Đồng chí Mai Thế Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2015

Cập nhật: 14-02-2015 | 10:03:14

Năm 2014, mặc dù bối cảnh chung còn nhiều khó khăn, thách thức do tác động của suy giảm kinh tế thế giới, song, với sự nỗ lực cao độ và phát huy ý chí tự lực, tự cường cùng tinh thần năng động, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã khắc phục khó khăn, tập trung triển khai tổ chức thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đề ra. Trước thềm xuân mới Ất Mùi 2015, đồng chí Mai Thế Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã dành cho phóng viên (P.V) Báo Bình Dương cuộc trò chuyện nhân dịp đầu năm mới.

 - P.V: Thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, năm 2014 là năm có nhiều diễn biến phức tạp trên thế giới và khu vực. Tuy nhiên, Bình Dương vẫn “về đích” rất ấn tượng. Xin đồng chí đánh giá cụ thể hơn về những thành quả kinh tế - xã hội mà tỉnh đã đạt được trong năm qua?

- Đồng chí Mai Thế Trung: Năm 2014 là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010-2015. Chúng ta triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2014 trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo; đặc biệt là diễn biến phức tạp trên biển Đông đã tác động không tốt tới việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh nhà.

 

 Năm 2015, Bình Dương tiếp tục tập trung các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Trong ảnh: Sản xuất dây dẫn điện xe ô tô tại Công ty TNHH Yazaki Eds VN (TX.Dĩ An)

 

Trước tình hình đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã phát huy cao độ tinh thần chủ động, quyết tâm khắc phục khó khăn, sâu sát, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành, nỗ lực trong tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ và giải pháp, nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định và có chuyển biến tích cực, đúng hướng và đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) quý sau cao hơn quý trước, cuối năm tăng 13% so với cùng kỳ. Thu ngân sách Nhà nước vượt dự toán. Thu hút và giải ngân các nguồn vốn đầu tư cho phát triển tăng khá cao, riêng thu hút đầu tư nước ngoài vượt chỉ tiêu kế hoạch cả năm trên 50%. Hoạt động thương mại, xuất - nhập khẩu tăng trưởng khá so với cùng kỳ; trong đó lĩnh vực thương mại đã có hướng phát triển mới, chú trọng đến cung cấp dịch vụ chất lượng cao.

Mặc dù tình hình có khó khăn, nhưng các chỉ tiêu về văn hóa - xã hội vẫn được bảo đảm. Lĩnh vực giáo dục - đào tạo tiếp tục có chuyển biến tích cực về chất lượng và cơ sở vật chất, xử lý tốt tình hình tăng đột biến lượng học sinh trong năm nay. Công tác an sinh xã hội được bảo đảm, huy động nhiều nguồn lực để chăm lo chu đáo các đối tượng chính sách, người nghèo và công nhân lao động trong tỉnh. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt và đạt nhiều kết quả khả quan. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tăng cường và cơ bản được giữ vững.

Cùng với chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, chúng ta đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực. Hệ thống chính trị tiếp tục được kiện toàn, nhất là đã xây dựng hoàn chỉnh bộ máy tổ chức của 2 huyện và 2 thị xã mới thành lập đi vào hoạt động thông suốt từ ngày 1-4-2014. Triển khai tích cực các bước chuẩn bị tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp trong năm 2015.

- P.V: Đồng chí nhìn nhận như thế nào về kết quả trên và những điểm nào trong “bức tranh” kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2014 khiến đồng chí còn trăn trở?

- Đồng chí Mai Thế Trung: Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, những kết quả mà tỉnh đạt được là đáng trân trọng và rất có ý nghĩa. Đáng trân trọng là bởi năm 2014 được dự báo vẫn tiếp tục còn nhiều khó khăn, thách thức và trên thực tế những dự báo đó đã hiện diện nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2014 tiếp tục chuyển biến tích cực. Bức tranh kinh tế - xã hội có nhiều màu sáng hơn. Trong 26 chỉ tiêu của năm, có 19 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch. Đó là sự nỗ lực lớn của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh nhà trong tình hình khó khăn hiện nay.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được chúng ta cũng phải nghiêm túc nhìn nhận những mặt còn hạn chế để tiếp tục tập trung tháo gỡ, khắc phục trong thời gian tới. Đó là: Một số chỉ tiêu thành phần thuộc lĩnh vực kinh tế như giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị dịch vụ, giá trị gia tăng ngành dịch vụ sản xuất nông nghiệp, vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chưa đạt kế hoạch. Hoạt động tín dụng tuy đã có bước phát triển ổn định, nguồn vốn huy động tăng cao, nhưng vốn của các tổ chức kinh tế còn chiếm tỷ trọng lớn, dư nợ tín dụng vẫn duy trì ở mức thấp đã ảnh hưởng đến việc khơi thông dòng vốn và khả năng hấp thụ vốn trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Công tác đền bù giải tỏa, tiến độ thực hiện một số công trình trọng điểm còn chậm, kéo dài. Đã xuất hiện tình trạng ùn tắc cục bộ ở một số tuyến đường và điểm nút giao thông. Giá mủ cao su giảm sâu đã ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của người dân nông thôn và Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh nhà. Tình hình trật tự an toàn xã hội có lúc còn diễn biến phức tạp. Tính chủ động và sự phối hợp của các cấp, các ngành trong nắm bắt tình hình, tham mưu, xử lý những vấn đề phát sinh đôi lúc còn thiếu chặt chẽ, chưa kịp thời…

 

Đường vào trung tâm Thành phố mới Bình Dương

 

- P.V: Năm 2015 là năm cuối thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015, cũng là năm kết thúc nhiệm kỳ đại hội, theo đồng chí, các cấp, các ngành, các địa phương cần làm gì để thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp mình và Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh đã đề ra?

- Đồng chí Mai Thế Trung: Năm 2015 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015, là năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Vì vậy, các cấp, các ngành cần rà soát lại tất cả các chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp mình, trên cơ sở những kết quả đạt được và căn cứ vào tình hình thực tiễn của tỉnh và của từng địa phương để có các giải pháp thật đồng bộ, có tính khả thi cao nhằm đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra.

Trong tình hình hiện nay, cần ưu tiên thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các nhóm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư. Trong đó, cần giải quyết các vấn đề cụ thể để các doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn vay với lãi suất hợp lý; hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm; nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước trong việc phát hiện, xử lý, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; hoàn thiện quy hoạch và có chính sách khuyến khích các nhà đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp này; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, rà soát, điều hòa, sử dụng hợp lý nguồn vốn, ưu tiên cho các công trình bức xúc trước mắt. Mặt khác, cần có các giải pháp hữu hiệu để khuyến khích và huy động tối đa các nguồn lực từ các thành phần kinh tế, mở rộng các hình thức xã hội hóa đầu tư, đồng thời tranh thủ các nguồn vốn ODA để đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội quan trọng. Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc triển khai nhanh các dự án, các công trình tạo lực, trọng điểm về phát triển cơ sở hạ tầng công nghiệp, đô thị, xã hội… để tạo tiền đề cho sự phát triển vững chắc của tỉnh. Cần chú ý giải quyết sớm nhất những tồn đọng, trong đó có công tác đền bù, giải tỏa, làm cản trở việc triển khai các dự án, các công trình hiện nay, chấm dứt tình trạng đền bù, giải phóng mặt bằng kéo dài; tập trung thi công dứt điểm các công trình đạt hiệu quả, sắp hoàn thành để đưa vào sử dụng. Kết thúc nhiệm kỳ phải cơ bản hoàn thành hạ tầng khung, đặc biệt là hạ tầng giao thông, giải quyết tốt tình hình ùn tắc giao thông cục bộ.

Trong quá trình đẩy mạnh phát triển kinh tế, cần quan tâm đúng mức những vấn đề xã hội bức xúc, đặc biệt cần dự lường những vấn đề phát sinh qua thay đổi cơ cấu xã hội, dân cư. Từ đó, chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để giải quyết tốt những vấn đề bức xúc về giáo dục, y tế, nhà ở, việc làm, vui chơi giải trí, trật tự an toàn xã hội… trong năm 2015 và những năm tiếp theo để không bị động đối phó. Tiếp tục chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, các hộ nghèo và công nhân lao động, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.

Năm 2015 là năm có nhiều ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, trước tình hình các loại tội phạm và tệ nạn xã hội còn nhiều diễn biến phức tạp, cần rà soát, điều tra, nắm chắc tình hình cụ thể, tiếp tục tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là các loại tội phạm nguy hiểm, tội phạm có tổ chức, các băng nhóm tội phạm mới hình thành, không để tình huống bất ngờ xảy ra. Song song đó cần tiếp tục triển khai thực hiện sâu rộng và có hiệu quả Chương trình hành động về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Nhiệm vụ đặt ra cho năm 2015 là rất nặng nề, việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu được đề ra không chỉ là yêu cầu trong năm 2015 mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015. Vì vậy, tôi mong muốn các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2015.

- P.V: Thưa đồng chí, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng hệ thống chính trị năm 2015 đó là tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Các địa phương, đơn vị cần tập trung thực hiện nhiệm vụ này như thế nào để bảo đảm mục đích, yêu cầu đề ra?

- Đồng chí Mai Thế Trung: Nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh năm 2015 là tiếp tục chuẩn bị thật tốt các mặt để tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp theo tinh thần Chỉ thị 36, ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị và Kế hoạch cụ thể của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các cấp ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thực hiện tốt các chủ trương, yêu cầu, quan điểm chỉ đạo tại Chỉ thị 36 và tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020. Cần nhận thức, tổ chức tốt việc quán triệt chỉ thị của Bộ Chính trị; kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, căn cứ hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và của cấp trên trực tiếp chỉ đạo để triển khai thực hiện về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp mình. Trong đó cần chuẩn bị thật tốt Báo cáo chính trị của Đảng bộ và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy, đồng thời tổ chức tốt việc thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của Đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp và của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy phải chặt chẽ, đúng quy chế, quy trình, bảo đảm phát huy dân chủ trong phát hiện, giới thiệu và giữ vững nguyên tắc, kỷ cương, kỷ luật trong lựa chọn, bầu cử cấp ủy; lãnh đạo công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp chặt chẽ, đúng nguyên tắc và tiến hành đồng thời với lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

- P.V: Nhân dịp Xuân Ất Mùi 2015, đồng chí có điều gì nhắn gửi đến cán bộ, đảng viên, quân và dân trong tỉnh?

- Đồng chí Mai Thế Trung: Năm 2014, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song những kết quả đạt được là khá tích cực và toàn diện, thể hiện sự nỗ lực và quyết tâm chính trị rất lớn của cả hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh nhà. Thay mặt lãnh đạo tỉnh tôi nhiệt liệt biểu dương tinh thần vượt khó, nỗ lực phấn đấu, sáng tạo trong lao động, công tác, chiến đấu và học tập của đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động trong tỉnh… đã góp phần làm nên những thành quả hết sức quan trọng và có ý nghĩa trong năm 2014.

Mừng Xuân Ất Mùi 2015, thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tôi kính chúc toàn thể đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ, cộng đồng doanh nghiệp sang năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

- P.V: Xin cảm ơn đồng chí! Nhân dịp năm mới chúc đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng gia đình nhiều sức khỏe, thành đạt!

  TRÍ DŨNG (thực hiện)

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter