Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên

Cập nhật: 10-01-2018 | 19:48:48

(BDO) Sáng 11-1, Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để quán triệt kế hoạch và triển khai học tập nội dung chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết số 04- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 27-12-2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng Kế hoạch số 41- KH/TU về triền khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

 Lãnh đạo tỉnh trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác năm 2017 tại Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Ảnh: CAO SƠN

Theo đó, việc xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2018 nhằm giúp cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện có hiệu quả việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, trong đó tập trung thực hiện chuyên đề năm 2018: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần xây dựng và thực hiện phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, phong cách lãnh đạo của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo Kế hoạch 41 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2018, một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện là: Cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thực hiện trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về những nội dung của chuyên đề năm 2018: Phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương; phong cách lãnh đạo dân chủ nhưng quyết đoán, sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài, cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu, giúp cấp ủy cùng cấp chỉ đạo việc tổ chức nghiên cứu, học tập và tuyên truyền cho phù hợp với tình hình, nhiệm vụ cụ thể của địa phương, đơn vị.

Cấp ủy phối hợp với lãnh đạo, chính quyền, đoàn thể lựa chọn những vấn đề tồn tại có liên quan tới phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết, gắn với kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các phong trào thi đua của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và các nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.

Về xây dựng kế hoạch, cam kết làm theo: Trên tinh thần những nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Nghị quyết 04- NQ/TW và nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề 2018, khi xây dựng kế hoạch năm thực hiện nhiệm vụ chính trị của tập thể, cần chọn một số công việc, vấn đề cụ thể mang tính chất đột phá nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém, những vấn đề nổi cộm, bức xúc (nếu có) được dư luận quan tâm để tập trung giải quyết; có phân công, phân nhiệm, xác định thời gian giải quyết dứt điểm. Lấy kết quả thực hiện kế hoạch làm một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá phân loại tổ chức Đảng cuối năm.

Từng cán bộ, đảng viên liên hệ chức trách nhiệm vụ được giao để xây dựng bản cam kết theo Công văn 1041- CV/TU ngày 28-6-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong phong cách làm việc và trong phong cách lãnh đạo (đối với đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu), cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ. Bản cam kết nộp tại chi bộ nơi sinh hoạt Đảng để theo dõi và lấy kết quả làm căn cứ kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm.

Về tự phê bình và phê bình, đưa nội dung học tập và làm theo Bác trong sinh hoạt định kỳ: Các cấp ủy vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tự phê bình và phê bình; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong tự phê bình và phê bình. Đưa nội dung tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ theo Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22-9-2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới. Trong sinh hoạt định kỳ, chi bộ, cơ quan, đơn vị cần lựa chọn một nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2018, hoặc lựa chọn một mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác phù hợp với cơ quan, đơn vị để cùng trao đổi, thảo luận, vận dụng thực hiện ở cơ quan, đơn vị mình.

Kế hoạch 41 của Tỉnh ủy cũng đề cập đến một số nội dung như xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ và chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện những nội dung thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị năm 2018 (theo Kế hoạch 41) gắn với sinh hoạt kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập ngành mình; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu gặp mặt; tuyên truyền về kết quả thực hiện chuyên đề trên báo, tạp chí, bản tin của ngành; lồng ghép với sinh hoạt văn hóa, văn nghệ; tăng cường giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

TRÍ DŨNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter