Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương

Cập nhật: 30-07-2020 | 15:50:46

(BDO) Ngày 30-7, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương về việc thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.


Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương sáng nay. Ảnh: Cao Sơn

Cùng tham dự làm việc có các đồng chí: Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương.

Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, vừa phải tăng cường phòng, chống dịch vừa tổ chức đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, vừa phải hoàn thành mục tiêu năm 2020 - năm cuối của nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương đã bám sát các văn bản, chỉ đạo của Trung ương để lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp bảo đảm an toàn, đúng tiến độ, kế hoạch theo tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Đến nay, Đảng bộ tỉnh đã hoàn thành 100% đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở; 10/14 đại hội cấp trên cơ sở (chiếm 71%). 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quán triệt, chỉ đạo thực hiện tốt chủ trương bí thư cấp ủy không phải người địa phương tại 7/9 huyện, thị, thành phố; thực hiện mô hình bí thư đồng thời là chủ tịch UBND huyện. Công tác nhân sự được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị được nâng lên, bảo đảm tỷ lệ nữ và tỷ lệ trẻ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác chuẩn bị văn kiện đại hội các cấp được chuẩn bị công phu, đúng quy định, chặt chẽ và đạt chất lượng cao. Công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được đặc biệt quan tâm, bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú.

Trong nhiệm kỳ qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và các Nghị quyết, chủ trương của Trung ương đã đạt được kết quả khá toàn diện: Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, đạt và vượt 16/18 chỉ tiêu đã đề ra; tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 9,35%/ năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra là 8,3%/ năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 155,7 triệu đồng vào năm 2020, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra là 142,6 triệu đồng. Từ một tỉnh nông nghiệp, đến nay Bình Dương đã vươn lên trở thành điểm sáng của cả nước về phát triển kinh tế - xã hội. Bình Dương là tỉnh đầu tiên trong cả nước không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều. Việc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu của cấp ủy, chính quyền với nhân dân được tổ chức nghiêm túc, trách nhiệm, công tác kiểm tra, giám sát xã hội và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính biểu dương và đánh giá cao những thành tích của tỉnh đạt được, đã góp phần vào thành tựu chung của cả nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Có được kết quả trên là sự lãnh đạo, chỉ đạo năng động, sáng tạo của Đảng bộ, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, kiểm tra, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đóng góp của các tầng lớp nhân dân. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Đảng bộ tỉnh tiếp tục duy trì sự đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng cùng nhau giải quyết và vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực hoàn thành tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau để góp phần thực hiện tốt Chỉ thị 35, Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị, đồng thời bảo đảm phát triển kinh tế - chính trị, quốc phòng - an ninh, đối ngoại. 

Cụ thể, Đảng bộ tỉnh cần thực hiện hiệu quả hơn nữa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương; kịp thời biểu dương, khen thưởng người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến, những tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên có cách làm sáng tạo, hiệu quả. Bên cạnh đó, tiếp tục kiện toàn, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành Trung, gắn với thực hiện Nghị quyết 39 về nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, nhất là người đứng đầu.

 Hoàn thành đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ và chuẩn bị thật tốt cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025. Đối với báo cáo chính trị cần nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng bộ đối với hệ thống chính trị về thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Đảng và nhân dân giao phó; bố cục cần cân đối, hài hòa giữa các lĩnh vực, trong đó sự lãnh đạo của Đảng là bao quát. Báo cáo phải bám sát kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra để đánh giá khách quan, toàn diện, sát thực tế, làm rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan. Tổng kết cách làm hay, sáng tạo, thành quả nổi bật để đúc rút những bài học kinh nghiệm bổ ích sau năm năm; trong đó đặc biệt chú trọng bài học về việc coi trọng công tác xây dựng Đảng, về sự đoàn kết, thống nhất, về tích cực, chủ động, sáng tạo, huy động sức mạnh nguồn lực của toàn xã hội và việc tăng cường giám sát, kiểm tra trong điều kiện một tỉnh đang phát triển nhanh, có nhiều đổi mới.

Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phải bám sát quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác và quy chế làm việc để kiểm điểm, tránh trùng lặp nội dung với Báo cáo chính trị; phải có tính chiến đấu, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, bảo đảm tính Đảng, tính đoàn kết với thái độ khiêm tốn, học hỏi, cầu thị, lắng nghe. Chú trọng kiểm điểm việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của cấp ủy, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc. Qua đó xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để đề ra kế hoạch, lộ trình, biện pháp phù hợp nhằm sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm một cách hiệu quả nhất, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên.

Công tác nhân sự cấp ủy phải gắn liền với việc thực hiện công tác nhân sự phục vụ bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, phải đánh giá cán bộ “đúng và trúng” để bố trí đúng người, đúng việc với phương châm “xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí cụ thể, bằng sản phẩm; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị, thông qua khảo sát bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả”. Phải kết hợp hài hòa giữa chuyên môn đào tạo với sở trường, năng khiếu; giữa kinh nghiệm với chiều hướng phát triển, giữa tính phổ biến và tính đặc thù; phải công khai, minh bạch, công bằng, dân chủ, khách quan, công tâm. Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng nhưng cũng không bỏ sót những cán bộ thật sự có đức, có tài, có uy tín. Muốn vậy cần phải thực hiện quy trình 5 bước một cách nghiêm túc, chặt chẽ, có hiệu quả.

 Về việc xây dựng phương hướng trong thời gian tới, cần dự báo chính xác tình hình, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp đột phá, nhất là các giải pháp huy động nguồn lực trong nhân dân, trong doanh nghiệp và đề xuất với Trung ương các cơ chế, chính sách phù hợp, khả thi, hiệu quả. Tập trung cao độ xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất trong Đảng và chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân một cách vững chắc, nhất là trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và trong toàn Đảng bộ để tạo sự lan tỏa trong toàn dân. Về an ninh, quốc phòng phải nắm chắc tình hình không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, nhất là trong thời gian tiến hành đại hội đảng, bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp và bầu cử Quốc hội. Tập trung xây dựng “thế trận quốc phòng toàn dân - thế trận an ninh nhân dân - thế trận lòngdân vững chắc”.

Cần có phương hướng, kế hoạch cụ thể bằng nhiều phương pháp khác nhau để tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đại hội Đảng bộ các cấp gắn với Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa Liềm vàng) lần thứ V năm 2020; trong đó chú trọng tuyên truyền những thành tựu mà tỉnh đã đạt được, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt với phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu” tạo khí thế cho việc hoàn thành tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, để đại hội Đảng thực sự là ngày hội của toàn Đảng và toàn dân trên địa bàn.

P.V

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter