HĐND tỉnh Bình Dương khóa VIII tổ chức kỳ họp lần thứ 7 (chuyên đề) “Thảo luận, đóng góp ý kiến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992”

Cập nhật: 06-03-2013 | 00:00:00

(BDO) Sáng nay (6-3), tại Hội trường UBND tỉnh, kỳ họp lần thứ 7 (chuyên đề) - HĐND tỉnh Bình Dương khóa VIII “Thảo luận, đóng góp ý kiến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992” đã diễn ra sôi nổi với gần 20 ý kiến của Đại biểu HĐND tỉnh đóng góp.

Phát biểu tạo kỳ họp, Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Thị Kim Vân cho biết: Hiến pháp là đạo luật có giá trị pháp lý cao nhất của Nhà nước, quy định những vấn đề cơ bản về chế độ chính trị - kinh tế - xã hội, về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, về tổ chức bộ máy Nhà nước. Từ khi thành lập đến nay, chúng ta đã có 4 bản Hiến pháp: Hiến pháp 1946, Hiến pháp 1959, Hiến pháp 1980, Hiến pháp 1992. Các bản Hiến pháp đã góp phần quan trọng tạo nền tảng vững chắc cho sự ổn định và phát triển của đất nước.

  Đại biểu HĐND tỉnh đóng góp cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tại kỳ họp.Trong những năm đầu thực hiện công cuộc đổi mới, Hiến pháp 1992 được ban hành đã thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, tạo cơ sở chính trị, pháp lý quan trọng cho việc thực hiện công cuộc đổi mới. Trải qua 20 năm thi hành Hiến pháp 1992, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp là một việc làm bình thường, đúng pháp luật, phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới của đất nước. Thực tế, trong lịch sử lập hiến của nước ta, việc ban hành, sửa đổi Hiến pháp đều tiến hành lấy ý kiến nhân dân, các ý kiến tâm huyết của nhân dân đều được Ban soạn thảo tiếp thu, đưa vào dự thảo Hiến pháp để Quốc hội thông qua. Lần này, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cũng được đưa ra lấy ý kiến nhân dân, góp phần làm cho Hiến pháp phản ánh đầy đủ ý chí, nguyện vọng của nhân dân, tạo điều kiện cho người dân trực tiếp thực hiện quyền và vai trò làm chủ của nhân dân đối với đất nước.

Quán triệt sâu sắc chủ trương, kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo của Bộ Chính trị, Quốc hội và Tỉnh ủy Bình Dương, việc lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn tỉnh đã và đang được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, thực chất và đã thu nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân thông qua nhiều hình thức.

Tại kỳ họp chuyên đề này, HĐND tỉnh thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung của dự thảo. Đây cũng là một hình thức lấy kiến nhân dân được Quốc hội quy định trong Nghị quyết 38 về tổ chức lấy ý kiến nhân dân.

Sau một buổi làm việc nghiêm túc, với ý thức trách nhiệm vừa là đại biểu dân cử vừa là công dân, các vị Đại biểu HĐND tỉnh đã tích cực nghiên cứu, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, thiết thực vào dự thảo.

Thay mặt chủ tọa kỳ họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Thị Kim Vân đã nhiệt liệt hoan nghênh tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình và tâm huyết của các đại biểu. Đồng thời cho rằng, việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo là nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong việc xây dựng Hiến pháp, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức đối với Hiến pháp và thực thi Hiến pháp, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Thời gian tổ chức lấy ý kiến nhân dân vẫn còn đến hết ngày 31-3, vì vậy, sau kỳ họp này, các vị đại biểu HĐND tỉnh cần tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo nhằm mang đến kết quả thực chất về thực thi quyền làm chủ của nhân dân.

HỒ VĂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter