Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về lĩnh vực quản lý đất đai

Cập nhật: 21-05-2015 | 08:49:46

Ngày 28-8-2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) và Bộ Nội vụ đãban hành Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TN&MT thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng TN&MT thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20-11-2014.

Theo đó, Sở TN&MT sẽ thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về TN&MT; trong đó, đối với lĩnh vực quản lý đất đai, Sở TN&MT có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sửdụng đất của địa phương trình UBND cấp tỉnh; đồng thời tổ chức thẩm định quy hoạch, kế hoạch sửdụng đất do UBND cấp huyện trình UBND cấp tỉnh phê duyệt… Tham mưu giúp UBND cấp tỉnh quy định hạn mức giao đất, công nhận đất ở cho hộ gia đình; hạn mức công nhận quyền sửdụng đất đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân tự khai phá đất để sản xuất nông nghiệp; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sửdụng cho hộ gia đình, cá nhân; diện tích tối thiểu được tách thửa và các nội dung khác theo quy định của pháp luật về đất đai.

Ngoài ra, tổ chức thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển quyền sửdụng đất, chuyển mục đích sửdụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sửdụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật; tổ chức thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo thẩm quyền; thực hiện việc đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sửdụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, ký hợp đồng thuê đất;

Chủ trì việc tổ chức xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất trình UBND cấp tỉnh quy định; lập bản đồ giá đất; tham mưu giải quyết các trường hợp vướng mắc về giá đất; chủ trì việc tổ chức xác định giá đất cụ thể làm căn cứ để tính thu tiền sửdụng đất, tiền thuê đất và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật trình UBND cấp tỉnh quyết định.

Đối với Phòng TN&MT, là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, có chức năng tham mưu, giúp UBND cấp huyện quản lý nhà nước về lĩnh vực TN&MT, với nhiệm vụ và quyền hạn trong lĩnh vực đất đai, như lập quy hoạch, kế hoạch sửdụng đất, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sửdụng đất cấp huyện; thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sửdụng đất, chuyển quyền sửdụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sửdụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện; theo dõi biến động về đất đai; tham gia xác định giá đất, mức thu tiền sửdụng đất, tiền thuê đất của địa phương; tổ chức thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của pháp luật; tham mưu giúp Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định trưng dụng đất, gia hạn trưng dụng đất.

TỰ NGUYỆN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter