Hướng dẫn tổ chức tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

Cập nhật: 06-02-2012 | 00:00:00

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa có Văn bản số 36 hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương về tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI). Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tập trung chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ về tầm quan trọng các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) đối với nhiệm vụ củng cố xây dựng, chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng hiện nay, cũng như đối với nhiệm vụ phát triển nhanh, bền vững, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Thông qua tuyên truyền, không những tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4, mà còn chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các biểu hiện lệch lạc về nhận thức và hành động trong thực tiễn.

Mục đích làm cho các tầng lớp nhân dân, dư luận trong và ngoài nước, trước hết là cán bộ, đảng viên, nhận thức sâu sắc nội dung ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, nhất là Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng ta nhằm phát huy ưu điểm, kết quả đã đạt được, khắc phục hạn chế, thiếu sót trong công tác xây dựng Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là lực lượng ưu tú, tiên phong lãnh đạo đất nước tiến hành thành công sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, tất cả vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

H.Đ (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter