Giá trị bất diệt của một cuộc cách mạng vĩ đại

Cập nhật: 07-11-2012 | 00:00:00

Cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga là khởi nguồn, mở ra một kỷ nguyên mới cho nhân loại. Đó là kỷ nguyên của cách mạng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Một kỷ nguyên mà loài người thực hiện những lý tưởng cao đẹp của chủ nghĩa Mác - Lênin, kiểm nghiệm về tính đúng đắn và tất thắng của chủ nghĩa Mác - Lênin. Cách mạng Tháng Mười Nga đã soi đường cho các dân tộc bị áp bức, bóc lột vùng lên đấu tranh giành lấy tự do, độc lập…

Thành công của cuộc cách mạng vĩ đại này đã cho thấy sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Họ đủ khả năng để làm chủ vận mệnh của chính mình, của quốc gia và dân tộc mình. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người từ trước tới nay chưa có một cuộc cách mạng có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”.

Ở nước ta, cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập và tự do cho dân tộc. Con đường cách mạng của Việt Nam và tất cả các dân tộc bị đô hộ đều có xuất phát điểm về lý luận, thực tiễn từ chủ nghĩa Mác -Lênin và cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga. Những năm tháng bôn ba ở nước ngoài tìm đường cứu nước, khi tiếp cận chủ nghĩa Mác - Lênin và tìm hiểu Cách mạng Tháng Mười Nga, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã khẳng định: “Ngọn đuốc của Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại soi sáng con đường cách mạng Việt Nam”, “Cách mạng Tháng Mười Nga như đã đắp đường cho chúng ta cứ thế mà đi mà bước”.

Chúng tự hào khẳng định rằng, trong hơn 9 thập niên qua, đi theo con đường cách mạng của Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã phát triển và làm phong phú lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin bằng thực tiễn lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của dân tộc đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đặc biệt trong tiến trình khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước, trên nền tảng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đạt được những thành tựu to lớn, đưa đất nước vươn lên tầm cao mới.

95 năm qua, kể từ cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga, nhân loại chứng kiến biết bao nhiêu biến động, thay đổi, nhưng ý nghĩa thời đại của cuộc cách mạng này vẫn thiết thực, luôn mang tính thời sự và giá trị bất diệt. Cũng chính vậy mà các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách phủ nhận và bóp méo sự thật của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga. Chủ nghĩa tư bản đang tự điều chỉnh để ngăn chặn sự hồi sinh của chủ nghĩa xã hội ở những khu vực từng bị thoái trào. Trong bối cảnh ấy, lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và bài học quý báu của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga lại trở nên thời sự hơn bao giờ hết đối với những dân tộc đang kiên định trên con đường cách mạng hướng tới tương lai tươi sáng.

Thái Phong

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter