Đồng chí Nguyễn Hữu Từ, Phó Bí thư Tỉnh ủy: Đảng bộ TX.Thuận An phải chuẩn bị chu đáo cho đại hội điểm

Cập nhật: 19-03-2015 | 08:17:26

Sáng qua (18-3), Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức đại hội (ĐH) Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 của tỉnh do đồng chí Nguyễn Hữu Từ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức ĐH các cấp tại TX.Thuận An. Đảng bộ TX.Thuận An cũng là một đơn vị được chỉ định tổ chức ĐH điểm cấp trên cơ sở. Tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Hữu Từ yêu cầu Đảng bộ TX.Thuận An phải chuẩn bị tốt tất cả các khâu, bảo đảm cho ĐH thành công tốt đẹp để các địa phương khác học tập, rút kinh nghiệm.

 Đồng chí Nguyễn Hữu Từ, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức ĐH Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 của tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức ĐH Đảng các cấp tại TX.Thuận An Ảnh: T.THẢO

 Làm tốt công tác quy hoạch cán bộ

Theo báo cáo của Thị ủy Thuận An, trên cơ sở kế hoạch của Tỉnh ủy về rà soát, bổ sung việc thực hiện Chỉ thị số 36- CT/TW, ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “ĐH Đảng bộ các cấp, tiến tới ĐH Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”, Ban Thường vụ (BTV) Thị ủy đã cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch thực hiện của cấp mình và cấp trực thuộc cơ sở, bảo đảm đúng quy trình, chất lượng và thời gian. ĐH Đảng lần này, Tỉnh ủy đã ban hành một số kế hoạch, trong đó bao gồm cả việc quán triệt về ĐH Đảng, các nội dung ĐH Đảng và quy trình công tác nhân sự, do đó đã tạo thuận lợi cho việc triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện. Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch bảo đảm tiến độ, phục vụ cho công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy. Các cơ sở đã cơ bản hoàn thành văn kiện ĐH và công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Công tác nhân sự và văn kiện chính trị của Đảng bộ TX.Thuận An cơ bản hoàn thành và chuẩn bị báo cáo trước Ban chấp hành (BCH). Công tác rà soát thẩm định tiêu chuẩn chính trị nhân sự dự kiến cấp ủy Đảng bộ thị xã và các chức danh chủ chốt xã, phường được quan tâm và thực hiện tốt.

Cụ thể đối với công tác quy hoạch cán bộ (QHCB), Thị ủy Thuận An đã thực hiện đúng quy trình theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Thị ủy đã thành lập Tiểu ban QHCB và kịp thời kiện toàn tiểu ban QHCB, đáp ứng yêu cầu công tác tham mưu cho cấp ủy trong công tác QHCB. Quy hoạch có tính mở, một người được quy hoạch từ 2 - 3 chức danh và 1 chức danh cũng được quy hoạch từ 2 - 3 người. BTV Thị ủy cũng thực hiện việc công khai QHCB sau khi được tỉnh phê duyệt tại cuộc họp BCH Đảng bộ và thông báo đến cấp ủy nơi công tác và cá nhân được quy hoạch biết để có hướng theo dõi, giúp đỡ cán bộ được quy hoạch và cá nhân được quy hoạch có hướng phấn đấu tốt hơn. Đồng thời, Thị ủy cũng chỉ đạo các chi, Đảng bộ, các cơ quan thực hiện việc công khai quy hoạch theo quy định. Việc công khai quy hoạch đã tạo được sự đồng tình cao trong cấp ủy và cán bộ, đảng viên. Hiện tại, quy hoạch A3 có số lượng cấp ủy đưa vào quy hoạch cấp ủy gấp 1,55 lần số cấp ủy hiện tại. Trong đó, đối tượng nữ đạt 34,3% trong tổng số người được quy hoạch; 85,7% có trình độ đại học; 10% trình độ thạc sĩ. Còn quy hoạch A4, số lượng đưa vào quy hoạch cấp ủy gấp 1,47 số lượng cấp ủy hiện tại, nữ đạt 36,6% so với tổng số người được quy hoạch; 86,4% có trình độ đại học và 10,6% có trình độ thạc sĩ…

