Đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lựa chọn, bầu những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân

Cập nhật: 07-02-2021 | 17:19:58

Năm 2021 là năm tiến hành cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trước thềm năm mới, đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã dành cho phóng viên Báo Bình Dương cuộc trao đổi về một số nội dung xoay quanh việc xây dựng và phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị; những điểm nhấn trong hoạt động của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ 2016-2021 và công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

- Thưa đồng chí, năm 2020 vừa qua là một năm đầy khó khăn thách thức do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, Bình Dương đã nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra. Đồng chí có thể cho biết rõ hơn về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh trong thời gian qua?

- Năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ 2015-2020, năm tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tuy nhiên, đây cũng là năm xuất hiện rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất làtình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên phạm vi toàn cầu đã tác động, ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp và đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh… Trong bối cảnh đó, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện những chỉ đạo của Trung ương một cách kịp thời, đầy đủ, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và đạt hiệu quả cao. Nhờ có sự hỗ trợ, tạo điều kiện của các cơ quan Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã phát huy tinh thần đoàn kết, đồng hành cùng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, tạo thành sức mạnh tổng hợp vượt qua khó khăn, đạt được nhiều kết quả quan trọng vàtoàn diện trên các lĩnh vực.

Đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong năm 2020, Tỉnh ủy tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một cách đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp tiếp tục được nâng lên; nội dung, hình thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng đổi mới và đạt hiệu quả cao hơn; niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào vai trò lãnh đạo của cấp ủy và quản lý của chính quyền ngày càng được củng cố và tăng cường.

Đồng chí Võ Văn Minh (bìa phải), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao đổi thân mật với cử tri trước kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa IX. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị vàhệ thống văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bíthư, các ban Đảng Trung ương về đại hội Đảng bộ các cấp, Ban Thường vụTỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, tổ chức Đảng chuẩn bị rất chu đáo, chặt chẽ, công phu và đúng quy định để tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 hoàn thành theo kế hoạch đề ra và đạt kết quả rất tốt đẹp, góp phần vào thành công chung của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sau đại hội, các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội của cấp mình và cấp trên; sắp xếp, kiện toàn nhân sự; ban hành quy chế, chương trình làm việc vàphân công nhiệm vụ cụ thể theo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tiễn.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), gắn với Chỉ thị 05-CT/ TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập vàlàm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ ChíMinh” được tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, quyết liệt và đạt nhiều kết quả tích cực. Các nhiệm vụ về công tác cán bộ tiếp tục được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, quy định và có chất lượng. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với tinh giản biên chếtheo quy định của Trung ương và phù hợp với tình hình thực tiễn.

Đoàn kết, tương thân

- Dịch bệnh Covid-19 tác động tiêu cực đến đời sống của người dân và công nhân lao động. Vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên trong tỉnh đã được thể hiện như thế nào để tạo nên sức mạnh đại đoàn kết, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, cùng nhau vượt khó vươn lên, thưa đồng chí?

- Phải khẳng định rằng, một trong những thành công của tỉnh trong năm 2020, đó là đã thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để bảo đảm thực hiện “nhiệm vụ kép”. Kết quả này là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị vàcác tầng lớp nhân dân trong tỉnh, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng; trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp.

Quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động; qua đó đã khơi dậy và phát huy rất mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; tham gia tích cực vào công tác phòng, chống dịch bệnh và hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, góp phần bảo đảm an sinh, ổn định đời sống của nhân dân. Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ tỉnh về vận động toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã tự nguyện ủng hộ vì cộng đồng, tạo sự lan tỏa, trở thành phong trào rộng khắp. Chỉ tính riêng đợt phát động từ ngày 19-3 đến 30-4-2020, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh đã làm cầu nối tiếp nhận ủng hộ bằng nhiều hình thức như tiền, vật tư y tế, nhu yếu phẩm… tổng trị giá lên đến trên 262 tỷ đồng. Trong đó, các mô hình “ATM gạo”, “Siêu thị 0 đồng”, hỗ trợ tiền mặt cho người bán vé số lẻ, vận động giảm tiền nhà trọ cho người nghèo, công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19… đã khơi dậy và  nhân lên những giá trị nhân văn cao đẹp trong cộng đồng. Đây là những cách làm sáng tạo, hiệu quả và kịp thời của MTTQ và các tổ chức đoàn thể các cấp trong tỉnh thời gian qua. Điều này đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Dấu ấn nhiệm kỳ 2016-2021

- Về hoạt động của HĐND tỉnh khóa IX, đồng chí cóthể đánh giá khái quát lại những kết quả quan trọng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua ?

- Cùng với quá trình đổi mới của cả hệ thống chính trị theo đường lối đổi mới của Đảng, kế thừa, phát huy những thành tựu và bài học kinh nghiệm của HĐND tỉnh các khóa trước, 5 năm qua, hoạt động của HĐND tỉnh khóa IX đã có nhiều đổi mới, ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Hỗ trợ cho người bán vé số lẻ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 là một nghĩa cử cao đẹp. Ảnh: HỒNG THUẬN

Việc quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh bảo đảm kịp thời và thực chất hơn, đáp ứng được tình hình thực tế của tỉnh và đòi hỏi của xã hội, tạo được sự đồng thuận và ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh đã tổ chức thành công 17 kỳ họp, xem xét, thông qua 236 nghị quyết; trong đó có nhiều chính sách đặc thù riêng của tỉnh, được xây dựng với quy trình chặt chẽ, bảo đảm lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động, đã góp phần tạo động lực cho phát triển của địa phương.

Hoạt động giám sát được tiến hành thường xuyên, bao quát trên các lĩnh vực nhưng có trọng tâm, trọng điểm, đi vào những vấn đề bức xúc trong đời sống kinh tế - xã hội, những mặt còn hạn chế trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước và cơ quan tư pháp. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn có bước chuyển biến tích cực và trở thành một trong những nội dung trọng tâm của các kỳ họp HĐND, được cử tri và nhân dân trong tỉnh quan tâm, đánh giácao.

Nội dung và phương thức hoạt động của HĐND tỉnh tiếp tục được đổi mới theo hướng ngày càng dân chủ và thiết thực. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ, HĐND tỉnh đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động; đã triển khai mô hình “Kỳ họp không giấy”, “Phiên họp không giấy”; thành lập Trang thông tin điện tử tổng hợp của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, ứng dụng điều hành hoạt động của HĐND tỉnh được xây dựng và đưa vào sử dụng. Điều này đã từng bước đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác, phù hợp với chủ trương của tỉnh về xây dựng chính quyền số; đem lại hiệu quả thiết thực, tiết kiệm và tiện lợi; từ đó nâng cao chất lượng các kỳ họp, phiên họp của các cơ quan HĐND tỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh.

Tuy còn một số mặt khó khăn, hạn chế, nhưng có thể khẳng định rằng những kết quả đạt được qua hoạt động của HĐND tỉnh khóa IX đã đóng góp xứng đáng vào sựphát triển kinh tế- xãhội của tỉnh trong 5 năm qua; đồng thời là nhân tố quan trọng, tạo tiền đề vững chắc để HĐND tỉnh khóa X nỗ lực phấn đấu hoạt động hiệu quả hơn trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Bảo đảm cho cuộc bầu cử thành công

- Để bảo đảm cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ2021-2026 thành công tốt đẹp, xin đồng chí cho biết công tác chuẩn bị được thực hiện như thế nào, yêu cầu và những nhiệm vụ trọng tâm cần phải thực hiện ra sao?

- Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày 23-5-2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng, nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới. Nhận thức đầy đủ tầm quan trọng cũng như ý nghĩa to lớn của cuộc bầu cử, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh nhà trong năm 2021.

Để cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh được diễn ra đúng quy định, an toàn và đạt kết quả cao nhất, Tỉnh ủy đã quán triệt và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/ TW, ngày 20-6-2020 của Bộ Chính trị và hệ thống các văn bản chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng Bầu cử quốc gia một cách chặt chẽ, có hiệu quả và đúng tiến độ đề ra. Các cấp trong tỉnh đã thành lập các cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức bầu cử và các cơ quan này đang khẩn trương tiến hành các công việc theo đúng quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Từ nay đến ngày bầu cử, nhiều công việc cần được tập trung thực hiện, trong đó  có những công việc rất quan trọng. Trước hết là  lãnh đạo tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ, tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ; bảo đảm giới thiệu, lựa chọn bầu được những đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; đủ tiêu chuẩn, có cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn; kiên quyết không giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người sa sút về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, xu nịnh, kiêu ngạo, quan liêu, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước.

Bên cạnh đó, việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND cần bảo đảm theo đúng quy trình luật định và hướng dẫn của các cơ quan Trung ương có thẩm quyền. Các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong việc tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác bầu cử, bảo đảm các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật.

Song song đó là công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trên địa bàn tỉnh về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; động viên mọi cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử. Cán bộ, đảng viên phát huy vai trògương mẫu, đề cao trách nhiệm, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử.

Một nhiệm vụquan trọng nữa, đólàviệc xây dựng các phương án bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử; kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, âm mưu, hành động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rối; có các phương án chủ động ứng phó với những tình huống dịch bệnh Covid-19 có thể diễn biến phức tạp...

Với tinh thần chủ động, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp chuẩn bị của các cấp, các ngành, tin tưởng chắc chắn rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, thật sự trở thành ngày hội của các tầng lớp nhân dân Bình Dương.

- Xin cảm ơn đồng chí. Nhân dịp năm mới, chúc đồng chí và gia đình sức khỏe, thành công, đón một mùa xuân vui tươi, hạnh phúc!

Bình Dương đã thực hiện công tác phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh Covid-19 có hiệu quả, bảo đảm thực hiện “nhiệm vụ kép”. Trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khókhăn thách thức nhưng nền kinh tế vẫn tiếp tục phát triển ổn định; GRDP tăng 6,91%; thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra, đạt 62.800 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, các chính sách xã hội và công tác bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội ngày càng được thực hiện tốt hơn; quốc phòng - an ninh được giữ vững ổn định; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt làcông tác tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.

THÀNH SƠN (thực hiện)

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter