Đồng hành cùng doanh nhân

Cập nhật: 09-10-2017 | 08:08:22

Ngày 13-10-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi một bức thư cho giới công thương, trong đó nhấn mạnh rằng: “Chính phủ, nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp đỡ giới thương nhân trong công cuộc kiến thiết này”. Trong thư Bác cũng dạy rằng: “Việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau. Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là các sự kinh doanh của các nhà doanh nghiệp thịnh vượng...”. Tinh thần đồng hành với doanh nhân đã được Bác nêu lên ngay từ khi nước nhà mới giành độc lập chỉ sau hơn 1 tháng. 

Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng, Nhà nước đã xác định và nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của doanh nhân, từ đó tạo điều kiện, khơi dậy sự đóng góp cực kỳ quan trọng của lực lượng doanh nhân trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Qua hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng đã khẳng định vai trò của các doanh nghiệp, doanh nhân trong việc tạo ra một nguồn của cải vật chất lớn lao cho sự phồn vinh của xã hội. Giới doanh nhân không chỉ đóng góp của cải vật chất vào tiềm lực kinh tế, mà còn tạo ra công ăn việc làm cho xã hội, tích cực xóa đói giảm nghèo, nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

Tại Bình Dương, trong suốt quá trình phát triển, đặc biệt là trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân đã luôn được lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ đặc biệt coi trọng. Từ những năm trước năm 2004 khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 990/QĐ-TTg về việc lấy ngày 13-10 hàng năm làm ngày truyền thống của doanh nhân Việt Nam, Bình Dương đã tổ chức ngày tôn vinh dành riêng cho giới doanh nghiệp, doanh nhân (Ngày Doanh nghiệp Bình Dương). Điều này cho thấy tinh thần trọng thị đối với các nhà đầu tư, doanh nhân của lãnh đạo tỉnh.

Hơn thế nữa, với chủ trương “Trải chiếu hoa mời gọi đầu tư”, xem thành công của doanh nhân chính là thành công của tỉnh, nhiều năm qua, tinh thần đồng hành với doanh nhân còn được cụ thể hóa bằng nhiều chương trình, hành động cụ thể. Cùng với việc tạo chính sách thông thoáng, tỉnh đã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thu hút, đào tạo nguồn nhân lực, tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận đất đai, giảm thiểu chi phí gia nhập thị trường... Bên cạnh đó, nhiều năm qua, lãnh đạo tỉnh cùng các ngành chức năng thường xuyên tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp, doanh nhân, kịp thời lắng nghe và giải quyết các vướng mắc trong quá trình sản xuất - kinh doanh... Chính vì thế, Bình Dương thực sự là miền đất hứa, thu hút đông đảo các nhà đầu tư, doanh nhân đến từ trong và ngoài nước, góp phần thực hiện thành công quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; trở thành một trong những tỉnh, thành có tốc độ phát triển năng động nhất trên phạm vi cả nước.

Dưới ánh sáng của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XII, đặc biệt là Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tin tưởng rằng, tinh thần đồng hành với doanh nghiệp, doanh nhân sẽ ngày càng được khẳng định và cụ thể hóa bằng những chương trình hành động cụ thể, thiết thực hơn, tạo điều kiện cho doanh nhân tiếp tục có những đóng góp to lớn vào quá trình phát triển của đất nước.

THÀNH SƠN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter