Đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng Bình Dương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại

Cập nhật: 12-02-2018 | 10:31:16

Năm 2017, Đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Bên thềm xuân mới Mậu Tuất 2018, đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã dành cho báo Bình Dương cuộc phỏng vấn xung quanh những kết quả đạt được trong năm qua và những công việc cần làm tốt trong năm tới.

 - Kính thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự điều hành của UBND tỉnh và sự nỗ lực của các ngành, các cấp, sự chung tay, góp sức của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Bình Dương đã kết thúc năm 2017 với những kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, góp phần tích cực vào việc thực hiện hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020. Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật mà tỉnh nhà đã đạt được trong năm 2017?

- Như chúng ta đều biết, năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen nhau, tác động trực tiếp đến quá trình triển khai thực hiện các mục tiêu đã đề ra. Tuy nhiên, với sự cố gắng, nỗ lực rất cao của các cấp, các ngành, của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Tôi xin điểm qua một số kết quả nổi bật trên từng lĩnh vực đã đạt được trong năm qua:

Chúng ta đã nỗ lực thực hiện đạt và vượt 29/29 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Trong đó, một số chỉ tiêu quan trọng tiếp tục có mức tăng trưởng khá cao, như: Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 9,15% (kế hoạch 8,3%); GRDP bình quân đầu người đạt 120 triệu đồng; thu ngân sách đạt 46.500 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 28,53 tỷ USD và tiếp tục duy trì thặng dư thương mại trên 4,7 tỷ USD; đặc biệt, trong năm đã thu hút được 2,8 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, đạt gấp 2 lần so với kế hoạch đề ra (lũy kế đến hết năm 2017, trên địa bàn tỉnh có trên 3.000 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, với tổng vốn đăng ký 28,5 tỷ USD, đứng thứ hai về thu hút vốn đầu tư và chiếm khoảng 10% tổng vốn FDI của cả nước). Lĩnh vực xây dựng, chỉnh trang và nâng cấp đô thị được tập trung thực hiện theo đúng lộ trình. Mới đây, vào cuối tháng 12-2017, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định công nhận TP.Thủ Dầu Một là đô thị loại I trực thuộc tỉnh. Các nội dung, chương trình xây dựng thành phố thông minh được quan tâm thực hiện và đạt kết quả bước đầu khá tích cực. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt, đến nay đã có 2 đơn vị cấp huyện và 46/49 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng cuộc sống của người dân tiếp tục được nâng lên; đặc biệt năm 2017, Bình Dương được Trung ương công nhận là tỉnh duy nhất trong cả nước không còn hộ nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều của Trung ương.

Đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thăm hỏi người lao động tại Công ty TNHH Gỗ Kaiser (KCN Mỹ Phước, TX.Bến Cát). Ảnh: XUÂN THI

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm thực hiện thường xuyên. Với tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo rất quyết liệt của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đạt kết quả tốt. Song song đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ đã tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung và tổ chức thực hiện nghiêm quy chế làm việc, bảo đảm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình được thực hiện chặt chẽ, có hiệu quả; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng; tinh thần đoàn kết, sự thống nhất trong nội bộ và sự đồng thuận trong xã hội được củng cố, tăng cường và phát huy, tạo thêm sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Công tác cán bộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, được các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục thực hiện rất quyết liệt trong năm 2017. Đến nay, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh đã thực hiện hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và tiến hành xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 chặt chẽ, đúng quy định, có chất lượng. Trên cơ sở quy hoạch, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã tăng cường thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ theo đúng kế hoạch đề ra, qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và chuẩn bị nguồn cán bộ cho những nhiệm kỳ tiếp theo.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính cũng có nhiều tiến bộ. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội nội dung, phương thức hoạt động để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục ổn định và giữ vững. Khối đại đoàn kết các tầng lớp nhân dân trong tỉnh ngày càng được củng cố, mở rộng và phát huy được sức mạnh tổng hợp. trong tỉnh tiếp tục chú trọng đổi mới

Có thể nói, những kết quả đạt được trong năm 2017 là rất ấn tượng, đáng trân trọng và phấn khởi. Kết quả đó cũng chính là động lực, tiền đề để tỉnh tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong năm 2018 - năm bản lề có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2015-2020.

Thành phố mới Bình Dương lung linh trong sắc xuân. Ảnh: XUÂN THI

- Xin đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết những nhiệm vụ trọng tâm nào cần tập trung thực hiện trong năm 2018 - năm có tính chất bản lề trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X?

- Trên cơ sở đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2017 và dự báo tình hình năm 2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TU, ngày 4-12-2017 về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Nghị quyết đã xác định mục tiêu, các chỉ tiêu phấn đấu và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện rất rõ và rất cụ thể. Tôi chỉ nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đã đề ra:

Các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh tập trung tiến hành sơ kết các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; trên cơ sở đó, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình mới để tiếp tục thực hiện quyết liệt hơn nữa, đạt hiệu quả cao hơn nữa trong những năm cuối của nhiệm kỳ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

Trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, phải tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư; khuyến khích phong trào sáng tạo - khởi nghiệp trong nhân dân; huy động tối đa các nguồn lực xã hội tham gia mạnh mẽ vào quá trình xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; đẩy mạnh quá trình xây dựng, chỉnh trang và phát triển đô thị, gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng thành phố thông minh theo đúng lộ trình và thông lệ quốc tế, để tạo động lực mới thúc đẩy kinh tế của tỉnh tăng trưởng nhanh và bền vững. Tập trung thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc về giáo dục, y tế, nhà ở, việc làm, vui chơi giải trí… bảo đảm cho mọi người dân của Bình Dương được hưởng lợi một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất từ kết quả tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Tập trung thực hiện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chú trọng hơn nữa tất cả các khâu trong công tác cán bộ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương và nâng cao tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường phòng, chống, phát hiện, xử lý nghiêm các vụ tham nhũng, tiêu cực, vi phạm pháp luật. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, gắn với thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Tổ chức thực hiện thường xuyên, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường công tác đối thoại với nhân dân, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc trong nhân dân, góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa niềm tin của nhân dân đối với hoạt động của hệ thống chính trị.

- Năm cũ đi qua, năm mới lại đến với biết bao niềm tin và khát vọng. Trong không khí phấn khởi mừng Đảng, mừng xuân đang rộn ràng khắp nơi, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy có điều gì gửi gắm đến cán bộ, đảng viên, người dân và cộng đồng doanh nghiệp đang ngày đêm thi đua lao động, sản xuất để xây dựng quê hương Bình Dương ngày càng giàu đẹp?

- Nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, công nhân lao động trong tỉnh, cũng như người dân Bình Dương đang sinh sống, làm việc, học tập ở ngoài tỉnh luôn dồi dào sức khỏe, an khang, hạnh phúc, tiếp tục phát huy những thành tựu, kinh nghiệm đã đạt được, đồng sức đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần đẩy nhanh hơn nữa quá trình xây dựng Bình Dương trở thành đô thị loại I và tiến tới xây dựng thành công thành phố thông minh trong tương lai.

- Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Nhân dịp năm mới, xin kính chúc đồng chí cùng gia đình dồi dào sức khỏe, đón Xuân Mậu Tuất 2018 an lành, hạnh phúc!

Năm 2018, toàn Đảng bộ phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu bao gồm:

Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 8,5%.

Cơ cấu kinh tế đạt: Công nghiệp - xây dựng 63,8%; dịch vụ 24,41%; nông - lâm nghiệp - thủy sản 3,49%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 8,3%; GRDP bình quân đầu người 130,1 triệu đồng/năm.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 9%.

Giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp tăng 3,5%.

Giá trị gia tăng ngành du lịch dịch vụ tăng 20,1%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 20,1%.

Kim ngạch xuất khẩu tăng 15,5%.

Tổng thu ngân sách đạt 52.500 tỷ đồng.

Tổng chi ngân sách 17.000 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư công 6.500 tỷ đồng.

Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên 1,4 tỷ USD.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 12,2%.

Bình quân trên 1 vạn dân có 7,3 bác sĩ và 24 giường bệnh.

Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý là 100%.

Kết nạp mới khoảng 2.000 đảng viên.

 

P.V (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter