Hướng đến Ngày Pháp luật Việt Nam 9-11: “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

Cập nhật: 09-11-2018 | 05:22:14

Theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Ngày Pháp luật được tổ chức để tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, đồng thời tăng cường nhận thức cho mọi người về vai trò của luật pháp trong đời sống, tăng cường sự hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý nhà nước, hoạt động kinh tế - xã hội và sinh hoạt hàng ngày của người dân. Trên cơ sở đó, ngày 9-11 hàng năm được gắn với nhiều hoạt động, chủ đề, thông điệp ý nghĩa nhằm góp phần nâng cao nhận thức của người dân vềvai tròcủa luật pháp trong đời sống xãhội. Báo Bình Dương đã có cuộc phỏng vấn bà Nguyễn Anh Hoa, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng PBGDPL tỉnh về những kế hoạch, hoạt động hướng đến Ngày Pháp luật Việt Nam năm nay…

 - Xin bà cho biết rõ hơn về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11) hàng năm?

- Ngày Pháp luật được tổ chức mục đích nhằm để tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, đồng thời tăng cường nhận thức cho mọi người về vai trò của luật pháp trong đời sống, tăng cường sự hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý nhà nước, hoạt động kinh tế - xã hội và sinh hoạt hàng ngày của người dân.

Thông qua Ngày Pháp luật giúp cho mọi tổ chức, cá nhân, công dân có ý thức tuân thủ pháp luật tốt hơn, là dịp để đánh giá lại những kết quả đã đạt được và những hạn chế trong hoạt động xây dựng, thực thi pháp luật. Là cơ hội để tổ chức nhiều hoạt động PBGDPL cho cộng đồng thông qua những cách thức khác nhau. Qua đó, những người thi hành pháp luật cũng sẽ nhận được những thông tin phản hồi, những quan điểm đánh giá về tất cả các quy định pháp luật cũng như cách thức thực hiện, hiệu quả của hệ thống pháp luật đối với đời sống xã hội; từ đó hoàn thiện hơn hệ thống pháp luật, cũng như cải thiện, nâng cao hoạt động của hệ thống tư pháp.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, các ban ngành đã có những hoạt động cụ thể với các hình thức sinh động. Trong ảnh: Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thi
về an toàn giao thông cho học sinh

Ngày 9-11 hàng năm là Ngày Pháp luật với dấu mốc đây là ngày ban hành bản Hiến pháp đầu tiên năm 1946. Là bản Hiến pháp của nền dân chủ đầu tiên của Nhà nước ta. Hiến pháp năm 1946 đã thấm nhuần, thể hiện triệt để tinh thần, tư tưởng của Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân.

Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tính tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn, đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân công dân trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong cuộc sống xã hội. Đồng thời, đây còn là mô hình để vận động, khuyến khích, kêu gọi toàn thể nhân dân chung sức, đồng lòng vì sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước, phát huy triệt để tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc cùng tích cực hành động vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Do vậy, đây còn là sự kiện chính trị, pháp lý có ý nghĩa nhân văn, ý nghĩa xã hội sâu sắc.

Ngày 9-11 được coi là điểm mốc, là sợi chỉ đỏ kết nối, xuyên suốt, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư; nhắc nhở, giáo dục họ ý thức tôn trọng pháp luật, để không chỉ là một ngày, mà phấn đấu sẽ là 365 ngày trong một năm mọi tổ chức, cá nhân tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật theo khẩu hiệu “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.

Đối với công tác PBGDPL, Ngày Pháp luật cũng là một trong những chế định quan trọng đặt tiền đề cho việc đổi mới tổ chức thực hiện công tác này. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tạo bước phát triển mới trong việc nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL - một bộ phận của công tác giáo dục chính trị tư tưởng và là nhiệm vụ thường xuyên của toàn bộ hệ thống chính trị, các cấp, các ngành với mục tiêu cuối cùng là hỗ trợ và tạo điều kiện để mọi cá nhân, tổ chức biết sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình, của Nhà nước và xã hội.

- Việc tuyên truyền về Ngày Pháp luật Việt Nam luôn được thực hiện hàng năm, vậy bà có thể cho biết những đổi mới trong công tác tuyên truyền để thu hút người dân?

- Ngày Pháp luật Việt Nam 9-11 được thực hiện hàng năm. So với các năm trước đây, công tác tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11) năm nay cơ bản cũng giống các năm trước; tuy nhiên mỗi năm thì chủ đề cũng như các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật có sự khác nhau trên cơ sở chỉ đạo của cấp trên và tình hình thực tế địa phương.

Qua theo dõi việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật trên địa bàn tỉnh thì nhận thấy năm nay công tác truyền thông đi vào chiều sâu. Các ngành, các cấp có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực sôi nổi hơn để hưởng ứng sự kiện này với nhiều hình thức đa dạng và phong phú, phù hợp với từng đối tượng và địa bàn. Một số hoạt động cụ thể như: Hội đồng PBGDPL tỉnh tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trên internet, tổ chức hội thi “Tuyên truyền viên giỏi”; ngành giáo dục tổ chức mô hình “Tiết học pháp luật” cho học sinh, sinh viên; ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thì tổ chức thi tìm hiểu pháp luật dưới hình thức sân khấu hóa, UBND TX.Dĩ An thi tổ chức mít tinh...

Đặc biệt, Bình Dương thu hút rất đông lao động từ các tỉnh bạn, vùng miền trên cả nước đến sinh sống, làm việc cho nên công tác tuyên truyền pháp luật nói chung và Ngày Pháp luật nói riêng thì tỉnh và các ngành, các cấp cũng rất chú trọng tuyên truyền và có các hoạt động thiết thực hướng đến người lao động, như tổ chức mít tinh Ngày Pháp luật Việt Nam 9-11 và Ngày hội công nhân với pháp luật diễn ra vào ngày 10 và 11-11 tại Trung tâm Văn hóa Lao động của Liên đoàn Lao động tỉnh với hàng loạt hoạt động miễn phí phục vụ nhân dân và người lao động, như: Tư vấn pháp luật, tư vấn sức khỏe, giới thiệu việc làm, cắt tóc, tròchơi dân gian, bán hàng giảm giá, đố vui pháp luật... với mong muốn để người lao động có thêm thông tin pháp luật, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

 Lễ mít tinh Ngày Pháp luật Việt Nam và Ngày hội công nhân với pháp luật sẽ diễn ra trong 2 ngày 10 và 11-11

Nhằm triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9-11-2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4222/KH-UBND ngày 10-9- 2018 về tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Kế hoạch số 4711/ KH-UBND ngày 5-10-2018 về tổ chức lễ mít tinh Ngày Pháp luật Việt Nam và Ngày hội công nhân với pháp luật. Theo đó, nhiều hoạt động sẽ được tỉnh tổ chức triển khai thực hiện, như thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật; phổ biến về mục đích, ý nghĩa về Ngày Pháp luật 9-11; tổ chức các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật; triển khai mô hình “Tiết học pháp luật” cho học sinh, sinh viên; tuyên truyền cổ động trực quan; tuyên truyền pháp luật lưu động, diễn tiểu phẩm, chiếu phim và tư vấn pháp luật miễn phí; cấp phát tài liệu pháp luật; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng...

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động Ngày Pháp luật năm 2018 của tỉnh năm nay là tổ chức lễ mít tinh Ngày Pháp luật Việt Nam và Ngày hội công nhân với pháp luật diễn ra trong 2 ngày thứ bảy và chủ nhật (ngày 10 và 11-11-2018) tại Trung tâm Văn hóa Lao động của Liên đoàn Lao động tỉnh (khu dân cư Việt - Sing, phường An Phú, TX.Thuận An).

Theo đó, vào chiều ngày 10- 11 sẽ có các hoạt động: Diễu hành, mít tinh, trao giải Hội thi “Tìm hiểu pháp luật trên internet“; khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác PBGDPL trong 5 năm qua. Chương trình Ngày hội công nhân với pháp luật năm nay sẽ diễn ra từ chiều ngày 10 đến hết ngày 11-11 với nhiều hoạt động như: Góc tư vấn pháp luật miễn phí; tập huấn văn hóa giao thông và phòng, chống ma túy; tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ cùng các chương trình văn nghệ, giao lưu, cắt tóc miễn phí, mua hàng giảm giá, trò chơi dân gian, khám sức khỏe miễn phí... Đây là dịp để người dân có thêm kênh thông tin cập nhật kiến thức pháp luật, mua hàng giảm giá và có sân chơi lành mạnh, bổ ích sau những ngày làm việc.

Ngoài những hoạt động chính thực hiện theo kế hoạch của Hội đồng PBGDPL tỉnh, một số sở, ban, ngành trong tỉnh cũng tổ chức các diễn đàn, hội thi, ngày hội pháp luật... nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9-11.

T.TRANG

 

TÂM TRANG (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter