Hội nghị triển khai học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012

Cập nhật: 22-02-2012 | 00:00:00

(BDO) Hôm nay (22-2), Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức Hội nghị triển khai học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 cho gần 500 cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh, cán bộ chủ chốt của các huyện, thị và các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

>>> Xem tin truyền hình

Đồng chí Vũ Minh Sang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị triển khai học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012

GS.TS Hoàng Chí Bảo báo cáo chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012(phần 1)

GS.TS Hoàng Chí Bảo báo cáo chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012(phần 2)

GS.TS Hoàng Chí Bảo báo cáo chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012(phần 3)

  Các đại biểu tham dự hội nghịPhát biểu khai mạc hội nghị, ông Vũ Minh Sang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng, tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hóa của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta. Người là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam noi theo.

Ông Vũ Minh Sang cho biết, năm 2012, Ban Tuyên giáo Trung ương đã hướng dẫn học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”. Do vậy, các đồng chí cán bộ lãnh đạo trong tỉnh cần nghiên cứu, quán triệt kỹ các nội dung chuyên đề, có kế hoạch tổ chức học tập chuyên đề cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân ở địa phương, đơn vị một cách nghiêm túc và hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

GS.TS Hoàng Chí Bảo, chuyên viên cao cấp Hội đồng Lý luận Trung ương đã chia sẻ về con người, nhân cách và cuộc đời hoạt động cách mạng Hồ Chí Minh. Người là một tấm gương vĩ đại, kết tinh những tinh hoa văn hóa của dân tộc. Trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, Người đã tu luyện đạo đức cách mạng hàng ngày. Đặc biệt, việc giải thích các đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư qua hoạt động thực tiễn và tấm gương rèn luyện đạo đức cần mẫn hàng ngày đã củng cố thêm giá trị những phẩm chất này, tạo sức lan tỏa rộng trong đời sống nhân dân.  

GS.TS Hoàng Chí Bảo chia sẻ: “Hồ Chí Minh cho rằng, làm cán bộ, công chức là những con người làm công bộc tận tụy của dân thì phải thương yêu dân như chính mình. Bác dạy chúng ta sống giản dị, liêm chính. Nghĩa là, điều gì có lợi cho dân thì làm, điều gì không có lợi cho dân thì phải tránh, phải biết biến đại sự thành tiểu sự, khéo léo trong ứng xử với dân. Đối với mình phải luôn cầu tiến, giản di, chớ tự kiêu, tự đại, ba hoa. Đối với việc, phải để việc nước lên trên, trước việc tư, việc nhà. Đối với dân phải tận tụy phục vụ lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân… ".

GS.TS Hoàng Chí Bảo, chuyên viên cao cấp Hội đồng lý luận Trung ương:

Học tập theo Bác là tập trung thực hành đạo đức cách mạng

  GS.TS Hoàng Chí BảoTại Hội nghị học tập chuyên đề đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 do Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức, GS.TS Hoàng Chí Bảo đã có cuộc trao đổi ngắn với P.V Báo Bình Dương.

-Thưa GS.TS Hoàng Chí Bảo, trong năm 2012 này, chúng ta triển khai học tập chuyên đề đạo đức Hồ Chí Minh có ý nghĩa như thế nào?

-Trung ương đã có chỉ thị về việc triển khai học tập chuyên đề đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 trùng hợp với Nghị quyết Hội nghị Trung ương IV (khóa XI) nêu một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng ta hiện nay. Hai sự kiện này diễn ra đồng thời cùng lúc và có ý nghĩa sâu sắc về nhiều mặt. Vì chúng ta biết, việc học tập và làm theo lời Bác lúc này là tập trung trước hết vào việc thực hành đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Bác Hồ giải thích cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư bằng thực tiễn, bằng tấm gương rèn luyện đạo đức cần mẫn hàng ngày để củng cố thêm giá trị những phẩm chất này, tạo sức lan tỏa rộng trong đời sống nhân dân.

Thứ hai là để cho Đảng cầm quyền trong sạch vững mạnh thì một trong những giải pháp quan trọng mà Trung ương nêu ra tức là đẩy mạnh tự phê bình và phê bình trong toàn Đảng mà phải làm gương mẫu từ cấp lãnh đạo, cấp cao trong Đảng đến tận cơ sở. Lúc sinh thời, Bác Hồ nói tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng. Phê bình phải có lý, có tình, có tình đồng chí thương yêu lẩn nhau nhưng không né tránh sự thật sai sót, khuyết điểm. Bác Hồ dạy chúng ta rằng, một Đảng không dũng khí là Đảng không dám nhận khuyết điểm, sai lầm để sửa chữa, đó là một Đảng hỏng. Do đó, đợt học tập này rất thiết thực vì nhấn mạnh vào mặt đạo đức cách mạng, nhấn mạnh vào trách nhiệm của Đảng đối với dân. Do vậy, trong nội bộ Đảng phải đặc biệt chú trọng xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, cả về đạo đức, lối sống đúng như Bác Hồ nói Đảng là đạo đức và văn minh. Tất cả những điều đó cho thấy lần này, trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân chúng ta vừa học tập theo lời Bác về đạo đức cách mạng vừa tập trung xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh để Đảng xứng đáng là Đảng cầm quyền trong thời kỳ phát triển rất quan trọng hiện nay của đất nước ta.

-Thưa GS.TS Hoàng Chí Bảo, để thực hiện yêu cầu này thì các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên cần phải làm gì?

- Để thực hiện được yêu cầu này thì chúng ta cần bám sát vào tinh thần và lời văn của Nghị quyết Trung ương. Cụ thể lần này nói rất rõ là đề cao trách nhiệm cấp ủy và nhất là người đứng đầu cấp ủy, cùng với các tổ chức chính quyền, các đoàn thể trong hệ thống chính trị. Trách nhiệm này trước hết là trách nhiệm nêu gương, làm gương mẫu. Theo đúng lời Bác dạy, một tấm gương sống còn quý hơn hàng trăm bài diễn văn. Nếu người đứng đầu gương mẫu, nêu gương tốt thì sẽ chuyển động được cả tổ chức, cả phong trào.

Thứ hai là tập trung giữ vững mối liên hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Đảng cầm quyền có một nguy cơ rất dễ xảy ra là xa dân, mà xa dân, mất dân là mất hết. Do đó, chúng ta phải chú trọng vào việc chăm lo đời sống, lợi việc cho dân bằng cách giữ gìn mối liên hệ mật thiết với nhân dân, Đảng có hiểu dân, tin dân, làm việc tốt cho dân, làm điều lợi cho dân, tránh điều hại cho dân thì dân mới tin Đảng.

Thứ ba là chú trọng bảo đảm việc thi hành kỷ luật Đảng, điều lệ Đảng cho đúng đắn. Đây là vấn đề theo tôi rất quan trọng, bởi vì đây sẽ là điều nâng cao vai trò trách nhiệm, nâng cao vấn đề kỷ luật. Theo tôi, điều lệ trong Đảng chính là Bộ luật của toàn Đảng, Đảng đã quy định 19 điều đảng viên không được làm để giữ cho Đảng thật sự tiên phong, gương mẫu, trong sạch vững mạnh. Đây là vấn đề rất cấp bách hiện nay.

-Xin cảm ơn GS.TS Hoàng Chí Bảo!

* Bí thư Huyện ủy Bến Cát Nguyễn Hoàng Châu: Huyện sẽ khẩn trương triển khai việc học tập, làm theo gương Bác

Sau Hội nghị triển khai quán triệt Chỉ thị 03 CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đưc Hồ Chí Minh của Tỉnh ủy, huyện Bến Cát được tỉnh chọn làm điểm để triển khai thực hiện. Đến nay Đảng bộ huyện Bến Cát đã triển khai quán triệt cho cán bộ đảng viên và các tổ chức quần chúng, nội dung mục đích yêu cầu của Chỉ thị 03. Hầu hết các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở đều đã xây dựng xong kế hoạch triển khai thực hiện và thành lập bộ phận giúp việc để giúp cho cấp ủy các cấp trong việc triển khai thực hiện. Đảng bộ huyện cũng chọn Đảng bộ xã Thới Hòa và Đảng bộ Trung tâm Y tế làm điểm.

Để việc học tập và làm theo gương Bác đạt hiệu quả, Đảng bộ huyện đã chỉ đạo cho các chi, Đảng bộ cơ sở xây dựng chuẩn mực đạo đức sát hợp với đặc điểm tình hình của từng cơ quan, đơn vị và đồng thời hướng dẫn việc xây dựng kế họach phấn đấu của từng cá nhân, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Sau Hội nghị triển khai học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012, là đơn vị điểm Đảng bộ huyện sẽ tiếp tục chủ động, sáng tạo xây dựng các hoạt động, mô hình hay, cách làm tốt để triển khai nhân rộng.

* Đại tá Nguyễn Công Danh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Ra sức xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

 Qua việc triển khai học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012, Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai học tập sâu rộng đến cán bộ đảng viên, quần chúng trong lực lượng vũ trang. Cụ thể Thường vụ Đảng ủy sẽ tổ chức học tập cho các đồng chí trong Đảng ủy, cấp ủy của các chi, Đảng bộ trực thuộc, các đồng chí chủ trì của huyện, thị, các đồng chí sĩ quan cấp tá... đồng thời chỉ đạo xây dựng chuẩn mực đạo đức rèn luyện tu dưỡng đạo đức của từng cá nhân trong toàn lực lượng vũ trang của tỉnh, nhằm làm cho cán bộ đảng viên, chiến sĩ quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng nhận thức sâu sắc gương Bác để rèn luyện bản thân mình ra sức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chức trách được giao. Làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực hiệu quả, ra sức xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện hoàn thành mục tiêu quốc phòng được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội tỉnh nhà.

* Phó Bí thư Tỉnhđoàn Bình Dương Nguyễn Khoa Hải: Triển khai có hiệu quả các chuyên đề học tập và làm theo Bác trong các cơ sở Đoàn

 Trong thời gian qua, việc học tập và làm theo lời Bác được Tỉnh đoàn cụ thể hóa bằng việc xây dựng kế hoạch để triển khai đồng bộ trong hệ thống đoàn và ĐVTN các cấp. Cụ thể, Tỉnh đoàn đã biên soạn chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành những tài liệu sinh hoạt trong các chi đoàn, chi hội về những mẩu chuyện, những nội dung cơ bản về học tập và làm theo tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác; tổ chức các diễn đàn, sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo lời Bác. Tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ” để nêu gương người tốt việc tốt, người thật việc thật trong ĐVTN.

Song song đó, Tỉnh đoàn cũng đã triển khai các chuyên đề học tập và làm theo Bác hiệu quả trong các cơ sở Đoàn trực thuộc, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nhân rộng, tuyên dương, khen thưởng các mô hình tốt thực hiện trong việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong ĐVTN. Phát huy những kết quả này, trong năm 2012, Tỉnh đoàn sẽ triển khai nghiêm túc chuyên đề học tập và làm theo gương Bác trong đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt, đội ngũ báo cáo viên của Đoàn Thanh niên và triển khai học tập chuyên đề này đến từng cơ sở Đoàn. Tỉnh đoàn cũng sẽ phát động cuộc thi “Gương sáng quanh tôi” để giới thiệu những điển hình, biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt, góp phần triển khai hiệu quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012. 

HỒ VĂN - HÒA NHÂN (thực hiện)

HỒ VĂN-HÒA NHÂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter