Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Ngoài nước lần thứ nhất

Cập nhật: 10-12-2014 | 17:16:30

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ngày 10-12, tại Hà Nội, Đảng ủy Ngoài nước tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Ngoài nước lần thứ nhất tổng kết công tác năm 2014, bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh tham dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm 2014, các tổ chức đảng ngoài nước tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo. Sự phối hợp giữa các cấp ủy và Trưởng cơ quan đại diện chặt chẽ, chủ động khắc phục khó khăn, lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chỉ đạo các tổ chức đảng, đoàn, hội ổn định tình hình cộng đồng tại những địa bàn có khó khăn, chăm lo công tác vận động, tập hợp quần chúng, cộng đồng.

Công tác xây dựng tổ chức đảng, quản lý, bố trí sinh hoạt cho đảng viên và đối khớp danh sách đảng viên dần đi vào nề nếp. Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cấp ủy được quan tâm. Nhiều cấp ủy tập trung nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phù hợp với đặc thù của từng đơn vị, địa bàn.

Đảng ủy Ngoài nước đã xác định phương hướng nhiệm vụ 2015 với chủ trương triển khai đồng bộ, toàn diện hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, kết hợp giữa ngoại giao song phương và đa phương, tranh thủ mọi điều kiện thuận lợi của hội nhập quốc tế phục vụ nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đảng ủy Ngoài nước tiếp tục chỉ đạo cơ quan và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc triển khai tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội 11, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, triển khai thành công các hội nghị ngoại giao và hội nghị công tác đảng ngoài nước, tiếp tục thực hiện chủ đề: “Hướng về cơ sở, đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và sâu sắc công tác đảng ngoài nước, nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng ở ngoài nước.”

Ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng ủy Ngoài nước đã đạt được trong năm 2014, ông Lê Hồng Anh nhấn mạnh , năm 2015 là năm cuối của nhiệm kỳ Đại hội 11 của Đảng; năm cuối của Kế hoạch 5 năm 2011-2015; là năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội 12 của Đảng và là năm có nhiều ngày lễ lớn.

Tình hình chính trị thế giới đang có những thay đổi nhanh chóng, diễn biến phức tạp, khó lường. ASEAN sẽ trở thành cộng đồng, tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong duy trì hòa bình, ổn định thúc đẩy hợp tác liên kết trong khu vực nhưng cũng đứng trước nhiều thách thức. Đất nước hội nhập sâu rộng vào kinh tế khu vực và thế giới. Kinh tế từng bước thoát khỏi tình trạng suy giảm, lấy lại tăng trưởng nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức...

Ông Lê Hồng Anh đề nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Ngoài nước cần tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội 11 của Đảng, các chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó có chủ trương chuyển Đảng bộ Ngoài nước về trực thuộc Trung ương, xây dựng ban hành và tổ chức thực hiện tốt quy chế làm việc, quy trình công tác của Đảng bộ theo đúng quy định của Đảng.

Đảng ủy Ngoài nước cần chủ động, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và cấp ủy địa phương, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, thực hiện và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các chủ trương, giải pháp lớn về công tác Đảng, công tác quần chúng ở nước ngoài; lãnh đạo thực hiện tốt công tác vận động tập hợp, giáo dục, quản lý, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, hướng về quê hương, đất nước.

Lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, không ngừng nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam.

Đảng ủy Ngoài nước tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 7 khóa 11 về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa 11) về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Đảng ủy Ngoài nước lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng ủy Ngoài nước, đủ về số lượng, nâng cao hơn nữa về chất lượng; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, có lối sống trong sạch, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ giỏi, có ý thức tổ chức kỷ luật “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”; phát triển đảng viên mới, thực hiện tốt công tác giám sát, tích cực đấu tranh với những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Ngoài nước cần quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng ./. 

Theo Vietnam+

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter