởng của các tầng lớp nhân dân. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc và rộng khắp, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới; đồng thời đề ra các giải pháp củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ các cấp để đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương.

 Trong những năm qua, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã thực hiện tốt vai trò trung tâm trong việc tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. MTTQ Việt Nam cùng các tổ chức thành viên đã có nhiều đổi mới trong hoạt động. Nhiều phong trào, cuộc vận động lớn do MTTQ phát động đã đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa trên khắp các địa bàn, góp phần quan trọng thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tại các địa phương đã xây dựng được nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, huy động được nhiều nguồn lực trong cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cùng chung tay thực hiện. MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục triển khai thực hiện công tác chăm lo cho người nghèo và hộ nghèo gắn với thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ sót lại phía sau”; tổ chức lồng ghép các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” ở từng địa bàn dân cư. Thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2015-2020, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức và xây dựng nếp sống văn hóa tiêu dùng hàng Việt trong nhân dân...

Có thể nói, hòa cùng với nhịp độ phát triển của tỉnh, hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã luôn được đổi mới, hướng sát về cơ sở, đến từng cộng đồng dân cư. Bước sang nhiệm kỳ mới, tin tưởng rằng, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên sẽ tiếp tục thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động; không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; tổ chức tốt các phong trào, các cuộc vận động, tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh

ĐÀM THANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter