Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 7 khóa IX (mở rộng): Thông qua Nghị quyết phương hướng, nhiệm vụ năm 2012

Cập nhật: 06-12-2011 | 00:00:00

Hôm qua (5-12), Tỉnh ủy Bình Dương đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 7 khóa IX (mở rộng). Hội nghị đã dành thời gian thảo luận tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2012; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2011; phương hướng, nhiệm vụ năm 2012; công tác kiểm tra giám sát năm 2011 và phương hướng năm 2012.   Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Mai Thế Trung phát biểu chỉ đạo hội nghị

Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2011 của UBND tỉnh cho biết, trong năm 2011, mặc dù ảnh hưởng bởi những khó khăn khách quan của nền kinh tế thế giới và trong nước, tuy nhiên tỉnh đã kịp thời đề ra các giải pháp, triển khai điều hành quyết liệt và sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có chuyển biến tích cực. Kết quả đạt được khá toàn diện trên các lĩnh vực, hầu hết các chỉ tiêu quan trọng đều giữ mức tăng trưởng ổn định. Tổng sản phẩm GDP tăng 14%. Chỉ số công nghiệp tăng 17,8%, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 4,2%, kim ngạch xuất khẩu tăng 21,1%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 30,5%, chỉ số giá tiêu dùng tăng 17,1%. Thu hút đầu tư nước ngoài 900 triệu USD. Thu ngân sách của tỉnh đạt 22.500 tỷ đồng, chi ngân sách 8.000 tỷ đồng. Hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến, bảo đảm được chính sách an sinh xã hội và giải quyết việc làm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đối với công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2011, dự thảo báo cáo khẳng định có những chuyển biến tích cực. Các cấp ủy đã bám sát nhiệm vụ chính trị và cơ bản hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra; nhanh chóng củng cố, kiện toàn và ổn định đội ngũ cán bộ, quản lý sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX và sau bầu cử đại biểu HĐND các cấp; chú trọng tăng cường sự lãnh đạo trên các mặt, đổi mới phương thức lãnh đạo đối với hệ thống chính trị; nội dung, lề lối làm việc tiếp tục được cải tiến, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, nâng cao trách nhiệm cá nhân; quan tâm chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh. Công tác dân vận của Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được những kết quả tích cực. Qua đó tạo được niềm tin của quần chúng đối với Đảng, chính quyền và các đoàn thể, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và tạo sự đồng thuận, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Hội nghị đã thông Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2012. Theo đó, mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát được đặt ra trong năm 2012 là đẩy mạnh việc cụ thể hóa tổ chức thực hiện đồng bộ các chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội IX của Đảng bộ tỉnh gắn với việc tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 02 của Bộ Chính trị, kết luận của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và Nghị quyết 11 của Chính phủ phù hợp với tình hình của tỉnh. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo hướng chất lượng bền vững hợp lý. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội, tạo bước đột phá về phát triển đô thị, dịch vụ theo hướng văn minh, hiện đại, chất lượng cao, bảo đảm những cân đối lớn về vốn đầu tư phát triển toàn xã hội, ngân sách, lao động đất đai, nguồn điện, xuất nhập khẩu và các nguồn nguyên nhiên, vật liệu phục vụ cho sản xuất, bảo đảm phúc lợi xã hội, an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, nhất là cho các đối tượng chính sách, các hộ nghèo, công nhân và người lao động, giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Mai Thế Trung đã thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI vừa qua. Trên cơ sở các thông tin trên, Bí thư Tỉnh ủy Mai Thế Trung đề nghị các cấp, các ngành nghiên cứu đưa vào thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phù hợp với điều kiện ở địa phương.

H.NHÂN - Đ.HẬU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter