Giáo dục, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật

Cập nhật: 08-11-2014 | 09:13:37

Năm 2013, năm đầu tiên lấy ngày 9-11 là Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam. Với chủ đề “Toàn dân xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Ngày Pháp luật năm nay có ý nghĩa đặc biệt, vừa là sự tiếp nối đợt sinh hoạt chính trị pháp lý sâu rộng, vừa là tiền đề, cơ sở để tổ chức Ngày Pháp luật trong những năm tiếp theo có trọng tâm, trọng điểm, mang lại hiệu quả thiết thực.

Trong công cuộc đổi mới đất nước, nhất là trong giai đoạn hiện nay, việc tăng cường vai trò, hiệu lực của Hiến pháp, pháp luật là một tất yếu khách quan, một đòi hỏi bức thiết. Cùng với việc đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, phải tích cực xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Đó là không ngừng xây dựng, hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật mà khâu đầu tiên là nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Việc Quốc hội đã lựa chọn và quyết định lấy ngày 9-11, ngày ban hành Hiến pháp năm 1946 - bản Hiến pháp đầu tiên của đất nước ta là Ngày Pháp luật Việt Nam, để từ đó hàng năm chúng ta tổ chức tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật trong cộng đồng.

Hiện nay các cấp, các ngành, địa phương đã và đang thực hiện kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo. Điểm nhấn về nội dung của Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2014 là tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật; vị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật trong quản lý nhà nước và xã hội; về những quan điểm, nội dung cơ bản của việc sửa đổi Hiến pháp năm 2013. Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN đòi hỏi Nhà nước ta phải xây dựng hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, khách quan, tạo động lực thúc đẩy xã hội phát triển vì hạnh phúc của mọi người và mỗi người. Do đó, ý thức pháp luật có thể được coi là tiền đề tư tưởng cho sự củng cố và phát triển nền pháp chế, là cơ sở để xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN.

Vì vậy, Ngày Pháp luật Việt Nam phải được tổ chức thiết thực, phù hợp trong từng ngành, từng cấp, phục vụ nhu cầu pháp lý của các tổ chức, cá nhân phù hợp với yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, bảo đảm quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân; trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia hoạt động xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật với tinh thân thượng tôn.

NHẬT HUY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter