Đồng thuận vì mục tiêu chung

Cập nhật: 19-06-2019 | 10:13:34

Trong thời gian qua, với quyết tâm chính trị cao, Bình Dương đã và đang triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị được thực hiện quyết liệt nhưng với tinh thần thận trọng, không nóng vội, duy ý chí; sắp xếp nhưng bảo đảm giữ được sự ổn định về chính trị, kinh tế - xã hội, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, đoàn kết và thống nhất, mang tính khoa học, hiệu quả, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức.

 Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 43-KH/TU vàQuyết định 711 về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Để thực hiện tốt Nghị quyết số 18 NQ/TW, Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt nội dung nghị quyết, kế hoạch, đề án cho cán bộ chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở, chỉ đạo cho cấp ủy các cấp triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động để nắm rõ mục đích, yêu cầu, tầm quan trọng của việc thực hiện đổi mới, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị trong tỉnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; từ đó tạo sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai thực hiện.

Trên cơ sở Kế hoạch số 43-KH/ TU vàQuyết định 711, các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã căn cứ để xây dựng đề án, kế hoạch nhằm triển khai sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đặc biệt, kế thừa những bài học kinh nghiệm từ Đề án “Sắp xếp, tinh gọn đội ngũ cán bộ, công chức vànhững người hoạt động không chuyên trách” tại phường Lái Thiêu, TX.Thuận An, các địa phương trong tỉnh đã vàđang thực hiện khá tốt việc hợp nhất một số cơ quan tương đồng, thực hiện kiêm nhiệm một số chức danh, tạo nên sự chuyển động tích cực từ cấp cơ sở trong việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW tại Bình Dương.

Và hôm nay (19-6), sự kiện công bố quyết định thành lập Đảng bộ khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ khối Các cơ quan tỉnh và Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh cũng đã thể hiện sự quyết tâm cao của Tỉnh ủy trong việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, kế hoạch, đề án của tỉnh về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

THÀNH SƠN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter