Đưa quan hệ Việt-Lào đi vào chiều sâu và hiệu quả

Cập nhật: 26-12-2012 | 00:00:00

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và phu nhân, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân, sáng 26-12, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Choummaly Sayasone và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đã bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm cấp cao tại Trụ sở Trung ương Đảng.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chào mừng và đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone; nhấn mạnh chuyến thăm là một sự kiện chính trị quan trọng của Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam, mang đến cho nhân dân Việt Nam những tình cảm đồng chí, anh em thân thiết, tình đoàn kết đặc biệt, gắn bó, thủy chung, trong sáng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em.

  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chummaly Sayasone. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tin tưởng chuyến thăm hữu nghị chính thức sẽ đạt kết quả tốt đẹp, góp phần đưa quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone bày tỏ vui mừng sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam; chân thành cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao Lào sự tiếp đón trọng thị, thân tình và chu đáo, thắm tình hữu nghị đồng chí, anh em.

Trong bầu không khí hữu nghị, thắm tình đoàn kết đặc biệt, gắn bó keo sơn, tin cậy lẫn nhau, hai bên thông báo cho nhau về tình hình mỗi đảng, mỗi nước; trao đổi sâu rộng về phương hướng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, phục vụ thắng lợi Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng và công cuộc đổi mới ở mỗi nước; trao đổi với nhau về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em về những thành tựu quan trọng đã đạt được sau hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ VII; đặc biệt việc Lào vừa tổ chức rất thành công Hội nghị cấp cao Á-Âu lần thứ 9 (ASEM-9) và các Hội nghị liên quan vừa qua, chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO); nhấn mạnh những thành tựu đó có ý nghĩa sâu sắc đối với nhân dân Lào, tạo tiền đề cho những bước phát triển tiếp theo của đất nước Lào, đồng thời là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với Việt Nam trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được sau hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015, nhất là những nỗ lực và kết quả đạt được trong việc bình ổn kinh tế vĩ mô, phát triển kinh tế-xã hội.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam, Lào, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu, chí tình, chí nghĩa và có hiệu quả mà Đảng, Nhà nước, nhân dân hai nước đã dành cho nhau trong suốt quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay; tin tưởng vững chắc rằng, nhân dân hai nước sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Đảng đề ra.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone đã trao đổi một số biện pháp nhằm phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai Chiến lược phát triển của mỗi nước và cùng nhau nỗ lực nâng cao chất lượng, hiệu quả quan hệ hợp tác, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai nước.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định hai bên cần chủ động, tích cực triển khai Hiệp định hợp tác 5 năm 2011-2015, Hiệp định hợp tác giữa hai Chính phủ về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học-kỹ thuật năm 2013, triển khai có hiệu quả Đề án Chiến lược Hợp tác Việt Nam-Lào tại tỉnh Houaphan và tỉnh Xieng Khouang, đẩy nhanh tiến độ các dự án hợp tác đầu tư tại Lào, phối hợp tổ chức rà soát, đánh giá hiệu quả của các dự án hợp tác đầu tư, nhất là trên lĩnh vực khai khoáng và năng lượng điện trong thời gian qua để có sự điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu phát triển của hai nước; nhấn mạnh cần có cơ chế, chính sách đặc biệt để thu hút đầu tư của các doanh nghiệp trong khu vực Tam giác phát triển, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa hai nước, cũng như các bên khác trong khuôn khổ hợp tác Tiểu vùng Mekong, nhất là việc quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nước sông Mekong, Hành lang Đông-Tây và các chương trình dự án hợp tác đa phương khác.

Hai bên nhấn mạnh cần tiếp tục tăng cường quan hệ chính trị, tiếp xúc cấp cao; đi sâu trao đổi thông tin, kinh nghiệm, nhất là những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng Đảng, về công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào trong giai đoạn mới, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc tuyên truyền, giáo dục dưới nhiều hình thức các nội dung của công trình Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam; tăng cường hợp tác về giáo dục-đào tạo phát triển nguồn nhân lực, coi đây là một trong những lĩnh vực ưu tiên hàng đầu, tạo nền tảng cho việc củng cố mối quan hệ đặc biệt, bền vững giữa hai nước.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định, trong bất cứ hoàn cảnh nào, Đảng, Nhà nước, nhân dân hai nước cũng sẽ làm hết sức mình để giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, vì sự phát triển phồn vinh của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone và Phu nhân trân trọng mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam sang thăm Lào. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

Cũng trong sáng 26-12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã hội kiến với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Choummaly Sayasone đang ở thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhiệt liệt chào mừng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone cùng đoàn đại biểu cấp cao Lào; khẳng định đây là sự kiện chính trị quan trọng của Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam, là biểu hiện sinh động của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

Chủ tịch nước chúc mừng những thành tựu về đối nội và đối ngoại của Lào trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ VII, nâng cao thêm vị thế và uy tín của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ở khu vực và trên thế giới; bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, nhân dân Lào sẽ tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ VII.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh trong năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam, các bộ, ban, ngành và địa phương hai nước đã tích cực hưởng ứng, phối hợp chặt chẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm trang trọng, phong phú và có ý nghĩa thiết thực để chào mừng 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước và 35 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào, thể hiện sâu đậm mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, tạo được dấu ấn, góp phần củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp sẵn có giữa hai nước.

Chủ tịch nước khẳng định Năm Đoàn kết Hữu nghị 2012 đã thành công tốt đẹp, trở thành một dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ giữa hai nước. Những hoạt động kỷ niệm truyền thống, giao lưu, hợp tác thiết thực và đầy ý nghĩa trong năm Đoàn kết hữu nghị đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân hai nước, đặc biệt đã giúp thế hệ trẻ hiểu biết sâu sắc hơn về mối quan hệ gắn bó, keo sơn Việt-Lào, từ đó thấy rõ hơn trách nhiệm và có ý thức gìn giữ, phát huy mối quan hệ thủy chung gắn bó này cho muôn đời sau.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; nhấn mạnh sẽ chỉ đạo sát sao và tạo mọi thuận lợi cho các bộ, ban, ngành Trung ương, các địa phương triển khai tích cực các thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone bày tỏ vui mừng sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam; đánh giá cao những kết quả hợp tác trên mọi lĩnh vực mà hai bên đã đạt được trong những năm qua, đặc biệt là trong Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2012, và sự hỗ trợ, giúp đỡ tích cực, chân tình, thiết thực, hiệu quả của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam dành cho Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức mình cùng Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam đưa quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt ngày càng phong phú, sâu sắc và đi vào chiều sâu.

Sau cuộc hội kiến, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone đã cùng tổ chức họp báo để tuyên bố bế mạc Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2012.

Cũng trong sáng 26-12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Choummaly Sayasone.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng và xúc động được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone sang thăm lại Việt Nam; nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu về đối nội và đối ngoại của nhân dân Lào anh em trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ VII.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng và hài lòng đối với thành công của Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào 2012, khẳng định ý nghĩa lịch sử của sự kiện trọng đại này trong đời sống chính trị của nhân dân hai nước và là mốc son trong quan hệ Việt Nam-Lào.

Thủ tướng nhiệt liệt chúc mừng các bạn Lào tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao ASEP 7, ASEM 9, Diễn đàn nhân dân, Diễn đàn doanh nghiệp Á-Âu và trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo của ông Choummaly Sayasone và Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ VII.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone chúc mừng và đánh giá cao những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; chân thành cảm ơn Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã dành cho Lào sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn trong mọi giai đoạn cách mạng; khẳng định việc tổ chức thành công Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào đã góp phần tăng cường nhận thức của nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ, về lịch sử quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone đánh giá cao những kết quả hợp tác toàn diện thời gian qua giữa chính phủ hai nước, trong đó có những đóng góp cụ thể của Phân ban hợp tác hai nước; tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Chính phủ hai nước, hợp tác toàn diện giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển đi vào chiều sâu, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu hợp tác và kế hoạch phát triển của hai nước.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone nhất trí hai nước sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị, truyền thống, toàn diện trên mọi lĩnh vực giữa hai nước.

Chiều 26-12, tại Trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã hội kiến với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Choummaly Sayasone.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ vui mừng và nhiệt liệt hoan nghênh đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào thăm hữu nghị chính thức Việt Nam; khẳng định chuyến thăm thể hiện sự nhất trí cao về việc tiếp tục tăng cường tình đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào. Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng đã báo cáo kết quả hợp tác chặt chẽ và hiệu quả cao giữa Quốc hội hai nước trong thời gian qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone bày tỏ vui mừng và xúc động khi sang thăm lại Việt Nam; đánh giá cao sự hợp tác, gắn bó chặt chẽ và hiệu quả giữa Quốc hội hai nước, trong đó có hoạt động hợp tác của các cơ quan chức năng, các hoạt động trao đổi đoàn giữa hai Quốc hội; chân thành cảm ơn Quốc hội Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ Lào trong quá trình chuẩn bị và tổ chức thành công Hội nghị Đối tác Nghị viện Á-Âu lần thứ 7.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đều khẳng định kết quả của Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào 2012 đã thể hiện sinh động nỗ lực của hai bên trong việc gìn giữ và tạo được bước chuyển quan trọng về nhận thức ở các cấp, bộ, ban, ngành, địa phương và tầng lớp nhân dân của hai nước, thấm nhuần sâu sắc hơn nữa ý nghĩa to lớn và việc không ngừng củng cố, phát triển quan hệ đặc biệt Việt-Lào trong tình hình mới; cùng nhau ôn lại truyền thống liên minh chiến đấu đặc biệt Việt-Lào trong sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa giữa hai Đảng, nhân dân hai nước trong công cuộc xây dựng và phát triển ở mỗi nước những năm qua; khẳng định tiếp tục nỗ lực vun đắp quan hệ đặc biệt, hữu nghị, truyền thống giữa hai Quốc hội và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào phát triển sâu sắc và toàn diện hơn nữa trong thời gian tới.

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone chủ trì lễ trao Huân chương Vàng quốc gia tặng ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; ông Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và trao Huân chương Tự do hạng Nhất tặng 21 lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Việt Nam.

Tối 26-12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân chủ trì chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone và Phu nhân cùng các thành viên trong Ðoàn đại biểu cấp cao Lào sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Tại cuộc chiêu đãi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có diễn văn chào mừng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone có đáp từ.

Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone đã tiếp Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào do ông Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào dẫn đầu.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter