Góp vốn, mua cổ phần bắt buộc của tổ chức tín dụng

Cập nhật: 12-08-2013 | 00:00:00

 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 48/2013/QĐ-TTg về việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng (TCTD) được kiểm soát đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam hoặc TCTD khác được NHNN chỉ định.

Đối tượng áp dụng: NHNN; TCTD được chỉ định; TCTD được kiểm soát đặc biệt, trừ TCTD do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ; TCTD được yêu cầu tham gia quản trị điều hành; Tổ chức, cá nhân khác liên quan đến việc góp vốn, mua cổ phần bắt buộc của TCTD được kiểm soát đặc biệt.  

 Theo Quyết định 48/2013/QĐ-TTg, việc góp vốn mua cổ phần của TCTD được kiểm soát đặc biệt của NHNN hoặc TCTD khác được chỉ định

Theo Quyết định 48/2013/ QĐ-TTg, việc góp vốn, mua cổ phần bắt buộc là việc NHNN trực tiếp hoặc chỉ định TCTD khác tham gia góp vốn, mua cổ phần của TCTD được kiểm soát đặc biệt. TCTD được chỉ định là TCTD được NHNN chỉ định góp vốn, mua cổ phần bắt buộc của TCTD được kiểm soát đặc biệt. TCTD được tham gia góp vốn, mua cổ phần là TCTD được kiểm soát đặc biệt đã được NHNN hoặc TCTD được chỉ định góp vốn, mua cổ phần bắt buộc. TCTD được yêu cầu tham gia quản trị, điều hành là TCTD được NHNN yêu cầu tham gia quản trị, điều hành TCTD được tham gia góp vốn, mua cổ phần bắt buộc. Kiểm soát đặc biệt là việc một TCTD bị đặt dưới sự kiểm soát trực tiếp của NHNN do có nguy cơ mất khả năng chi trả hoặc có nguy cơ mất khả năng thanh toán bắt nguồn từ việc quản trị, điều hành yếu kém.

Thống đốc NHNN quyết định việc chỉ định TCTD tham gia góp vốn, mua cổ phần hoặc trực tiếp tham gia góp vốn, mua cổ phần trong trường hợp TCTD khác không đáp ứng được các điều kiện theo quy định.

TCTD được kiểm soát đặc biệt được góp vốn, mua cổ phần bắt buộc trong trường hợp không thực hiện được các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 149 Luật Các TCTD hoặc khi NHNN xác định số lỗ lũy kế của TCTD đã vượt quá giá trị thực của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ của TCTD được kiểm soát đặc biệt ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất và việc chấm dứt hoạt động của TCTD được kiểm soát đặc biệt có thể gây mất an toàn hệ thống TCTD theo Khoản 3 Điều 149 Luật Các TCTD.

+ Hình thức góp vốn, mua cổ phần bắt buộc:

1. TCTD được chỉ định thực hiện góp vốn, mua cổ phần bắt buộc bằng tiền hoặc thông qua việc chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ dư nợ các khoản tiền gửi, cho vay khác tại TCTD được kiểm soát đặc biệt. TCTD được chỉ định sử dụng vốn điều lệ và quỹ dự trữ để góp vốn, mua cổ phần theo quy định của pháp luật.

2. NHNN thực hiện góp vốn, mua cổ phần bắt buộc bằng tiền hoặc chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ giá trị dư nợ khoản cho vay đặc biệt, dư nợ cho vay tái cấp vốn (nếu có). NHNN có thể sử dụng các công cụ nợ do NHNN phát hành để thực hiện việc góp vốn, mua cổ phần.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20-9-2013.

THẢO VY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter