Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu và trợ cấp

Cập nhật: 11-05-2012 | 00:00:00
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 9-6-2012; các chế độ quy định tại thông tư này được thực hiện kể từ ngày 1-5-2012. Đối tượng áp dụng1. Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu trước ngày 1-5-2012. 2. Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22-10-2009, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21-10-2003 và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23-1-1998 của Chính phủ đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng trước ngày 1-5-2012. 3. Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 4-8-2000, Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 6-5-2010 của Thủ tướng Chính phủ và công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng trước ngày 1-5-2012. 4. Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp hàng tháng trước ngày 1-5-2012. 5. Người đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng trước ngày 1-5-2012. 6. Người đang hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản trước ngày 1-5-2012 thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định mà từ ngày 1-5-2012 trở đi còn thời hạn hưởng trợ cấp theo quy định.Những ví dụ:Mức lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ ngày 1-5-2012 = Mức lương hưu, trợ cấp tháng 4-2012 x 1,265.Ví dụ 1: Ông A, có mức lương hưu tháng 4-2012 là 2.893.600 đồng/tháng. Mức lương hưu của ông A từ tháng 5-2012 được điều chỉnh như sau: 2.893.600 đồng/tháng x 1,265 = 3.660.404 đồng/tháng. Ví dụ 2: Ông B là cán bộ xã nghỉ việc, hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 09/1998/NĐ-CP, có mức trợ cấp tháng 4-2012 là 1.076.800 đồng/tháng. Mức trợ cấp hàng tháng của ông B từ tháng 5-2012 được điều chỉnh như sau: 1.076.800 đồng/tháng x 1,265 = 1.362.152 đồng/tháng.Ví dụ 3: Ông C, nghỉ việc hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, có mức trợ cấp tháng 4-2012 là 1.169.300 đồng/tháng. Mức trợ cấp mất sức lao động của ông C từ tháng 5-2012 được điều chỉnh như sau: 1.169.300 đồng/tháng x 1,265 = 1.479.165 đồng/tháng.Đối với người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Mức trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng từ ngày 1-5-2012 = Mức trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 4-2012 x 1,265. Ví dụ 4: Ông E, đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng, mức trợ cấp tháng 4-2012 là 496.500 đồng/tháng. Mức trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng của ông E từ tháng 5-2012 được điều chỉnh như sau: 496.500 đồng/tháng x 1,265 = 628.073 đồng/tháng. Đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đang hưởng trợ cấp phục vụ, thì từ ngày 1-5-2012, mức trợ cấp phục vụ hàng tháng được tính theo mức lương tối thiểu chung 1.050.000 đồng/tháng. Đối tượng hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, mức trợ cấp từ ngày 1-5-2012 được điều chỉnh như sau:a) Mức trợ cấp tuất đối với thân nhân đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng từ ngày 1-5-2012 được tính theo mức lương tối thiểu chung 1.050.000 đồng/tháng.Ví dụ 5: Ông H, đang hưởng trợ cấp tuất đối với thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng với mức trợ cấp hàng tháng bằng 70% mức lương tối thiểu chung. Từ ngày 1-5-2012 mức trợ cấp tuất của ông H là: 70% x 1.050.000 đồng/tháng = 735.000 đồng/tháng.b) Đối với người chết trong khoảng thời gian từ ngày 1-5-2011 đến 30-4-2012 mà thân nhân chưa được giải quyết chế độ tuất thì mức trợ cấp hàng tháng của các tháng trước ngày 1-5-2012 được tính theo mức lương tối thiểu chung 830.000 đồng/tháng.Quân nhân, công an nhân dân chuyển ngành rồi nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động đã được hưởng phụ cấp chuyển ngành, thì từ ngày 1-5-2012 khoản phụ cấp chuyển ngành được tính theo mức lương tối thiểu chung 1.050.000 đồng/tháng. Người đang hưởng lương hưu mà sống cô đơn, nếu mức lương hưu điều chỉnh thấp hơn 1.575.000 đồng/tháng, thì từ ngày 1-5-2012 được điều chỉnh bằng 1.575.000 đồng/tháng.NGUYỄN CAO
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter