Đủ cơ số thuốc tiêm phòng dịch tai xanh và dịch tả heo

Cập nhật: 02-11-2011 | 00:00:00

Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1791/QĐ –TTg ngày 15-10-2011 về “Cơ chế chính sách hỗ trợ vắc xin tai xanh, vắc xin dịch tả heo nhằm đẩy mạnh sản xuất chăn nuôi, bảo đảm đủ nguồn cung ứng thực phẩm và bình ổn giá thị trường”. Theo đó, ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để tiêm phòng bao vây khẩn cấp khi có dịch tai xanh và dịch tả heo xảy ra. Phóng viên (PV) Báo Bình Dương đã có cuộc phỏng vấn ông Tạ Trọng Khang, Chi cục phó Chi cục Thú y tỉnh về công tác chuẩn bị của Bình Dương nhằm ứng phó với 2 dịch bệnh nguy hại nêu trên...

 - Thưa ông, Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định 1791/QĐ-TTg, ông có thể cho biết đối tượng nào sẽ được hưởng kinh phí hỗ trợ tiêm phòng vắc xin từ quyết định này?

- Theo Quyết định 1791/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ký ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 15-10-2011 thì ngân sách Nhà nước hỗ trợ các chủ chăn nuôi lợn từ 50 con trở xuống, nhưng các trường hợp này phải thuộc vùng có dịch tai xanh và dịch tả heo như sau: 1. Hỗ trợ vắc xin tai xanh và vắc xin dịch tả heo để tiêm phòng. 2. Hỗ trợ kinh phí tổ chức tiêm phòng, mua dụng cụ, bảo hộ lao động cho người đi tiêm và các chi phí khác phục vụ cho công tác tiêm phòng. 3. Thời gian thực hiện đến ngày 31-8-2012. Như vậy, những địa phương không có dịch tai xanh và dịch tả heo thì không thuộc đối tượng hỗ trợ như theo tinh thần Quyết định 1791/QĐ-TTg.

- Vậy đối với những hộ, cơ sở chăn nuôi trong vùng dịch, nhưng có từ 51 con trở lên thì hỗ trợ tiêm phòng ra sao. Và khi muốn tham gia tiêm phòng vắc xin thì những trường hợp này cần phải làm gì thưa ông?

- Theo Quyết định 1791/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chỉ áp dụng hỗ trợ ngân sách Nhà nước đối với các chủ chăn nuôi heo trong vùng dịch bệnh tai xanh và dịch tả heo, có quy mô từ 50 con trở xuống. Vì thế, những hộ, cơ sở chăn nuôi nào có từ 51 con heo trở lên thì lực lượng thú y Bình Dương vẫn sẽ tiêm phòng vắc xin. Tuy nhiên, từ con heo thứ 51 trở đi t