Sẵn sàng cho ĐH điểm

ĐH Đảng bộ TX.Thuận An được tỉnh chọn làm điểm, dự kiến tổ chức vào tháng 6 tới. Theo báo cáo của Thị ủy Thuận An, để chuẩn bị cho ĐH Đảng bộ thị xã, Thị ủy đã thành lập tiểu ban nhân sự, tiểu ban nội dung, tiểu ban tổ chức ĐH. Các tiểu ban đã họp, đề ra kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, cơ bản bảo đảm tiến độ tham mưu cho BTV, BCH Đảng bộ. Về thực hiện các bước quy trình nhân sự ĐH, BTV Thị ủy Thuận An đã họp bàn lần 1, thảo luận và dự kiến lần đầu về nhân sự cấp ủy thị xã. Theo đó, BTV thống nhất 35 đồng chí cấp ủy đủ tuổi tái cử. Số lượng cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 là 43 đồng chí, cấp ủy triệu tập đề cử 49 đồng chí (số dư gần 14%); BTV số lượng gồm 13 đồng chí, cấp ủy đề cử 15 đồng chí (số dư 15,3%), trong đó tái cử 10 đồng chí và giới thiệu 5 đồng chí. Đồng thời, BTV Thị ủy quyết định điều động, luân chuyển trước ĐH 3 cán bộ. Đến thời điểm này, Thị ủy cũng đã hoàn tất các hồ sơ nhân sự cấp ủy, nhận xét của cấp ủy nơi công tác và nơi cư trú về nhân sự dự kiến cấp ủy nhiệm kỳ 2015- 2020. Qua kết quả nhận xét cho thấy, các đồng chí dự kiến nhân sự cấp ủy đều được nhận xét tốt và thống nhất giới thiệu tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020. BTV Thị ủy cũng đã họp bàn lần 2 để xem xét và biểu quyết về số lượng cấp ủy, BTV, chức danh Bí thư, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã, nhân sự đại biểu HĐND tỉnh...

Đối với công tác xây dựng báo cáo chính trị trình ĐH Đảng bộ TX.Thuận An nhiệm kỳ 2015-2020, đến nay tiểu ban nội dung đã chuẩn bị xong và tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp trong BTV, BCH, các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo nghỉ hưu trên địa bàn, gửi cơ sở tiếp tục đóng góp ý kiến cho văn kiện theo quy định; đồng thời ban hành hướng dẫn lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện cho ĐH Đảng các cấp đối với các cơ sở.

Đặc biệt, Thị ủy Thuận An rất quan tâm đến công tác tuyên truyền cho ĐH. Sau khi có định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Thị ủy cũng đã xây dựng kế hoạch phân kỳ tuyên truyền trước, trong và sau ĐH. Đến nay, Đài Truyền thanh thị xã đã tiến hành làm phim tuyên truyền. Phòng Văn hóa và Thông tin đã xây dựng kịch bản tuyên truyền, treo 80 panô tuyên truyền. Các xã, phường sẽ tổ chức thi tuyên truyền về ĐH Đảng gồm tuyên truyền miệng, xây dựng tiểu phẩm... Thị ủy cũng sẽ thành lập đoàn kiểm tra, giám sát công tác tuyên truyền tại Phòng Văn hóa và Thông tin để đánh giá kết quả thực hiện công tác tuyên truyền.

Sau khi tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức ĐH Đảng các cấp tại TX.Thuận An, thay mặt đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Hữu Từ, Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh giá, Thị ủy Thuận An đã làm tốt công tác chuẩn bị cho ĐH Đảng các cấp. Cụ thể, các bước chuẩn bị ĐH được tiến hành đồng bộ từ công tác triển khai, quán triệt đến lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Công tác nhân sự bảo đảm quy trình, dân chủ; các tiểu ban được thành lập đúng theo hướng dẫn. Văn kiện ĐH bảo đảm đầy đủ các thành phần tham gia đóng góp ý kiến; đặc biệt là tham gia lãnh đạo, chỉ đạo để giải quyết đơn thư tố cáo liên quan đến nhân sự ĐH.

Đến thời điểm này, có thể khẳng định rằng, Thị ủy Thuận An đã sẵn sàng cho ĐH điểm. Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Hữu Từ cũng lưu ý: “Thị ủy Thuận An cần làm tốt các bước tiếp theo. Cụ thể là công tác nhân sự cần bảo đảm số dư theo quy định; rà soát lại chất lượng từng cán bộ về phẩm chất đạo đức, lý lịch, trình độ học vấn, sức khỏe; đồng thời tính đến phương án nhân sự chủ chốt cấp mình khi có khả năng bị điều động. Báo cáo chính trị cần bám sát hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy; bám sát mục tiêu của nghị quyết ĐH nhiệm kỳ trước, sự chỉ đạo của Trung ương xung quanh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... Song song đó, Thị ủy Thuận An phải rà soát để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2010-2015 đúng thực tế và đưa ra phương hướng cho nhiệm kỳ tới phù hợp; trong đó cần lưu ý đến định hướng Bình Dương sẽ trở thành đô thị trực thuộc Trung ương trước năm 2020 để có định hướng về phát triển đô thị; chú ý công tác quy hoạch vùng đô thị xanh gồm Lái Thiêu, An Sơn, Bình Nhâm, Hưng Định…

Đồng chí Nguyễn Hữu Từ cũng đặc biệt lưu ý, ĐH Đảng bộ TX.Thuận An sẽ là ĐH điểm để các địa phương khác học tập; đồng thời sẽ mời các cơ quan của Trung ương, các Ban Đảng của Trung ương về dự. Do đó, Đảng bộ thị xã phải chuẩn bị tốt tất cả các khâu tổ chức ĐH một cách thật sự chu đáo.

 THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter