Đồng chí Phạm Văn Cành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh

Cập nhật: 14-02-2015 | 10:03:13

Năm 2014, cùng với việc thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định, Thường trực HĐND tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh. Hoạt động của HĐND tỉnh tiếp tục được đổi mới và nâng cao năng lực thực tiễn, thể hiện rõ vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Nhân dịp đầu xuân mới Ất Mùi 2015, đồng chí Phạm Văn Cành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã dành cho phóng viên Báo Bình Dương cuộc phỏng vấn về một số nội dung hoạt động của HĐND thời gian qua cũng như nhiệm vụ sắp tới.

 Phóng viên: Thưa đồng chí, có thể nói năm 2014 HĐND tỉnh tiếp tục hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Xin đồng chí đánh giá cụ thể hơn về những kết quả đạt được trong hoạt động của HĐND tỉnh năm qua?

Đồng chí Phạm Văn Cành: Trong năm 2014, với nhiều nỗ lực của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các tổ đại biểu và các vị đại biểu, HĐND tỉnh đã hoàn thành tốt chương trình hoạt động và giám sát đã đề ra, kịp thời cụ thể hóa và triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và Tỉnh ủy; tiếp tục có nhiều đổi mới, cải tiến thiết thực, chất lượng, hiệu quả, đúng hướng và ngày càng phát huy rõ hơn vai trò và vị trí của cơ quan dân cử, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri tỉnh nhà.

HĐND tỉnh đã thực hiện thành công 4 kỳ họp (2 kỳ họp thường lệ, 2 kỳ họp bất thường) để thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh và quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề quan trọng theo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh trong tình hình mới. Tại các kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thông qua 38 nghị quyết bảo đảm chất lượng, có tính khả thi, đáp ứng yêu cầu và phản ánh ý chí, nguyện vọng của cử tri trong tỉnh. Công tác chuẩn bị nội dung, tổ chức, điều hành các kỳ họp HĐND tỉnh tiếp tục được cải tiến, phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tâm huyết của đại biểu trong thảo luận, quyết nghị những vấn đề quan trọng cũng như những giải pháp thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh. Hai kỳ họp thường lệ đã dành thời gian thỏa đáng cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn về những vấn đề đang nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm.

 Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa VIII

Hoạt động giám sát tiếp tục được đổi mới về phương thức, nâng cao chất lượng, mang lại hiệu quả rõ rệt và được cử tri đánh giá cao. Trong năm 2014, Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh tổ chức 29 đợt khảo sát, giám sát và tài giám sát, tập trung vào những vấn đề lớn, các chủ trương, chính sách ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh, đến phát triển KT-XH của tỉnh. Phương thức giám sát được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, nắm vững tình hình ở cơ sở, thu thập thông tin, tư liệu, bằng chứng thực tế làm căn cứ cho việc đánh giá, nhận định, từ đó các ý kiến, kết luận, kiến nghị của đoàn giám sát mang tính toàn diện, sát với tình hình thực tế đang diễn ra, có tính thuyết phục cao.

Hoạt động tiếp xúc cử tri (TXCT) được phát huy, đổi mới về hình thức, thời gian, nội dung và công tác tuyên truyền. So với những năm trước, số lượt cử tri tham dự đông hơn, phát biểu nhiều hơn, ý kiến phát biểu thẳng thắn, thiết thực nhằm góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển, phồn vinh. Công tác tiếp công dân và đôn đốc xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được tăng cường. Ngoài việc Thường trực HĐND tiếp công dân định kỳ hàng tháng, từ tháng 9-2014, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh trực tiếp tiếp công dân tại trụ sở Tiếp công dân của tỉnh và giới thiệu cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp công dân tại địa phương nơi ứng cử. Hoạt động này đã được các vị đại biểu HĐND tỉnh tích cực tham gia, chủ động tìm hiểu thông tin, nắm bắt tình hình thực tế của địa phương cũng như các quy định của tỉnh trong quá trình xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri.

Phóng viên: Trên cương vị là Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí có thể cho biết đâu là kết quả nổi bật trong hoạt động của HĐND tỉnh năm 2014?

Đồng chí Phạm Văn Cành: Trong kết quả chung của HĐND tỉnh Bình Dương đạt được trong năm 2014, theo tôi có một số kết quả nổi bật sau: Thứ nhất, HĐND tỉnh đã tổ chức thành công 4 kỳ họp, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của địa phương, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong tình hình mới với tinh thần không ngừng cải tiến, đổi mới, thực chất, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Đặc biệt, tại kỳ họp cuối năm, HĐND tỉnh đã bầu bổ sung Chủ tịch UBND và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thay cho các vị Chủ tịch UBND tỉnh và Phó Chủ tịch tỉnh đương nhiệm nghỉ hưu theo chế độ. Thứ hai là trong năm 2014, chất lượng và hiệu quả hoạt động khảo sát, giám sát được nâng lên đáng kể. Các kiến nghị giám sát có căn cứ, tính thuyết phục hơn và được UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện, đặc biệt là các kiến nghị từ đợt giám sát về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của Bình Dương, giám sát về kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri, về phát triển đô thị… Thứ ba là thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu đúng quy định pháp luật, công khai, công bằng, dân chủ, khách quan. Kết quả thể hiện tín nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh cho thấy đã đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm. Thứ tư là tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh trực tiếp tiếp công dân tại trụ sở Tiếp công dân của tỉnh v à tại nơi ứng cử theo Luật Tiếp công dân năm 2013 và Nghị quyết 759/2014UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thứ năm là hướng dẫn tổ chức HĐND đối với các đơn vị hành chính mới được chia tách từ huyện Bến Cát và huyện Tân Uyên: TX.Bến Cát, huyện Bàu Bàng, TX.Tân Uyên, huyện Bắc Tân Uyên theo đúng quy định của pháp luật.

 Đại biểu HĐND tỉnh trao đổi bên hành lang kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa VIII

Phóng viên: Hoạt động tiếp xúc cử tri, đặc biệt là hoạt động giám sát thông qua chất vấn và trả lời chất vấn trong thời gian qua đã được đổi mới cả nội dung lẫn hình thức. Tuy nhiên, để những hoạt động này trong thời gian tới đạt hiệu quả hơn nữa, theo đồng chí cần có thêm những giải pháp gì?

Đồng chí Phạm Văn Cành: Tinh thần không ngừng đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh luôn là quyết tâm của Thường trực HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh nhằm đáp ứng tốt hơn mong đợi, yêu cầu ngày càng cao của cử tri tỉnh nhà. Điều này được thể hiện qua nỗ lực thực hiện nhiệm vụ và kết quả đạt được của từng hoạt động, của từng kỳ họp trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, theo tôi vẫn còn nhiều nội dung phải làm, phải cải tiến, đổi mới hơn nữa, nhất là hoạt động TXCT, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. Để những hoạt động này trong thời gian tới đạt hiệu quả hơn nữa cần tập trung vào những giải pháp trong tâm sau: Thứ nhất, đối với hoạt động TXCT, cần ban hành quy chế phối hợp TXCT giữa Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND, Thường trực UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhằm bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả xuyên suốt trong hoạt động TXCT, từ lập kế hoạch cho đến giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri. Thứ hai là đối với hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp: tiếp tục chất vấn theo nhóm vấn đề, có truyền hình phát thanh trực tiếp, yêu cầu mỗi đại biểu đặt câu hỏi nêu rõ vấn đề cần chất vấn, không phân tích; người trả lời chất vấn phải trả lời ngắn gọn, trực tiếp, cụ thể vào nội dung của câu hỏi. Tùy theo vấn đề, có thể đề nghị Phó Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp trả lời chất vấn. Căn cứ kết quả chất vấn và trả lời chất vấn, Thường trực HĐND tỉnh xem xét và khi cần thiết trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn. Các đơn vị, cá nhân trả lời chất vấn có trách nhiệm báo cáo với HĐND về kết quả thực hiện các lời hứa trong kỳ họp thường kỳ tiếp theo bằng văn bản.

Để thực hiện được các giải pháp nêu trên, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh tăng cường cung cấp, hỗ trợ thông tin, tư liệu cho đại biểu HĐND tỉnh, nhất là các thông tin về chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh cũng như thông tin, tư liệu chuyên sâu theo yêu cầu của đại biểu và bản thân đại biểu phải chủ động thu thập thông tin từ cơ sở, từ cử tri.

Phóng viên: Thưa đồng chí, năm 2015 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, cũng là năm cuối thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH giai đoạn 2011-2015, HĐND tỉnh sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào để góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện hoàn thành cao nhất các mục tiêu đã đề ra?

Đồng chí Phạm Văn Cành: Năm 2015 là năm kết thúc kế hoạch 5 năm 2011-2015 đồng thời cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện lớn như tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước… Với chức năng, nhiệm vụ của mình, HĐND tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: Một là phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, các chương trình đột phá của tỉnh; nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2011-2015. Hai là tổ chức tốt các kỳ họp HĐND tỉnh để xem xét, quyết định các giải pháp thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, dự toán ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản… theo nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra. Ba là tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết HĐND về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2015 và kịp thời điều chỉnh, bổ sung giám sát những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh cũng như những vấn đề bức xúc chính đáng của cử tri. Ngoài ra, cần chuẩn bị tốt và thẩm tra các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh vào cuối năm 2015, đặc biệt là những nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh quyết định cho kế hoạch 5 năm 2016-2020.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí! Kính chúc đồng chí đón năm mới nhiều sức khỏe và thắng lợi mới.

 TRẦN ĐÌNH HẬU (thực hiện)

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter