Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chi bộ cộng sản đầu tiên ra đời lãnh đạo nhân dân Bình Dương liên tiếp giành thắng lợi

Cập nhật: 04-02-2012 | 00:00:00

Kế thừa và phát huy những thành quả của tỉnh Sông Bé trước đây, qua 15 năm tái lập, Đảng bộ và nhân dân Bình Dương đã đạt được những thành tựu to lớn và rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những thành tựu đó đã chứng minh cho sự phát triển, trưởng thành và từng bước đưa kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển liên tục và toàn diện.

Năm 2011 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội có ý nghĩa rất quan trọng, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo của kế hoạch 5 năm 2011-2015. Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới diễn biến không thuận lợi, tăng trưởng kinh tế chậm lại, lạm phát cao ở hầu hết các quốc gia tác động bất lợi vào nền kinh tế nước ta. Chính phủ đã điều chỉnh chính sách tài chính, tiền tệ thắt chặt, cắt giảm đầu tư công để thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội đã đem lại tác dụng tích cực, nhưng cũng phát sinh nhiều trở ngại như: lạm phát cao, lãi suất tăng, thị trường tiền tệ và tỷ giá biến động, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Trong điều kiện khó khăn đó, tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, các đơn vị triển khai thực hiện Kết luận 02-KL/BCT của Bộ Chính trị và Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ, nhờ đó tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có bước chuyển biến tích cực, kết quả đạt được khá toàn diện trên các lĩnh vực, hầu hết các chỉ tiêu quan trọng đều giữ được mức tăng trưởng ổn định. Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 14%. Cơ cấu kinh tế của tỉnh là công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp với tỷ trọng tương ứng 62,2% - 33,7% - 4,1%. GDP bình quân đầu người ước đạt 36,9 triệu đồng (kế hoạch là 36,1 triệu đồng). Những kết quả đạt được đã khẳng định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của tỉnh đề ra cho năm 2011 là đúng hướng. Thủ tục hành chính và môi trường thu hút đầu tư tiếp tục được cải thiện. Giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống dịch được quan tâm chỉ đạo; hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi; hoạt động văn hóa xã hội tiếp tục chuyển biến; bảo đảm an sinh xã hội và giải quyết việc làm, đời sống nhân dân tiếp tục được quan tâm. Chính trị xã hội, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Điều này thể hiện rõ sự phấn đấu và nỗ lực vượt bậc của các cấp, các ngành, của lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh những thành tựu đạt được, việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội còn tồn tại một số hạn chế nhất định. Các giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn chưa đạt hiệu quả cao. Công tác bảo vệ môi trường còn nhiều hạn chế. Lĩnh vực văn hóa xã hội có những mặt chưa tương xứng với yêu cầu tăng trưởng và phát triển kinh tế. Nguồn nhân lực vẫn chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát triển.

Nhìn lại chặng đường 15 năm qua, Đảng bộ Bình Dương nhận thức sâu sắc hơn nguyên nhân của những thành công và yếu kém, của những khó khăn, thách thức đang đặt ra trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2010-2015), nhận thức sâu sắc hơn về những đòi hỏi của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, Đảng bộ Bình Dương quyết tâm xây dựng các cấp bộ Đảng vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức nhằm tăng cường đoàn kết, bảo đảm thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng bộ; động viên cán bộ, đảng viên và quần chúng nỗ lực khắc phục khó khăn, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Trong đó chú trọng các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội IX của Đảng bộ tỉnh, quyết tâm tạo chuyển biến rõ rệt về công tác xây dựng Đảng, để Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đoàn kết nhất trí, gắn bó mật thiết với nhân dân, có phương thức lãnh đạo khoa học, có đội ngũ cán bộ đảng viên đủ phẩm chất và năng lực.

Kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng, Đảng bộ và nhân dân Bình Dương tự hào về những thành tựu đã đạt được của cách mạng nước ta nói chung và Bình Dương nói riêng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Hồ Chủ tịch kính yêu. Chúng ta vững tin bước sang năm mới 2012 với lòng quyết tâm và nghị lực lớn của một dân tộc anh hùng, ngàn năm văn hiến, của một Đảng lãnh đạo dày dạn, luôn gắn bó máu thịt với nhân dân và có sức mạnh vô địch là khối đại đoàn kết toàn dân.

M.D (Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter